Registrace u Puncovního úřadu

Jsme registrováni u Puncovního úřadu na základě ustanovení § 35 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Registraci si můžete ověřit na stránkách Puncovního úřadu (zadáním čísla: 74721399 do kolonky IČO).

puncovni-urad-registrace-synkova-lucie

Nabízíme české šperky ze stříbra a drahých kamenů, zejména vltavínů a granátů. Kameny jsou osazeny do stříbra Ag 925/1000 s povrchovou úpravou rhodiováním. Šperky vznikají ve šperkařské dílně v České republice.

Obchodovat lze pouze s úředně označeným (puncovaným) zbožím. Výjimkou je zboží Au a Pt do hmotnosti 0,52 g, Ag do hmotnosti 3,49 g. Toto zboží musí výrobce nebo obchodník (pokud je dobrovolně nepředloží PÚ k úřednímu označení) trvanlivě označit ryzostním číslem.

Dle § 39 odst. 3 puncovního zákona zde zveřejňujeme kompletní přehled všech českých puncovních značek:

puncovní značky

Identifikační (výrobní a odpovědnostní) značky

Punc je značka, kterou na předmět vyrazí osoba (instituce) nezávislá na výrobci i obchodníkovi, která svojí značkou zaručuje, že výrobek má deklarovanou ryzost. V případě ČR je takovou osobou Puncovní úřad. V zemích, kde není zaveden puncovní systém, obvykle zaručuje ryzost alespoň to, že je možné podle charakteristické značky vyhledat výrobce nebo obchodníka, který zboží dodává. Takovým značkám říkáme výrobní, resp. odpovědnostní, společný termín pro oba typy je identifikační. Obdobně slouží ke zjištění původu zboží i v zemích, kde se puncuje. České puncy vyjadřují kromě základní informace, že byl opuncovaný předmět zkontrolován a shledán správným co do ryzosti, i údaj o použitém kovu, jeho ryzosti a období, kdy byl punc vyražen. Všechny tyto údaje se dají poznat z typu puncu. U současných punců lze navíc z písmene v něm obsaženého poznat i pracoviště, které kontrolu a označení provedlo. Zde naleznete seznam platných a výběr neplatných puncovních značek na území České republiky.

Charakteristika identifikačních (výrobních a odpovědnostních) značek

Identifikační značky jsou v současnosti, až na stanovené výjimky, součástí předepsaného značení šperků v ČR. Pomáhají najít autora nebo zdroj výrobku. Vyražení těchto značek na zboží si zajišťuje výrobce nebo dovozce sám. V Česku se téměř vždy identifikační značky vyznačují dvěma nebo třemi písmeny, často iniciálami živnostníka. V případě stejných iniciál se značky odlišují různými obrysy, různými druhy písmen a několika podobami oddělovacích znamének. Prakticky všechny identifikační značky v ČR jsou značkami tohoto typu.

Ryzostní číslo

Ryzostní číslo slouží k rychlé orientaci laiků o ryzosti použitého materiálu, obvykle tvoří tři číslice, které označují číselný podíl ryzího kovu ve slitině. Šperky, v podlimitní hmotnosti, která je u stříbra do 3,49 gramy, kontrole puncovního úřadu nepodléhají, ale je u nich povinné označení puncem ryzosti. Výjimku tvoří zboží, u kterého má hmotnost drahého kamene vzhledem k hmotnosti ostatních použitých materiálů podřadný význam (např. pouhé uzávěry nebo obruby a úchyty kamenů, ouška) a které výrobce nepředloží Puncovnímu úřadu k označení, nemusí označit ani ryzostním číslem, ani výrobní značkou.

Pozn.: Ryzostní číslo bývá ze značek na zboží nejjednodušší; raznici s podobnou značkou dovede vyrobit mnoho rytců (ryzostní číslo dokonce bývá i odléváno s výrobkem), a proto se někdy vyskytuje i na zboží, které by punc nemohlo dostat - například na bižuterii, vyrobené z obecného kovu. Doporučujeme si vždy najít identifikační číslo prodávajícího, a to zadat na webových stránkách Puncovního úřadu, zdali je registrovaný (daný subjekt a e-shop). Pakliže není, je to již první podnět k opatrnosti (každý kdo v ČR obchoduje s drahými kovy, musí být registrovaný u PÚ). Dále je třeba si uvědomit, že nakupujete-li na webových stránkách, které nepatří českému registrovanému subjektu, v případě nějakého problému je vymahatelnost českého práva značně omezená. Z tohoto důvodu doporučujeme nakupovat zboží z drahých kovů jen u subjektů, které jsou registrovaní u Puncovního úřadu a daný e-shop je tam vedený.