Jaspis a jeho druhy

Jaspis je směsí chalcedonu (křemene), často opálu a dalších příměsí, které určují jeho výsledný vzhled a barvu. Např. u červeného jaspisu, barvu způsobují oxidy železa. Barevná škála těchto drahých kamenů je opravdu bohatá a připočítáme-li různé vzory, zjistíme, že jaspisů je na světě nespočet druhů. Pojmenování jednotlivých odrůd je pouze informativní (jedná se o obchodní názvy). Z mineralogického hlediska se jedná o křemen (chalcedon) s příměsemi.

Naše nabídka jaspisu.

Jaspis - červený drahý kámen ve tvaru hmatky

Na foto: masážní hmatka z jaspisu brekcie

Název "jaspis" znamená "skvrnitý" a je odvozen přes starofrancouzské "jaspre" z latinského a řeckého "iaspis".

Druhy jaspisu

brekcie, červený, dalmatin, kalahari, kytičkový, leopardí, mocca, mušlový, obrázkový, oceán, okatý, páskovaný, polychrom, zebra, žlutý

jaspis-ruzne-druhy

Další zajímavé odrůdy:

 • Heliotrop - zelená odrůda jaspisu s pravidelnými červenými skvrnami, které jsou způsobeny příměsí hematitu a dalšími železitými sloučeninami.
 • Bloodstone - heliotrop z Jižní Afriky, další názvy: sephtonit a genesis. Bloodstone je pestrou křemičitou brekcií, obsahující kousky červeného, zeleného jaspisu a pyritu.
 • Jaspis kambaba - je obchodní název pro drahý kámen eldarit. Často se uvádí, že se jedná o jaspis - prokřemenělý fosilní stromatolit. Tato tvrzení jsou však zavádějící. Kambaba není jaspis ani stromatolit.

 jaspis-kambaba-tromlovane-kameny

Na foto: tromlované kameny eldaritu (obchodně nazývaným jako jaspis kambaba)

České acháty a jaspisy mají starou tradici. Střediskem této tradice je město Turnov s odbornou školou kamenářskou a klenotnickou. České jaspisy, acháty a chalcedony jsou "husté" a tvrdé a nedají se uměle přibarvovat. Jejich barvy jsou tudíž vždy přírodní a naprosto stálé. Nejhezčí ukázky jaspisů u nás pocházejí z Podkrkonoší. Tyto jaspisy vynikají neobyčejnou pestrostí barev a krásné zbarvení.

Leštěný řez velkého jaspisu z Kozákova.

Na foto: jaspis z Kozákova

Stěny kaple sv. Václava

Většina jaspisů užitých k výzdobě stěn kaplí je barvy krvavě červené, mnohé z kamenů nejsou již jaspisy, nýbrž krevelem rudě zbarvené jemnozrnné železité křemeny. Hlazené jaspisové desky byly vsazovány do sádrové malty a mezery mezi nimi vyplněny zlacenými ozdobami. Celek působil na středověké návštěvníky kaplí jistě mohutným dojmem; i dnes odcházíme odtud obohaceni nezapomenutelnými vzpomínkami. Výzdoba kaplí z doby Karlovy se celkem shoduje v tom, že polodrahokamy je vyložen široký pás probíhající nad zemí podél stěn kaplí. V kapli svatováclavské bylo použito vedle červenohnědých a rudých jaspisů také žilného ametystu a chrysoprasu. Z nich byly sestaveny ve stěnách velké kříže, uložené v poli z jaspisových desek. Při opravě této kaple na sklonku minulého století bylo jako doplňku použito k její výzdobě některých zelených a hnědých jaspisů kozákovských růženínů. [2]

Výzdoba stěny kaple sv. Václava s jaspisy

Výzdoba stěny kaple sv. Václava s jaspisy

Na některých nalezištích, například na Kozákově, jsou jaspisy dokonce mnohem hojnější než chalcedony a acháty. Vznikly podobně jako chalcedony v trhlinách melafýrů, jejichž nerostné součástky se po utuhnutí horniny horkými roztoky znovu rozkládaly a křemitý gel, který se tím uvolňoval, byl zanesen do trhlin. Tam z něho vykrystaloval velmi jemnozrnný až celistvý křemen ve směsi s chalcedonem, které jsou spolu s různými barvivy (hnědel, krevel, chlority) podstatnými součástmi jaspisů. [1]

Tromlovaný jaspis obrázkový, více kamenů pohromadě.

Na foto: tromlovaný jaspis obrázkový, kameny velikosti 2 - 4 cm

Jaspis tvoří mandle, geody, hnízda a kůry v dutinách hornin. Hmota se zdá být celistvá, ale ve skutečnosti je kryptokrystalická (viz. chalcedon).

Fyzikální a optické vlastnosti jaspisu:

 • Tvrdost: 6–7
 • Hustota: 2,6 g/cm3
 • Štěpnost: jaspis není štěpný
 • Lom: nerovný, tříštivý, lasturnatý
 • Bod tání: cca 1700 °C.
 • Barva: červená, zelená, žlutá, hnědá
 • Vryp: bílý s nepatrným odstínem podle barvy
 • Průhlednost: většinou neprůhledný, zřídka prosvítá
 • Lesk: skelný, matný, mastný i hedvábný
 • Chemické vlastnosti: čistý oxid křemičitý s příměsí železa a dalších prvků způsobující zabarvení

Jaspis kytičkový z Afriky, několik tromlovaných kamenů u sebe.

Na foto: jaspis červený - kytičkový

Vlastnosti, účinky jaspisu a jeho význam v esoterice

O jaspisu se tvrdí, že má v esoterice mnoho účinků a vlastností. Mimo jiné se uvádí, že má schopnost očistit a chránit energii nositele. Přispívá prý k celkovému duševnímu a energetickému zdraví. Posiluje vůli k jednání dobra. Více informací v článku: Jaspis - kámen energie.

jaspis-cerveny-kytickovy

Detail jaspisu kytičkového, tromlovaný kámen o velikosti cca 4 cm.

Jaspis červený tromlovaný kámen.

Nejznámější je jaspis červený, na fotografii tromlovaný kámen o velikosti 3 cm.

jaspis polychrom madagaskar emma egg

Mezi vzácnější druhy jaspisu řadíme jaspis polychrom. Na foto leštěný kus ve formě Ema Egg z Madagaskaru o rozměrech: 6,5 x 5,3 x 4,3 cm a hmotnosti 221 g.

Jaspis polychrom surový kámen

Surový jaspis polychrom z Madagaskaru o rozměrech 11,0 x 6,5 x 4,0 cm a hmotnosti 370 g.

Níže další vzory jaspisu. Výřez fotografie odpovídá ploše o velikosti 4 x 3 cm ve skutečnosti.

detail kresby jaspisu

jaspis

hnědo žlutý jaspis

obrázkový jaspis

kresba hnědého jaspisu

pruhovaný jaspis


Zdroj:
[1] Drahé kameny kolem nás - Vladimír Bouška, Jiří Kouřimský
[2] Krása nerostů - Karel Tuček