Atlas drahých kamenů a minerálů

Online atlas drahých kamenů je určen pro začínající sběratele a zájemce o drahé kameny a minerály. Atlas v současné době obsahuje přes čtyřicet druhů minerálů a drahých kamenů. Kameny jsou do atlasu vybrány tak, aby pokryly základní škálu běžně se vyskytujících nerostů. Prvním článkem v pořadí je obrazový online atlas tromlovaných kamenů, vhodný k určení nejčastěji prodávaných polodrahokamů. Seznam všech uznaných drahých kamenů naleznete níže hned v druhém článku. Atlas drahých kamenů průběžně aktualizujeme a pracujeme na dalších minerálech.

Polodrahokamy - přehled, seznam

Obrazový online atlas tromlovaných minerálů osahuje přehled více 60-ti druhů polodrahokamů. Na fotografiích jsou zobrazeny kameny upravené tromlováním. Velikost kamenů na fotografiích je okolo 3 - 5 cm. Tento přehled, nejčastěji prodávaných druhů polodrahokamů ve fotografiích, vznikl na přání zákazníků, kteří si často na burze nebo jinde koupili leštěný kamínek a název zapomněli. Doufáme, že ...

Online seznam drahých kamenů (CIBJO)

Seznam, přehled všech drahokamů, polodrahokamů a ozdobných kamenů, které jsou uznány (Mezinárodní klenotnickou konfederací CIBJO) jako drahé kameny. Podrobnější informace naleznete pod odkazy u vybraných drahých kamenů. Odkaz vede do našeho atlasu drahých kamenů a minerálů. Přehled níže je seřazen abecedně podle anglických názvů minerálů, tak jak jsou uvedeny v "The gemsto...

Achát

Složení: SiO2 Symetrie: mikrokrystalická odrůda křemene Forma výskytu: tvoří celistvé, masivní, ledvinité, kuličkovité nebo vláknité agregáty. Barva: bezbarvý, bílá, šedá, žlutá, červená, hnědá Lesk: skelný až voskový Tvrdost: 7 Jiné vlastnosti: průhledný až průsvitný, označení chalcedon se používá pro jemně vláknité odrůdy SiO2, které se liší svojí stavbou a barvou: karneol, chryzopras, o...

Akvamarín

Akvamarín je drahokamová odrůda berylu. Má barvu světlemodrou až zeleno-modrou barvu. Kameny se vyskytují v jak světle tak sytě modré barvě. Barvou kámen připomíná mořskou vodu a odtud pochází také původ jeho pojmenování (z lat. aqua = voda, marina = mořská). Typicky modrou barvu získal akvamarín díky příměsi železa. Akvamarín je dichronický (intenzita barvy se mění v závislosti na úhlu pohl...

Amazonit

Amazonit je zelená odrůda mikroklinu - draselného živce. Název kamene je odvozen od řeky Amazonky. Některé dříve nalezené amazonity tam odsud prý pocházejí. Dodnes není ale jisté, zda se skutečně v oblasti Amazonie vyskytují. Amazonity, některé se záhnědou (Coloredo, USA) Nalezišť amazonitu je poměrně málo. Dříve se vyskytoval téměř výhradně v oblasti jihozápadně od Čeljabinsku v Rusku. Vysoc...

Ametyst

Ametyst je fialově až purpurově tmavočerveně zbarvený krystalovaný křemen. Vznik a výskyt ametystu Využití ametystu Fotografie   Na foto: ametystová drúza, Uruguay, (10 cm; 0,5 kg) Nejkrásnější tmavě fialové velké ametysty se dovážejí z jižní Brazílie a severní Uruguaye. Nevýhodou všech ametystů bohužel je, že na denním světle blednou, sice pomalu ale jistě. Nádherně fialové zbarv...

Angelit

Angelit - andělský kámen je světle modrošedá odrůda anhydritu. Navzdory běžnému výskytu anhydritů, jsou kvalitní vzorky angelitu vzácné a vzorky fluoreskující pod UV zářením ještě více. Angelit byl objeven v roce 1987 v Peru. Jeho "andělsky" modrá barva ihned zaujala a v současné době se z něj vyrábí velké množství dekorativních předmětů včetně korálků a kabošonů. Na foto: surový angelit z Peru...

Antimonit

Antimonit je kosočtverečný minerál s chemickým vzorcem Sb2S3 (sulfid antimonu). Starší české pojmenování je leštěnec amonitový a také se setkáváme s označením stibnit. Antimonit tvoří nejčastěji vertikálně rýhované, stébelnaté až paprsčité agregáty. Jejich krása přitahuje sběratele estetických minerálů a není se čemu divit. Na fotografii dole vidíte drúzu velkých krys...

Aragonit

Aragonit je chemicky uhličitan vápenatý, CaCO3. Jeho složení je stejné jako u běžnějšího kalcitu. Kalcit však krystaluje v klencové (trigonální) krystalové soustavě a aragonit v kosočtverečné (rombické). Tento jev nazýváme dimorfismus (dvoutvarost) - dvě chemicky identické látky mají odlišnou strukturu i fyzikální vlastnosti. Aragonit se od kalcitu liší souměrností krystalů a nedostatkem štěpnosti...

Avanturín

Avanturín (aventurín) je barevná varieta křemene (SiO2). Nejběžnější je zelený avanturín, jehož barvu způsobuje příměs fuchsitu. Tvrdost avanturínu je (stejně jako u křemene), kolem hodnoty 6,5 dle Mohse. Celkovou tvrdost však může snižovat právě vyšší obsah slíd (fuchsitu). Je-li zastoupení slídy v avanturínu příliš vysoké může způsobovat i problémy při opracování. Na foto: trom...

Azurit

Název azurit vyjadřuje sytě modrou barvu. Tvrdost má 3,5 až 4, hustotu 3,7 g/cm3 až 3,9 g/cm3 barva je modrá, lesk skelný, štěpnost podle hranolu; lom lasturnatý, někdy nerovný, vryp světle modrý.  Naše nabídka: prodej azuritu  Na foto mini drúza azuritu z Maroka o velikosti 1,0 cm. Azurit spolu s malachitem jsou nejznámějšími ozdobnými kameny, které jsou zároveň rudou. Vznikaj...

Baryt

Baryt dostal svůj název pro svoji vysokou hmotnost (hustotu). V řečtině totiž slovo "barys" zanamená těžký). Starší český název barytu je těživec. Také je někdy uváděn název barit, který je nesprávný. Chemický vzorec je BaSO4 (síran barnatý) a jedná se o kosočtverečný minerál. Od podobných minerálů ho snadno rozeznáme právě podle hustoty - baryt je mnohem těžší. Naše nabídka barytu a va...

Beryl

Beryl je chemicky křemičitan berylnato-hlinitý. Krystaluje v šesterečné soustavě. Původ jména je z řeckého berullos. Má tvrdost 7,5 až 8,0 a hustotu 2,63 g/cm3 až 2,90 g/cm3. Obecný beryl Obecný beryl, tedy beryl bez drahokamových kvalit, je nerost celkem nenápadný, zato potřebný pro obsah prvku beryllia, velice ceněného v metalurgii a elektrotechnice, zejména ...

Bismut

Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut) má chemickou značku Bi a patří mezi těžké kovy. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů. Elementární bismut má největší diamagnetickou konstantu ze všech známých kovových prvků, značně vysoký elektrický odpor a vykazuje nejvyšší hodnotu Hallovy konstanty ze všech kovů. Společně se rtutí má nejnižší tepelno...

Bornit

Bornit, někdy nazývaný jako "paví ruda", je krychlový minerál, sulfid mědi a železa. Chemický vzorec Cu5FeS4. Jedná se o poměrně těžký a křehký minerál. Po zahřátí je magnetický. Jeho hlavní charakteristikou je, že při styku se vzduchem nabíhá do pestrých barev (modrofialová, purpurová, bronzově hnědá). Na čerstvém lomu má barvu zlatavou, hnědou červenavou, černou. Poprvé byl popsán v roce 1725 a ...

Celestin

Celestin je chemicky síran strontnatý (SrSO4). Název pochází z latinského "coeli" = nebesa, pro jeho světle až středně modrou barvu. Má sloupcovité, tabulkovité, prizmatické a dobře omezené krystaly, často narostlé. Krystaly jsou dobře štěpné ve dvou směrech, průsvitné až průhledné. Nejčastěji však celestin tvoří zrnité, zemité, celistvé agregáty a konkrece. Největší celestinová geoda Ne...

Diamant

Největší popularitě mezi drahými kameny se bezesporu těší diamant. Je nejtvrdší ze všech nerostů (10. stupeň podle Mohse). Diamant patří mezi nejvzácnější drahé kameny. Nejvzácnější jsou pak diamanty výrazně barevné. V současné době lze však diamanty přebarvovat do požadovaných odstínů. Nejvíce se k tomuto účelu používá ozařování radioaktivními zdroji. Slovo diamant pochází z řeckého ...

Fluorit

Pestrobarevný fluorit čili kazivec je jeden z mála nerostů, v nichž se spojuje dokonalý krystalový tvar s příjemným zbarvením. Je tak sběratelsky zajímavým minerálem a často se nachází ve velmi atraktivních a různorodých ukázkách. Horníky byl dříve nazýván "rudním květem" pro jeho tmavě fialové, žluté nebo zelené krystaly připomínající jemností svých barevných tónů na květy rostlin. Některé průhle...

Granát

Granáty jsou početnou skupinou křemičitanů s podobnými vlastnostmi a komplikovanými chemickými vzorci. V tomto článku je nebudu uvádět, protože zájemci si chemické vzorce jednotlivých druhů granátů jistě najdou sami, třeba tady. Jméno má granát pro svůj izometrický tvar z latinského granum = zrno. [1] nebo název pochází z latinského granatum malum – granátové jablko. [2] ...

Hematit

Hematit je nejvýznamnější rudou železa, kterého obsahuje až 70 %. V přírodě tvoří samostatné rudné žíly a spolu s magnetitem mohutná ložiska. Vyskytuje se hojně a mnoho podob (habitů). Příklady jednotlivých habitů naleznete níže v textu, nebo na stránkách Přírodovědecké fakulty UK. Naše nabídka surového hematitu. Minerál hematit se nejčastěji nachází v zrnitých až celistvých, pa...

Chalcedon

Jako chalcedon se označuje mikrokrystalická varieta křemene. Chemicky se jedná o oxid křemičitý, SiO2 (práškový RTG difrakční záznam odpovídá křemeni). Chalcedony jsou však zvláštní skupinou. Odlišují se řadou vlastností a také způsobem vzniku od jiných křemenů. na foto: Chalcedon z Tri Vody (SR)  - krápníkové agregáty - šířka vzorku cca 20cm  Chalcedon vznikl vyk...

Chrysokol

Chrysokol (též chryzokol) je křemičitan (silikát) mědi, často s příměsí hliníku anebo železa. Chemický vzorec má (CuAl)2H2Si2O5(OH)4 · nH2O. Z hlediska krystalové struktury se jedná o minerál velmi neuspořádaný. Vzniká chemickou přeměnou rud (sulfidů mědi), zejména v aridních oblastech. Jedná se o málo významnou rudu mědi. Na foto: chrysokol s malachitem, Katanga, Kongo, cca...

Chryzopras

Chryzopras je nejcennější a nejoblíbenější odrůda chalcedonu. Svoji oblíbenost získal již ve starověku a to zajisté díky své nádherné zelené barvě. Zelená barva minerálu je způsobena obsahem niklu a žlutavá obsahem arzenu. Na foto: Chryzoprasy (též chrysoprasy) upravené tromlováním. Země původu kamenů Brazílie. Kameny můžou být světle žluto-zelené, ale i sytě trávově z...

Jantar

Jantar je fosilizovaná pryskyřice některých stromů stará nejčastěji 25 až 40 milionů let. Tyto zkamenělé pryskyřice jsou uloženy v nepravidelných vrstvách třetihorních písků a jílovitých břidlic. Průměrné složení jantaru je 78 % C, 10 % H a 11 % O a často i malé podíly síry a popelovin. Význačná je tu kyselina jantarová C4H6O4 v množství 3 – 8 %. Víceméně z tradice je řazen mezi minerály.&nbs...

Jaspis

Jaspis je směsí chalcedonu, křemene a opálu. Jaspisy obsahují až 20% příměsí, které určují výsledný vzhled a barvu. Např. u červeného jaspisu, barvu způsobují oxidy železa. Barevná škála těchto drahých kamenů je opravdu bohatá a připočítáme-li různé vzory, zjistíme, že na světě je jich nespočet druhů jaspisů. Pojmenování jednotlivých odrůd je pouze informativní, jak kámen vypad...

Kalcit

Kalcit má stejně jako aragonit chemický vzorec CaCO3 (uhličitan vápenatý). Kalcit ale krystaluje v klencové (trigonální) krystalové soustavě a aragonit v kosočtverečné (rombické). Tento jev, kdy dvě chemicky identické látky mají odlišnou strukturu i fyzikální vlastnosti, nazýváme dimorfismus (dvoutvarost). Kalcit je bezbarvý, bílý, šedý, žlutavý, hnědý, růžový, nazelenalý, světle modrý, černý a zb...

Korund

Korund je chemicky oxid hlinitý (Al203), ktetrý krystaluje v klencové soustavě. Tvrdost korundu na Mohsově stupnici dosahuje číslo 9. Hustotu má v rozmezí mezi 3,9 g/cm3 a 4,1 g/cm3. Obecný korund jest méně průhledný až neprůhledný, mívá barvu šedou, modrošedou až černavou. Je velmi důležitým nerostem pro použití v praxi, zejména vzhledem ke své vysoké tvrdosti (tvrdší je pouze...

Křemen

Křemen je chemicky oxid křemičitý SiO2. Krystaluje v klencové soustavě. Jeho tvrdost je 7, hustota 2,6528 g/cm3 a indexy lomu jsou s = 1,55336, co = 1,54425, dvojlom 0,00911. Uvedené hodnoty platí pro čirý křemen. Křemen vyniká mastným nebo skelným leskem, je bez štěpnosti, má lasturnatý, nerovný lom a je dosti křehký. Výskyt a vznik křemene Křemen patří mezi nejrozšířenější nerosty. Z...

Křišťál

Křišťál je čirá odrůda křemene vynikající dokonalou průhledností. Jeho název pochází z latinského slova crystallus (led). Slovo crystallus se již od novověku také používá k obecnímu označení geometrických tvarů, které omezují krystalované nerosty.  Na foto: křišťál z Maďarska - Madan; velikost cca 6 cm Římané křišťál nazývali "zkamenělým ledem" a domnívali se, že krystaly křišťá...

Labradorit

Minerál labradorit patří mezi sodnovápenaté živce neboli plagioklasy. Plagioklas, který obsahuje téměř jenom sodík, nazýváme albit, plagioklas s vápníkem nazýváme anortit. Mezi těmito dvěma krajními, téměř čistými variantami plagioklasů, rozlišujeme ještě čtyři další, a to podle toho, jak v nich přibývá vápníku a ubývá sodíku. Jsou to oligoklas, andezin, labradorit a bytownit. [1] popis a barvy...

Lazurit

Lazurit je nerost (hlinitokřemičitan sodíku a vápníku) nejčastěji sytě nebo světle modrý (může být i zelený). Všechny v současnosti analyzované lazurity, představují pouze odrůdy minerálu Hauynit. Lazurit již tedy není, z mineralogického hlediska, samostatný druh. Je dokonale štěpný, matný až skelně lesklý, neprůhledný, nerovného lomu a krystaluje v krychlové soustavě. Tvoří jemnozrnné a zrni...

Magnetit

Magnetit (magnetovec) je spolu s hematitem nejdůležitější rudou železa. Jedná se o krychlový nerost tvořící zrnité a celistvé agregáty či vtroušená zrna. Nepříliš hojné jsou jeho dobře omezené krystaly tvaru osmistěnu. Chemický vzorec je Fe3O4 (oxid železnato-železitý). Typickými znaky magnetitu je tvar jeho krystalů a jejich magnetismus. Krystaly jsou oktaedrického typu, ocelově šedé až černé bar...

Malachit

Malachit je poměrně měkký, pěkně zelený, neprůhledný nerost. Jedná se o uhličitan měďnatý, obsahující 55 až 57 % mědi. Chemický vzorec malachitu je Cu2(CO3) (OH)2  Název minerálu pochází z řeckého slova „malache“ označující sytě zelenou barvu. Na foto: vyleštěný malachit - řez krápníkem - Kongo; 7,0 cm Naše nabídka malachitu na e-shopu.  Výrobky z malachitu naleznete zde. Foto...

Mastek

Mastek, sůl kamenná, kalcit.... ano, tak začíná Mohsova stupnice tvrdosti a mastek je první, znamená to, že se jedná o jeden z nejměkčích nerostů. Díky mnoha barevným variantám, jeho snadným barvením a lehké opracovatelnosti je mastek vhodným kamenem pro výrobu uměleckých i užitých předmětů. Nejznámější jsou výrobky z Indie, Číny, Afriky a Peru. Mastek má chemický vzorec Mg3...

Olivín

Olivín (peridot) je krásně olivově zelený minerál, který krystaluje v kosočtverečné soustavě. Chemicky se jedná o křemičitan hořečnatoželeznatý, (Mg,Fe){SiO4} minerál s proměnlivým podílem hořčíku a železa v závislosti na podmínkách při jeho vzniku. Drahokamová odrůda olivínu se nazývá chryzolit. Chemické, fyzikální a optické vlastnosti olivínu Z historie těžby a užití olivínu Vyu...

Opál

V přírodě se opál vyskytuje v nejrůznějších barevných odrůdách a vzniká za nejrozmanitějších podmínek. Nejčastější vznik opálů je vysrážením z roztoků jako gel. Vzniká též jako usazenina vřídel a horkých pramenů vůbec, dále při rozkladu křemičitanových hornin, ale také tmelením křemitých schránek živočichů a rostlin. Agregáty opálu jsou celistvé, mají lasturnatý lom, skelný až voskový lesk, něk...

Purpurit

Minerál purpurit s chemickým vzorcem Mn3PO4 patří do skupiny fosfátů. Bývá purpurový, růžový, tmavě hnědý a červenofialový. Je průsvitný až neprůhledný. Tvoří lehce kovově lesklé masivní agregáty. Vzniká v hydrotelmálních podmínkách jako produkt zatlačování lithiofilitu v granityckých pegmatitech. Často je doprovázen řadou sekundárních fosfátů. Purpurit je znám z lokalit Sandamab (Namibie), Kit...

Pyrit

Pyrit (kyz železný) patří spolu s křemenem a vápencem mezi nejhojnější minerály. Chemicky se jedná o disulfit železa (FeS2) který krystaluje v krychlové soustavě. Název minerálu je odvozen z řeckého pyrftes – jiskřivý, neboť při křesání ocelí jiskří. Na obr.: pyrit z Navajún, Španělsko Barva: zlatožlutá, někdy se zelenavým nádechem, časté jsou kovově zelené, modré a červené povlaky Vry...

Pyromorfit

Pyromorfit je minerál, fosfát olova s chlórem ( Pb5(PO4)3Cl ). Pyromorfit tvoří jehličkovité až sloupečkovité, hexagonálně omezené krystaly, v některých případech také kůry a agregáty ledvinitého tvaru s pryskyřnatým, resp. mastným až sklovitým leskem. Pro pyromorfit je typické především jeho zelené zbarvení, vyskytuje se však také v barvě žluté, oranžové, žlutooranžové, žlutohnědé, hnědé, na...

Rodonit

Rodonit je poměrně vzácný drahý kámen. Typický je svou narůžovělou barvou a vysokým obsahem manganu. Na foto: rodonit z Peru (3,6 cm) Rodonit vzniká v horninách bohatých na Mn a v metasomaticky přeměněných sedimentech (skarny a mramory). Dále je možný výskyt na rudních žilách, taktéž velice bohatých Mn, často doprovázen spessartinem a oxidy manganu. Snadno se taví přičemž vzniká sklovitá subst...

Rubín

Rubín je drahokamovou odrůdou korundu. Rubín kámen barvy "holubí krve" je jeden z nejoblíbenějších drahých kamenů. Vyniká zářivě červenou barvou. Cena přirozených, dokonale vybarvených a zcela čirých rubínů přesahuje často cenu stejně velkých diamantů. Kameny rubínu větší než 1 karát (0,2 g) se cení velmi vysoko, kameny těžší než 1 g jsou zcela ojedinělé. Přírodní rubíny se ...

Růženín

Nejoblíbenější odrůdou křemene je bezesporu růženín, s příjemnou růžovou barvou často s odstínem dofialova. Jeho zbarvení je způsobeno malou příměsí oxidu manganu a mizí při zahřátí na 575 °C. Také na vzduchu po delší době jeho barva zešedne. Kusové růženíny lze sbírat v Dolních Borech a dříve se vyskytovaly i v pegmatitech u Písku.  Naše nabídka surového růženínu....

Sádrovec

Sádrovec je vodnatý síran vápenatý s chemickým vzorcem chemický vzorec CaSO4•2H2O a je jeden z nejdůležitějších nerostů ze skupiny síranů. Jedná se o velice měkký minerál (tvrdost 1,5–2) sedimentárního původu, který lze snadno štípat, a to do až velmi jemných štěpinek. Sádrovec je dobře rozpustný v kyselině chlorovodíkové a mírně rozpustný v horké vodě. Nejčastěji se vyskytuje v bíl...

Safír

Safír je drahokamová odrůda korundu. Mezi safíry se zařazují všechny barevné odrůdy korundu, kromě červené - rubín. Nejznámější barva safíru je modrá. Safír může být ale i žlutý, růžový, purpurový, oranžový nebo zelenkavý. Safír je velmi oblíbený kámen a již od středověku se zasazoval do šperků. Tehdy se tyto kameny opracovávaly jen do podoby nepravidelně zaoblených muglí, a to jednak...

Síra

Síra je v přírodě poměrně hojně zastoupený nekovový chemický prvek žluté barvy s chemickou značkou S. Je poměrně reaktivní (přímo se slučuje se všemi prvky kromě vzácných plynů, dusíku, telluru, jodu, iridia, platiny a zlata). Síra byla známa již v dávnověku a např. ve starověké Číně sloužila jako jedna ze složek střelného prachu. Jako součást různých výbušnin a zábavní pyrotechniky se síra použív...

Slída

Muskovit, biotit, lepidolit a fuchsit. Pod pojmem slída se ukrývá více než 30 (slídových) minerálů a jedná se tak o významnou skupinu horninotvorných minerálů. Celkové množství slíd v zemské kůře je cca 3,8 %. Nejčastěji se jedná o muskovit a biotit. Podívejte se na naši nabídku několika druhů slídy. Na foto: muskovit z Brazílie, cca 5 cm Všechny slídy mají podobné chemické složení, které lze...

Smaragd

Smaragd je drahokamová odrůda obecného berylu. Jméno kamene pochází z řeckého smaragdos - zelený kámen. Smaragd je nejdražší a nejvzácnější drahokam, za kusy bezvadné, které mají barvu "svěží jarní louky", se platí obrovské sumy. U smaragdů se projevuje dichroismus (změna barvy v závislosti na směru natočení krystalu nebo brusu vůči procházejícímu světlu). Tak může i v jednom k...

Staurolit

Nejčastěji tvoří velmi dobře vyvinuté krystaly krátce sloupcovitého habitu s nevelkým počtem ploch s hrubým povrchem. Na příčném řezu má krystal staurolitu kosočtverečný průřez. Typické jsou pro něj prorostlice (dvojčata) ve tvaru kříže, která zpravidla srůstají pod úhlem 60-ti nebo 90-ti stupňů. Od této vlastnosti je i odvozen samotný název minerálu, neboť "staurós" je z řečtiny kříž a "lithos" z...

Topaz

Topaz (může se psát i topas) je jedním z nejznámějších a nejstarších drahých kamenů. Byl pojmenován podle ostrova Topazos v Rudém moři; jiní soudí, že jméno pochází ze sanskrtského slova tapas = oheň. Bývá čirý, bílý, žlutý, růžový, modrý, šedý, oranžový i jinak zbarvený. Topaz je jako průhledný kámen téměř vždy zpracováván ve tvaru fasetového brusu a používá se k výrobě š...

Tyrkys

Tyrkys je neprůhledný světle modrý, modrozelený až zelený nerost. Jako drahý a dekorační kámen je používán tisíce let. Jeho neobyčejně modrá až zelená barva závisí na obsaženém množství mědi, chromu, vanadu a železa. A právě jedinečnost a intenzita jeho modré nebo zelené barvy z něj udělala velice vzácný a ceněný kámen. Nejvíce ceněné jsou tyrkysy čistě zelené a modré. Tmavé žilky mateční ...

Vanadinit

Vanadinit je poměrně vzácný minerál, který vzniká oxidací galenitu na jeho ložiscích, kde bývá často doprovázen cerusitem a wulfenitem. Má chemický vzorec Pb5(VO4)Cl a výjimečně sloužil i jako ruda vanadu. Na foto: vanadinit z Maroka (cca 5 cm) Tvoří tabulkovité, sloupcovité krystaly a ledvinité i vláknité agregáty. Je průsvitný až neprůhledný, neštěpný a tvrdost dle Mohse je 2,5 až 3. Bý...

Vltavín

Vltavín neboli moldavit nemůže v našem atlasu drahých kamenů chybět. Na fotografii vltavín z Netolic. Popis a zařazení vltavínů Jak vznikl název moldavit a vltavín Vznik vltavínů Barvy vltavínů Tvar, povrch, velikost vltavínů Moravské vltavíny Syntetické vltavíny - padělky, napodobeniny Naleziště vltavínů Kam za vltavíny - muzea Doporučená literatura a další odkazy Prodej...

Wulfenit

Wulfenit je minerál krystalizující ve čtverečné (tetragonální) krystalové soustavě. Jeho efektní a sběratelsky velmi ceněné drúzy jsou ozdobou mnoha výstav a sbírek minerálů. Minerál byl pojmenován podle rakouského mineraloga Frantze Wulfena. Chemicky se jedná molybdenan olovnatý PbMoO4 s tvrdostí 3 (podle Mohse). Tvoří tabulkovité nebo vzácně i pyramidální kryst...

Záhněda

Záhněda je jedna z barevných odrůd křemene. Záhněda své zabarvení získala díky příměsí hliníku, sodíku a lithia. Jedná se o poměrně rozšířený polodrahokam, který je často vyhledáván pro svoji hnědavou až kouřovou barvu. Černá, téměř neprůsvitná odrůda záhnědy se nazývá morión. Anglický název pro záhnědu je smoky quartz, tedy kouřový křemen. Jeho barva ale není stálá, proto se č...

Stránka 1 z 1 - 54 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.