Atlas drahých kamenů a minerálů

Online atlas drahých kamenů je určen pro začínající i pokročilésběratele a zájemce o drahé kameny a minerály. Atlas v současné době obsahuje přes 70 druhů minerálů a drahých kamenů. Níže naleznete abecedně seřazený seznam nerostů. Kameny jsou do atlasu vybrány tak, aby pokryly základní škálu běžně se vyskytujících druhů. Atlas drahých kamenů průběžně aktualizujeme a pracujeme na dalších minerálech. 

  Polodrahokamy - přehled, seznam

Polodrahokamy - přehled, seznam

Obrazový online atlas tromlovaných minerálů obsahuje přehled více jak 60 druhů polodrahokamů. Na fotografiích jsou zobrazeny kameny upravené tromlováním. Velikost kamenů je okolo 3 - 5 cm. Přehled, nejčastěji prodávaných druhů polodrahokamů ve fotogr...

Achát, nejstarší z polodrahokamů

Achát, nejstarší z polodrahokamů

Achát je mikrokrystalická odrůda křemene s chemickým vzorcem SiO2. Tvoří celistvé, masivní, ledvinité, kuličkovité nebo vláknité agregáty. Je průsvitný až průhledný. Označení chalcedon se používá pro jeho jemně vláknité odrůdy. Nabídka achátů n...

Akvamarín

Akvamarín

Akvamarín je drahokamová odrůda berylu. Má barvu světlemodrou až zeleno-modrou barvu. Tvoří nejčastěji průhledné až průsvitné krystaly v podobě jednoduchých šestibokých sloupců. Plochy krystalů nebývají u akvamarínu nápadně rýhované. Kameny se vyskyt...

Amazonit

Amazonit

Amazonit je zelená až modrozelená odrůda mikroklinu (draselného živce). Živá zelená barva spolu s bílými pruhy vytvářejí jedinečnou texturu. Název kamene je odvozen od řeky Amazonky, ze které se zelené kameny dříve získávaly. Dodnes ale není známo, z...

Ametyst, fialový křemen

Ametyst, fialový křemen

Ametyst je fialově až purpurově tmavočerveně zbarvený krystalovaný křemen. Sytost zabarvení se zpravidla zesiluje od základu krystalu směrem k jeho vrcholu, kde bývá nejnápadnější. Vznik a výskyt ametystu Využití ametystu Ametyst v esoterice Fo...

Angelit, anhydrit

Angelit, anhydrit

Angelit, andělský kámen je světle modrošedá odrůda anhydritu. Navzdory běžnému výskytu anhydritů, jsou kvalitní vzorky angelitu vzácné a vzorky fluoreskující pod UV zářením ještě více. Angelit byl objeven v roce 1987 v Peru. Jeho "andělsky" modrá bar...

Antimonit, stibnit

Antimonit, stibnit

Antimonit je kosočtverečný minerál s chemickým vzorcem Sb2S3 (sulfid antimonu). Starší české pojmenování je leštěnec antimonový a také se setkáváme s označením stibnit. Antimonit tvoří nejčastěji vertikálně rýhované, stébelnaté až paprsčité agre...

Aragonit, železný květ

Aragonit, železný květ

Aragonit je chemicky uhličitan vápenatý, CaCO3. Jeho složení je stejné jako u běžnějšího kalcitu. Kalcit však krystaluje v klencové krystalové soustavě a aragonit v kosočtverečné. Tento jev nazýváme dimorfismus (dvoutvarost). Typová lokalita arago...

Avanturín

Avanturín

Avanturín (aventurín) je barevná varieta křemene (SiO2). Nejběžnější je zelený avanturín, jehož barvu způsobuje příměs fuchsitu. Tvrdost avanturínu je (stejně jako u křemene), kolem hodnoty 6,5 dle Mohse. Celkovou tvrdost však může snižovat právě vyš...

Azurit, nerozlučný průvodce malachitu

Azurit, nerozlučný průvodce malachitu

Název azurit vyjadřuje sytě modrou (lazurovou) barvu. Tvrdost má 3,5 až 4, hustotu 3,7 g/cm3 až 3,9 g/cm3 barva je modrá, lesk skelný, štěpnost podle hranolu; lom lasturnatý, někdy nerovný, vryp světle modrý. Naše nabídka: prodej azuritu  Na...

Baryt, těživec

Baryt, těživec

Baryt dostal svůj název pro svoji vysokou hmotnost (hustotu), na což odkazuje i starší český název "těživec". V řečtině slovo "barys" znamená těžký. Někdy je uváděn název barit (s měkkým i), který je nesprávný. Chemický vzorec barytu je BaSO4 (síran ...

Beryl a jeho variety

Beryl a jeho variety

Beryl je chemicky křemičitan berylnato-hlinitý. Krystaluje v šesterečné soustavě. Původ jména je z řeckého beryllos, kterým se označovaly drahokamy modrozelené jako mořská voda. Má tvrdost 7,5 až 8,0 a hustotu 2,63 g/cm3 až 2,90 g/cm3. Obecný...

Bismut, bizmut

Bismut, bizmut

Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut) má chemickou značku Bi a patří mezi těžké kovy. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů. Naše nabídka bismutu na e-shopu. Elementární bismut má nejv...

Bornit, paví ruda

Bornit, paví ruda

Bornit, někdy nazývaný jako "paví ruda", je krychlový minerál, sulfid mědi a železa. Jeho hlavní charakteristikou je, že při styku se vzduchem nabíhá do pestrých barev (modrofialová, purpurová, bronzově hnědá). Na čerstvém lomu má barvu zlatavou, hně...

Celestin, nebeský kámen

Celestin, nebeský kámen

Celestin je chemicky síran strontnatý (SrSO4). Název pochází z latinského "coeli" = nebesa, pro jeho světle až středně modrou barvu. Má sloupcovité, tabulkovité, prizmatické a dobře omezené krystaly. Prodej drúz a geod celestinu. Krystaly celesti...

Citrín, žlutý křemen

Citrín, žlutý křemen

Citrín, jak už název napovídá, je žlutou odrůdou křemene. Ze všech jeho odrůd je nejdražší a v přírodě se vyskytuje velmi vzácně. Nacházíme ho v mnoha odstínech žluté, žlutozelené, oranžové až hnědožluté barvy. Naše nabídka v kategorii: citrín Na...

Diamant, král drahokamů

Diamant, král drahokamů

Největší popularitě mezi drahokamy se bezesporu těší diamant. Je nejtvrdší ze všech nerostů (10. stupeň podle Mohse). Diamant patří mezi nejvzácnější drahé kameny. Nejvzácnější jsou pak diamanty výrazně barevné. V současné době lze však diamanty...

Eldarit - kambaba a nebula

Eldarit - kambaba a nebula

Eldarit je zastřešující termín pro drahé kameny označované jako "jaspis kambaba" a "Nebula Stone". Oba druhy drahých kamenů jsou si vzhledově i složením podobné. Prodej eldaritu - jaspisu kambaba. Na foto: Eldarit (kambaba), tromlovaný kámen o ve...

Fluorapatit

Fluorapatit

Fluorapatit s chemickým vzorcem Ca5(PO4)3F je nejběžnějším fosfátovým minerálem. Na fluorapatit byl minerál přejmenován v roce 1860 z původního apatitu Abrahama Wernera Carlem F. Rammelsbergem, aby zdůraznil jeho chemické složení. Krystalizuje v šest...

Fluorit, kazivec

Fluorit, kazivec

Pestrobarevný fluorit čili kazivec je jeden z mála nerostů, v nichž se spojuje dokonalý krystalový tvar s příjemným zbarvením. Je sběratelsky zajímavým minerálem a často se nachází ve velmi atraktivních a různorodých ukázkách. Naše nabídka fluoritu....