Atlas drahých kamenů a minerálů, Strana 2

Online atlas drahých kamenů je určen pro začínající sběratele a zájemce o drahé kameny a minerály. Atlas v současné době obsahuje přes šedesát druhů minerálů a drahých kamenů. Kameny jsou do atlasu vybrány tak, aby pokryly základní škálu běžně se vyskytujících nerostů. Atlas drahých kamenů průběžně aktualizujeme a pracujeme na dalších minerálech.

Beryl a jeho variety

Beryl je chemicky křemičitan berylnato-hlinitý. Krystaluje v šesterečné soustavě. Původ jména je z řeckého beryllos, kterým se označovaly drahokamy modrozelené jako mořská voda. Má tvrdost 7,5 až 8,0 a hustotu 2,63 g/cm3 až 2,90 g/cm3. Obecný beryl Obecný beryl, tedy beryl bez drahokamových kvalit, je nerost celkem nenápadný, zato potřebný pro obsah prvku beryllia,&...

Bismut, bizmut

Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut) má chemickou značku Bi a patří mezi těžké kovy. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů. Elementární bismut má největší diamagnetickou konstantu ze všech známých kovových prvků, značně vysoký elektrický odpor a vykazuje nejvyšší hodnotu Hallovy konstanty ze všech kovů. Společně se rtutí má nejnižší tepelno...

Bornit, paví ruda

Bornit, někdy nazývaný jako "paví ruda", je krychlový minerál, sulfid mědi a železa. Chemický vzorec Cu5FeS4. Jedná se o poměrně těžký a křehký minerál. Po zahřátí je magnetický. Jeho hlavní charakteristikou je, že při styku se vzduchem nabíhá do pestrých barev (modrofialová, purpurová, bronzově hnědá). Na čerstvém lomu má barvu zlatavou, hnědě červenavou, černou. Poprvé byl popsán v roce 1725 a p...

Celestin, nebeský kámen

Celestin je chemicky síran strontnatý (SrSO4). Název pochází z latinského "coeli" = nebesa, pro jeho světle až středně modrou barvu. Má sloupcovité, tabulkovité, prizmatické a dobře omezené krystaly. Krystaly jsou dobře štěpné ve dvou směrech, průsvitné až průhledné. Nejčastěji však celestin tvoří zrnité, zemité, celistvé agregáty a konkrece. Největší celestinová geoda Největší celestino...

Citrín, žlutý křemen

Citrín, jak už název napovídá, je žlutou odrůdou křemene. Ze všech jeho odrůd je nejdražší a v přírodě se vyskytuje velmi vzácně. Nacházíme ho v mnoha odstínech žluté, žlutozelené, oranžové až hnědožluté barvy. Na foto.: Malá drúza citrínu (páleného ametystu) z Brazílie. Rozměry: 5,0 x 4,5 x 4,0 cm; Hmotnost: 150 g Barva citrínů zásadně ovlivňuje jejich cenu. Nejdražší jsou kameny v ...

Diamant, král drahokamů

Největší popularitě mezi drahokamy se bezesporu těší diamant. Je nejtvrdší ze všech nerostů (10. stupeň podle Mohse). Diamant patří mezi nejvzácnější drahé kameny. Nejvzácnější jsou pak diamanty výrazně barevné. V současné době lze však diamanty přebarvovat do požadovaných odstínů. Nejvíce se k tomuto účelu používá ozařování radioaktivními zdroji. Slovo diamant pochází z řeckého ἀδάμας [ad...

Fluorit, kazivec

Pestrobarevný fluorit čili kazivec je jeden z mála nerostů, v nichž se spojuje dokonalý krystalový tvar s příjemným zbarvením. Je sběratelsky zajímavým minerálem a často se nachází ve velmi atraktivních a různorodých ukázkách. Horníky byl dříve nazýván "rudním květem" pro jeho tmavě fialové, žluté nebo zelené krystaly připomínající jemností svých barevných tónů na květy rostlin. Na foto: fluori...

Granát

Granáty jsou početnou skupinou křemičitanů s podobnými vlastnostmi a komplikovanými chemickými vzorci. V tomto článku je nebudu uvádět, protože zájemci si chemické vzorce jednotlivých druhů granátů jistě najdou sami, třeba tady. Jméno má granát pro svůj izometrický tvar z latinského granum = zrno. [1] nebo název pochází z latinského granatum malum – granátové jablko. [2] ...

Hematit, krevel

Hematit (krevel) je nejvýznamnější rudou železa, kterého obsahuje až 70 %. V přírodě tvoří samostatné rudné žíly a spolu s magnetitem mohutná ložiska. Vyskytuje se hojně a mnoho podob (habitů). Příklady jednotlivých habitů naleznete níže v textu, nebo na stránkách Přírodovědecké fakulty UK. Naše nabídka surového hematitu. Minerál hematit se nejčastěji nachází v zrnitých až ...

Hrachovec

Hrachovec je pozoruhodná odrůda aragonitu z Karlových Varů. Vzniká přímo v probublávající minerální vodě vřídla. Na zrníčka písku, zvířené bublinami oxidu uhličitého, postupně narůstají vrstvičky aragonitu, nejčastěji až do velikosti hrachové kuličky (největšími a ojedinělými nálezy byly i velikosti kulečníkové koule), ty pak svojí vahou klesají na dno, kde dopadají na podobné již vzniklé útvary. ...

Chalcedon

Jako chalcedon se označuje mikrokrystalická varieta křemene. Chemicky se jedná o oxid křemičitý, SiO2 (práškový RTG difrakční záznam odpovídá křemeni). Chalcedony jsou však zvláštní skupinou. Odlišují se řadou vlastností a také způsobem vzniku od jiných křemenů. Na foto: Chalcedon, Byšta (SR) - šířka vzorku cca 6 cm Chalcedon vznikl vykrystalizováním z křemité rosolovité hm...

Chiastolit, vílí kříž

Název kamene pochází z řeckého "chiastos" - kříž. Jedná o odrůdu andalusitu. Chiastolit je neprůhledný a vyskytuje se v hnědé nebo šedé barvě. Chemicky se jedná o křemičitan hlinitý ( Al2 SiO5 ). Mezi hlavní naleziště patří Austrálie (Olary), Čína, Rusko, Francie, Španělsko (Asturie) a USA (Massachusetts). Na foto.: tromlovaný chiastolit, velikost 3,0 cm, Lokalita: Čína U chiastolitu...

Stránka 2 z 6 - 65 položek celkem