Atlas drahých kamenů a minerálů, Strana 2

Online atlas drahých kamenů je určen pro začínající sběratele a zájemce o drahé kameny a minerály. Atlas v současné době obsahuje přes šedesát druhů minerálů a drahých kamenů. Kameny jsou do atlasu vybrány tak, aby pokryly základní škálu běžně se vyskytujících nerostů. Atlas drahých kamenů průběžně aktualizujeme a pracujeme na dalších minerálech.

Bismut, bizmut

Bismut, bizmut

Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut) má chemickou značku Bi a patří mezi těžké kovy. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů. Elementární bismut má největší diamagnetickou konstantu ze všech ...

Bornit, paví ruda

Bornit, paví ruda

Bornit, někdy nazývaný jako "paví ruda", je krychlový minerál, sulfid mědi a železa. Chemický vzorec Cu5FeS4. Jedná se o poměrně těžký a křehký minerál. Po zahřátí je magnetický. Jeho hlavní charakteristikou je, že při styku se vzduchem nabíhá do pes...

Celestin, nebeský kámen

Celestin, nebeský kámen

Celestin je chemicky síran strontnatý (SrSO4). Název pochází z latinského "coeli" = nebesa, pro jeho světle až středně modrou barvu. Má sloupcovité, tabulkovité, prizmatické a dobře omezené krystaly. Krystaly jsou dobře štěpné ve dvou směrech, prů...

Citrín, žlutý křemen

Citrín, žlutý křemen

Citrín, jak už název napovídá, je žlutou odrůdou křemene. Ze všech jeho odrůd je nejdražší a v přírodě se vyskytuje velmi vzácně. Nacházíme ho v mnoha odstínech žluté, žlutozelené, oranžové až hnědožluté barvy. Na foto.: Malá drúza citrínu (pálené...

Diamant, král drahokamů

Diamant, král drahokamů

Největší popularitě mezi drahokamy se bezesporu těší diamant. Je nejtvrdší ze všech nerostů (10. stupeň podle Mohse). Diamant patří mezi nejvzácnější drahé kameny. Nejvzácnější jsou pak diamanty výrazně barevné. V současné době lze však diamanty...

Eldarit - kambaba a nebula

Eldarit - kambaba a nebula

Eldarit je zastřešující termín pro drahé kameny označované jako "jaspis kambaba" a "Nebula Stone". Oba druhy drahých kamenů jsou si vzhledově i složením podobné. Na foto: Eldarit (kambaba), tromlovaný kámen o velikosti 5,6cm a hmotnosti 116g "K...

Fluorapatit

Fluorapatit

Fluorapatit s chemickým vzorcem Ca5(PO4)3F je nejběžnějším fosfátovým minerálem. Na fluorapatit byl minerál přejmenován v roce 1860 z původního apatitu Abrahama Wernera Carlem F. Rammelsbergem, aby zdůraznil jeho chemické složení. Krystalizuje v šest...

Fluorit, kazivec

Fluorit, kazivec

Pestrobarevný fluorit čili kazivec je jeden z mála nerostů, v nichž se spojuje dokonalý krystalový tvar s příjemným zbarvením. Je sběratelsky zajímavým minerálem a často se nachází ve velmi atraktivních a různorodých ukázkách. Horníky byl dříve nazýv...

Galenit, leštěnec olověný

Galenit, leštěnec olověný

Idealizovaný chemický vzorec galenitu je sulfid olovnatý (PbS). Minerál obvykle obsahuje další izomorfní prvky, jako jsou Ag (až 1 hm. %), Bi, Cd, Te, As a zpravidla i mnoho inkluzí. Jedná se o nejdůležitější rudu olova, kterého obsahuje více ne...

Granát

Granát

Granáty jsou početnou skupinou křemičitanů s podobnými vlastnostmi a komplikovanými chemickými vzorci. V tomto článku je nebudu uvádět, protože zájemci si chemické vzorce jednotlivých druhů granátů jistě najdou sami, třeba tady. Jméno má granát ...

Hematit, krevel

Hematit, krevel

Hematit (krevel) je nejvýznamnější rudou železa, kterého obsahuje až 70 %. V přírodě tvoří samostatné rudné žíly a spolu s magnetitem mohutná ložiska. Vyskytuje se hojně a mnoho podob (habitů). Příklady jednotlivých habitů naleznete níže v textu...

Hrachovec

Hrachovec

Hrachovec je pozoruhodná odrůda aragonitu z Karlových Varů. Vzniká přímo v probublávající minerální vodě vřídla. Na zrníčka písku, zvířené bublinami oxidu uhličitého, postupně narůstají vrstvičky aragonitu, nejčastěji až do velikosti hrachové kuličky...