Drahokamy kolem nás - Vlastimil Toegel

Kniha Drahokamy kolem nás je opravdu obsáhlá, jednotlivé lokality jsou popsány podrobně a u každé je popis přístupu na lokalitu, základní údaje o lokalitě, vlastní nálezy, seznam nalezených minerálů, perspektiva sběru a použitá literatura. Celý popis doplňují fotografie nalezených minerálů. Knihu doporučujeme všem sběratelům.

Úplný název knihy: Drahokamy kolem nás - Lokality sběru minerálů v Česku a na Slovensku pro začátečníky i pokročilé

 • Počet stran: 254
 • 722 fotografií, 40 map s lokalitami, 250 druhů minerálů
 • Rozměry: velký formát! 21,5 x 30,5 cm
 • Hmotnost: 1,34 kg
 • ISBN: 978-80-7346-140-9
 • EAN: 9788073461409

drahokamy-kolem-nas-vlastimil-toegel 

OBSAH

1. Popis vybraných lokalit - lokality v ČR (str. 9 až 180)

 • 1.01 Ahníkov 1.02 Bezděčín 1.03 Bohučovice - kamenolom 1.04 Černá Voda - Nový lom 1.05 Domašov nad Bystřicí - kamenolom 1.06 Doubravice 1.07 Horní Bory 1.08 Hůrky u Čisté 1.09 Hynčice pod Sušinou 1.10 Chlebovice - odval dolu Staříč III 1.11 Jelení vrch (kóta Jelen, Horní Hynčice) 1.12 Jihočeské vltavínové lokality: A.) Ločenice B.) Vrábče-Nová Hospoda C.) Kvítkovice 1.13 Kobeřice 1.14 Krásné - kamenolom 1.15 Libina - kamenolom 1.16 Lipová-lázně - lomy Smrčník a Pomezí 1.17 Ludvíkov pod Pradědem 1.18 Maršíkov - Střelecký důl 1.19 Maršíkov - Rasovna 1.20 Maršíkov - Rasovna - pegmatit „Pod kořeny" 1.21 Mokrá u Žlutic 1.22 Naleziště v okolí Moravské Třebové - Přední Antošov, Hřebeč, Boršov 1.23 Nová Ves u Rýmařova 1.24 Nýznerov 1.25 Ondřejovice - kamenolom 1.26 Ovčárna 1.27 Petrov nad Desnou - Holubáč, Chlupěnčík, Anenská studánka 1.28 Rožná - Hradisko 1.29 Skály u Rýmařova 1.30 Sklené nad Oslavou - viadukt 1.31 Smrkovec 1.32 Soutěsky 1.33 Stříbro 1.34 Studenec 1.35 Te 'š kov 1.36 Třinec - nemocnice 1.37 Ústup 1.38 Vápenná, Žulová - minerály kontaktně metamorfovaných hornin 1.39 Vápenná - Žulový vrch, křemen 1.40 Vápenná - Žulový vrch, scheelit 1.41 Vitošov 1.42 Vrančice 1.43 Zálesí 1.44 Zlaté Hory 1.45 Žulová - minerály křemenných žil

2.Popis vybraných lokalit - lokality v SR (str. 182 až 223)

 • 2.01 Byšta 2.02 Fintice 2.03 Gelnica - Slovenské Cechy 2.04 Kociha 2.05 Lubietová-Podlipa 2.06 Lubietová-Světoduška 2.07 Minerály vyvřelých hornin v okolí Fil'akova 198 A.) Šiatorská Bukovinka B.) Konrádovce — lom č. 1 C.) Velké Dravce 2.08 Novoveská Huta — Vojtechova osada, Horná Bartolomej 2.09 Piesky 2.10 Ponická Lehátka — Farbiště 2.11 Richtárová 2.12 Slanec 2.13 Špania Dolina — Ludovika 2.14 Švedlár 2.15 Tajov 2.16 Zlatá Baňa — Nižný Jozef 2.17 Zlatá Baňa — Šimonka

3. Historie vztahu člověka a nerostů str. 225
4. Základní vlastnosti nerostů 227
5. Vyhledávání nerostů a lokalit jejich výskytu 233
6. Pro začínající sběratele 236
7. O obyčejných „šutrech" 239
8. Bezpečnostní rizika sběru 242
9. Určování minerálů a jejich uchovávání 244
10. Právní předpisy 250
11. Vysvětlivky a zkratky 253
Slovo závěrem 254
Něco o autorovi254

V knize sice nenajdete kouzelné slovo otevírající jeskyni plnou bohatství, ani plánek ostrova pokladů. Zato je zde návod, kde a jak najít reálné drahokamy naší neživé přírody, které jsou někdy neuvěřitelně krásné, mnohem krásnější než filmové poklady z barevných sklíček. Při troše štěstí si po přečtení této knihy můžete najít sami vlastní, skutečné „drahokamy“.

Kniha je určena jak začínajícím a pokročilejším sběratelům minerálů, tak i dobrodružnějším milovníkům přírody, hledajících nezvyklé aktivity. U každé lokality je velmi přesná geografická pozice (GPS souřadnice, mapky), dále seznam a popis nalezených minerálů, včetně data nálezu a její aktuální stav z hlediska možnosti nálezů. Nechybí bohatá fotografická dokumentace, popis dvou dosud neznámých lokalit, desítky na lokalitách poprvé nalezených, většinou velmi vzácných minerálů, něco o teorii, archivování vzorků, právních předpisech, atd.

Motto: „Proč raději nehraji šachy..."— typický povzdech nad jalovým jednodenním výkopem

 • Sazba a grafická úprava: Dagmar Koukalová
 • Jazyková korektura: Vladimír Foret
 • Obálku navrhl Jan Světlík
 • Mapové podklady: OpenStreetMap
 • Přispěvatelé OpenStreetMap
 • Vydalo nakladatelství Agentura Rubico s. r. o. Kyselovská 12 783 01 Olomouc
 • První vydání Olomouc 2013