Atlas drahých kamenů a minerálů, Strana 2

Galenit, leštěnec olověný

Galenit, leštěnec olověný

Idealizovaný chemický vzorec galenitu je sulfid olovnatý (PbS). Minerál obvykle obsahuje další izomorfní prvky, jako jsou Ag (až 1 hm. %), Bi, Cd, Te, As a zpravidla i mnoho inkluzí. Jedná se o nejdůležitější rudu olova, kterého obsahuje více ne...

Granát

Granát

Granáty jsou početnou skupinou křemičitanů s podobnými vlastnostmi a komplikovanými chemickými vzorci. V tomto článku je nebudu uvádět, protože zájemci si chemické vzorce jednotlivých druhů granátů jistě najdou sami, třeba tady. Jméno má granát ...

Hematit, krevel

Hematit, krevel

Hematit (krevel) je nejvýznamnější rudou železa, kterého obsahuje až 70 %. V přírodě tvoří samostatné rudné žíly a spolu s magnetitem mohutná ložiska. Vyskytuje se hojně a mnoho podob (habitů). Příklady jednotlivých habitů naleznete níže v textu...

Horniny Českomoravské vrchoviny

Horniny Českomoravské vrchoviny

Českomoravská vrchovina je z geologického hlediska velmi pestré území. Je tvořeno několika velkými regionálně-geologickými jednotkami s odlišnou historií a významně jsou zastoupeny horniny vyvřelé, přeměněné i usazené. Větší část území Českomoravské...

Hrachovec

Hrachovec

Hrachovec je pozoruhodná odrůda aragonitu z Karlových Varů. Vzniká přímo v probublávající minerální vodě vřídla. Na zrníčka písku, zvířené bublinami oxidu uhličitého, postupně narůstají vrstvičky aragonitu, nejčastěji až do velikosti hrachové kuličky...

Chalcedon, odrůda křemene

Chalcedon, odrůda křemene

Jako chalcedon se označuje mikrokrystalická varieta křemene. Chemicky se jedná o oxid křemičitý, SiO2 (práškový RTG difrakční záznam odpovídá křemeni). Chalcedony jsou však zvláštní skupinou. Odlišují se řadou vlastností a také způsobe...

Chiastolit, vílí kříž

Chiastolit, vílí kříž

Název kamene pochází z řeckého "chiastos" - kříž. Jedná o odrůdu andalusitu. Chiastolit je neprůhledný a vyskytuje se v hnědé nebo šedé barvě. Chemicky se jedná o křemičitan hlinitý ( Al2 SiO5 ).  Prodej chiastolitu. Na foto.: tromlovan...

Chryzokol, křemičitan mědi

Chryzokol, křemičitan mědi

Chryzokol (též chrysokol) je křemičitan mědi, často s příměsí hliníku anebo železa. Název vychází z řečtiny, kde "chrysos" znamená zlato a "kolla" tmel k pájení zlata. Chemický vzorec je (CuAl)2H2Si2O5(OH)4 · nH2O a z hlediska krystalové struktu...

Chryzopras

Chryzopras

Chryzopras je nejcennější odrůda chalcedonu. Svoji oblíbenost získal již ve starověku a to zajisté díky své nádherné zelené barvě. Intezivní zelená barva minerálu je způsobena obsahem niklu a žlutavá obsahem arzenu. Na foto: tromlovaný chryso...

Jantar, zlato severu

Jantar, zlato severu

Jantar je fosilizovaná pryskyřice některých stromů stará nejčastěji 25 až 40 milionů let. Tyto zkamenělé pryskyřice jsou uloženy v nepravidelných vrstvách třetihorních písků a jílovitých břidlic. Průměrné složení jantaru je 78 % C, 10 % H a 11 %...

Jaspis a jeho druhy

Jaspis a jeho druhy

Jaspis je směsí chalcedonu (křemene), často opálu a dalších příměsí, které určují jeho výsledný vzhled a barvu. Např. u červeného jaspisu, barvu způsobují oxidy železa. Barevná škála těchto drahých kamenů je opravdu bohatá a připočítáme-li různé...

Kalcit

Kalcit

Kalcit má stejně jako aragonit chemický vzorec CaCO3 (uhličitan vápenatý). Čistý kalcit je čirý, průhledný (islandský kalcit), s příměsí je až neprůhledný. Má bílý vryp, skelný a na plochách perleťový lesk. Je křehký. Čirý kalcit jeví výrazný dv...

Karneol, oranžový chalcedon

Karneol, oranžový chalcedon

Karneol je průsvitná, oranžová až červenohnědá odrůda chalcedonu. Barva se pohybuje v celé škále odstínů od žlutých přes typickou oranžovou, sytě červenou, hnědou až po černou barvu. Někdy je jedna část kamene světlejší a druhá tmavší. Přírodní světl...

Korund

Korund

Korund je chemicky oxid hlinitý (Al203), ktetrý krystaluje v klencové soustavě. Tvrdost korundu na Mohsově stupnici dosahuje číslo 9. Hustotu má v rozmezí mezi 3,9 g/cm3 a 4,1 g/cm3. Obecný korund jest méně průhledný až neprůhledn...

Křemen, všudybyl nerostné říše

Křemen, všudybyl nerostné říše

Křemen je chemicky oxid křemičitý SiO2. Krystaluje v klencové soustavě. Jeho tvrdost na Mohsově stupnici je 7. Hustota 2,6528 g/cm3. Křemen vyniká mastným nebo skelným leskem, je bez štěpnosti, má lasturnatý, nerovný lom a je dosti křehký. Na...

Křišťál, zkamenělý led

Křišťál, zkamenělý led

Křišťál je čirá odrůda křemene vynikající dokonalou průhledností. Jeho název pochází z latinského slova crystallus (led). Slovo crystallus se již od novověku také používá k obecnímu označení geometrických tvarů, které omezují krystalované nerost...

Kyanit, disten

Kyanit, disten

Nejběžnější barvou kyanitu je světle modrá. Nejcennější je safírově modrá a nejvzácnější je jeho bezbarvá varieta. Kyanit bývá i šedý, černý, zelený a oranžový, zřídka je žlutý, růžový nebo fialový. Sběratelé nerostů oceňují estetické modré lištovité...

Labradorit, spektrolit

Labradorit, spektrolit

Minerál labradorit patří mezi sodnovápenaté živce neboli plagioklasy. Plagioklas, který obsahuje téměř jenom sodík, nazýváme albit, plagioklas s vápníkem nazýváme anortit. Mezi těmito dvěma krajními, téměř čistými variantami, rozlišujeme ještě čtyři ...

Lapis lazuli, královsky modrý kámen

Lapis lazuli, královsky modrý kámen

Lapis lazuli je pro svou intenzivní modrou barvu velmi ceněným drahým kamenem už celá tisíciletí. Lapis, jak se mu zkráceně říká, není samostatným minerálem. Jedná se o metamorfovanou horninu složenou především z modrého lazuritu, bílého kalcitu a zl...

Lazurit

Lazurit

Lazurit je nerost (hlinitokřemičitan sodíku a vápníku) nejčastěji sytě nebo světle modrý (může být i zelený). Je dokonale štěpný, matný až skelně lesklý, neprůhledný, nerovného lomu a krystaluje v krychlové soustavě. Tvoří jemnozrnné a zrnité agregát...