Achát, nejstarší z polodrahokamů

Achát je mikrokrystalická odrůda křemene s chemickým vzorcem SiO2. Tvoří celistvé, masivní, ledvinité, kuličkovité nebo vláknité agregáty. Je průsvitný až průhledný. Označení chalcedon se používá pro jeho jemně vláknité odrůdy.

Nabídka achátů na prodej.

Achát

 

Typy výskytu: achát většinou tvoří výplň dutin nebo puklin v různých typech hornin. Vyskytuje se ponejvíce v dutinách mandlovcových hornin, hlavně paleobazaltech

achat-brazilie-30cm

Silný achátový plátek z Brazílie. Velikost 30 cm.

Popis achátů

Acháty jsou mnohem známější než vlastní chalcedony, od kterých se odvozují. Achát tvoří vrstvičky jemně vláknitého křemene, chalcedonu a opáluNázev je odvozen z pravděpodobně prvního naleziště - starověké řeky Achates (dnešní Dirillo) na jihu Sicílie. 

  • Chemický vzorec achátu: SiO2
  • Barva: Červená, oranžová, hnědá až černá, modrá, šedomodrá, bílá, výjimečně i nazelenalá
  • Tvrdost: 6 - 7 dle Mohse
  • Lesk: skelný, matný, hedvábný
  • Štěpnost: neštěpný
  • Vryp: bílý
  • Rozpustnost: kyselina fluorovodíková
  • Ostatní: nerovný nebo lasturnatý lom

Barevný achát

Na foto: Přírodní vícebarevný achát

Vrstvičky achátu bývají pestře zbarvené a jednotlivé proužky zpravidla vyjadřují průběh tvaru dutiny, ve které se vysrážel původní křemičitý gel. Na rozříznutých a vybroušených achátových peckách jsou patrné soustředně uspořádané vrstvičky. Někdy je rozeznatelné i místo vtoku, kterým do dutiny vnikal křemičitý gel. Uprostřed výplně často nacházíme dutinu s krystalky křišťálu, záhnědy nebo ametystu.

"Minerál" achát

Achát přísně vzato není minerálem, protože nesplňuje jeho definici (jedná se o směs minerálů). Co však splňuje beze zbytku, je definice "drahého kamene", a proto nechybí v žádném  Atlasu drahých kamenů

Acháty dle barvy

Podle barvy dostaly v minulosti acháty dodatečná jména. Samostatný název získal černo-bíle proužkovaný achát tzv. onyx. V současnosti se můžeme s označením onyx setkat u achátů jakkoli proužkovanými, ale i u achátů černých. Jako sardonyx se označoval achát, který má proužky červenohnědě-bílé. Takové proužkování dodává achátu zvláštní a zajímavý ráz.

Více barevné hvězdové acháty, thundereggs

Na foto: Vícebarevné "hvězdové acháty", tzv. Thundereggs

Pestré barvy a neopakovatelná kresba achátu zaručují originalitu. Již ve starověku byl používán jako ozdobný kámen. Často se z něj vyřezávaly gemy (glyptika). 

Prodej achátových plátků.

Barvení achátů

Některé acháty jsou jemně pórovité a umožňují umělé přibarvování. K tomu jsou zvlášť vhodné acháty brazilské. Pórovitost jejich jednotlivých vrstviček je zcela rozdílná, méně pórovité vrstvičky barvivo nepřijímají a zůstávají bílé nebo jen přírodně slabě zbarvené, zatímco více pórovité vrstvy se obarví snadno. Tato vlastnost byla poměrně brzy využita, neboť jejich umělé barvení znali dobře již staří Řekové a Římané. 

Barvené achátové plátky z Brazílie.

Umělým barvením můžeme dosáhnout téměř všech barevných tónů.

Nejstarší barvení achátů je načerno; tím vznikají černě a bíle zbarvené umělé onyxy. Prakticky se to provádělo tak, že se vhodný achát máčel několik týdnů v medu. Med pomalu vnikal do pórovitějších vrstviček, až je úplně prostoupil. Ponořením takového achátu do kyseliny sírové se cukr chemickým působením změnil v černý uhlík. Ten zůstal pevně lpět v pórech vrstvičky, která se pak černě zbarvila. Vrstvy méně pórovité, které med nepřijaly, zůstaly bílé. Dnes se přibarvování achátů provádí nejčastěji anorganickými barvivy.

Černý achát

Je-li k barvení achátů přistupováno zodpovědně - kresba je výraznější, a původně šedý nevýrazný achát lze tímto způsobem "rozzářit". Vyplňuje-li střed dutiny křišťál, jsou v ní velmi často patrné zbytky použitého barviva. S jistotou tak poznáte, že se jedná o achát barvený.

Modrý achát plátek

Na foto: Barvený modrý achátový plátek; na křišťálu uprostřed jsou rozeznatelné zbytky  barviva

Druhy achátu

Rozeznáváme několik druhů achátů. Často se jedná o obchodní označení kamenů odvozené od jejich vzhledu nebo místa nálezu.

Známe achát peříčkový, obláčkový, mechový, stromový, hvězdový, ohnivý, zříceninový apod.

Peříčkový achát

Neopakovatelná kresba "andělských křídel" na peříčkových achátech jej dělá velmi oblíbeným drahým kamenem mezi léčiteli a ezoteriky. Z peříčkových achátů se také řežou a leští malé plátky, které jsou vhodné pro bižuterní nebo šperkařskou tvorbu.

Peříčkový achát - detail

Na foto: Leštěná půlka peříčkového achátu

Prodej peříčkových achátů.

Achát obláčkový a krajkový

Obláčkový achát je zaměnitelný s achátem peříčkovým, ale kresba více připomíná obláčky než peříčka. V současnosti se obláčkovým achátem označují i kameny "obláčkově modré" nebo acháty s modrými krajkami připomínající mraky (blue lace agate - krajkový achát).


Achát mechový

Mechový achát obsahuje tmavě zelené, mechovitě zbarvené útvary chloritických minerálů. Někdy je dendritické uspořádání způsobeno hydroxidem železitým a má potom barvu rezavě červenou. Jindy tvoří oxidy manganu dendrity černé.

Detail mechového achátu


Achát stromový, stromečkový

U stromového achátu jsou dendrity tvořeny též chlority (jako u mechového achátu). S označením se nejčastěji setkáváme u achátů dovezených z Indie.

Achát stomový neboli stromečkový


Achát hadí kůže

Tyto neobvyklé "hadí acháty" pocházejí nejčastěji z Mexika nebo USA, svojí povrchovou strukturou připomínají hadí kůži.

Achát hadí kůže z Mexika


Achát hvězdový, "Thunder Egg"

Achát hvězdový vzniká v dutinách ryolitu, kde vytváří typické hvězdovité struktury. Tyto struktury bývají označovány jako "Thunder Eggs".

Achát s hvězdou tzv. thunderegg


Ohnivý achát

Ohnivý achát má krásné duhové barvy podobné opálu, které způsobují vícenásobné extrémně tenké vrstvy minerálů oxidu železa (hematitu, goethitu, limonitu) běžně zcela uzavřené v průsvitné až transparentní vrstvě chalcedonu. Naleziště ohnivého opálu jsou v Novém Mexiku, Arizoně a Kalifornii. Nejběžnější jsou odstíny oranžovo-hnědé. Krásu ohnivého achátu reflektuje i jeho cena, která je kvůli vysoké poptávce velmi vysoká. Špičkové vzorky se pohybují kolem 1000 Kč za karát (2023).

Pestrobarevný ohnivý achát - detail

Na foto: Nádherný ohnivý achát Arizony, s průsvitným až čirým chalcedonem. Velikost výřezu foto cca 4cm. Autor fotografie: Maricopa Mining LLC pod licencí CC BY-SA 3.0 DEED


Zříceninový achát

Poprvé toto označení použil Bauer (1896) k popisu roztříštěného a opětovně stmeleného achátu ze Saska v Německu. V angličtině se pro tyto acháty používá označení "Ruin Agate"; "Mosaic Agate" nebo "Brecciated Agate".

Žříceninový achát, autor: G.F.Zoll

Na foto: Zříceninový achát z lokality Halibach, Freiburg, Německo. Autor fotografie: G.Franz Zöll 


Achát Botswana

Jak už název napovídá, tento achát byl pojmenován podle svého naleziště. Ceněné jsou zejména kontrastní kameny, u kterých se střídají průsvitné vrstvy chalcedonu s jeho bílými nebo černými proužky, které často doplňuje červený střed obarvený oxidy železa. U achátů z Botswany lze často vidět do "nitra" kamene. Kameny tím získávají hloubku a jsou vděčným objektem pro achátové makrofotografie.

Achát Botswana

Na foto: Acháty botswana


České acháty

Barvy českých achátů jsou vždy přírodní, poněvadž naše acháty, jak říkají staří kamenáři, jsou tvrdé, tj. málo pórovité, a proto nepřijímají barvivo. Zato jejich přírodní barvy jsou velmi stálé a to je jejich veliká přednost.

Achát z České republiky - lokalita Černý Potok.

Na foto: achát z lokality Černý Potok (ČR), níže naleznete detail jeho kresby.

Naše acháty se vyskytují na různých místech v Podkrkonoší. Na Turnovsku dominuje Kozákov, kde byly acháty sbírány již za doby Karla IV. Několik je jich také zavěšeno na drátech v horní části mříže, která dělí kapli svatého Kříže na Karlštejně na dvě části. Jak píše kronikář Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české z r. 1547, pobyl Otec vlasti roku třináctistého padesátého sedmého sám několik dní v kraji pod Kozákovem, aby mohl osobně poznati drahé kameny, které tam byly podle jeho přání sbírány.

Onyx z Turnova o rozměrech 65 mm

Na foto: onyx z Turnova, cca 6 cm

Další naleziště jsou v okolí Lomnice nad Popelkou a u Nové Paky. Za zmínku stojí zejména lokalita Levínská Olešnice, odkud pocházejí acháty s ostrou kresbou a krásnou modrou barvou v odstínech blankytně modré až temně modré. Vrstvičky mezi těmito modrými pruhy jsou bílé nebo šedavě průsvitné. Po vyleštění působí takové acháty neobyčejnou hloubkou.

Detail českého achátu z lokality Černý Potok.

Detail achátu - Černý Potok - ČR

Naleziště achátů ve světě

Významným evropským nalezištěm achátů byl Idar a Oberstein v Porýní (dnes jsou již vyčerpané). Velmi vydatná naleziště achátů jsou v Brazílii, zejména proslulý je stát Rio Grande do Sul v sousedství Uruguaye. Acháty z Indie, z Číny, Mongolska, z Uralu a ze Sibiře nedosahují takové kvality. Zajímavé acháty se nacházejí i v Maroku.

Přírodní kresba na achátu

Přírodní kresba na achátu - Brazílie (Rio Grande do Sul).

Využití achátů

Pestrá kresba a vysoký lesk achátu probouzejí fantazii klenotníků. Vytvářejí podobu motýlů, květin, leštěnými acháty vykládají skříňky, desky stolů, z achátů se vyrábějí náhrdelníky, brože a jsou zasazovány i do prstenů.

Nádherny páskovaný achát

Rozsáhlé je i technické použití. Achátů se využívá pro břity přesných vah a z větších kusů se zhotovují třecí misky pro chemické laboratoře.

Achát z pohledu esoteriky

Achát je podle litoterapeutických příruček a tradic esoteriky kamenem rovnováhy, síly a ochrany. Více informací zde: Přisuzované účinky achátu

Fotografie achátů:

Vitrína s acháty z oblasti Saar-Nahe ze sbírky Wolfganga Nappa. Prezentováno na Mineralogických dnech v Mnichově v roce 2019. Největší z vystavených exponátů je achátový plátek s názvem "Strom". Jedná se o 1 metr velký řez achátem, nalezeným v roce 2002 v lomu Juchem (Německo). 

Obrázkové acháty z Německa

Jednotlivé kameny z expozice si můžete prohlédnout zde: Zajímavé kresby achátů - 2019

Pár achátový půlek z Brazílie.

Na foto: Rozřízlá achátová pecka z Brazílie

Surové acháty z Maroka

Na foto: Surové acháty z Maroka

Na fotografiích níže jsou leštěné achátové plátky z Brazílie.

Velký achátový plátek

Na foto: Přírodní achátový plátek

 

růžový achát

Na foto: Barvený achátový plátek

Zdroj:

Naši nabídku achátů naleznete v kategorii: Minerály - nerosty / Achát