Achát

Složení: SiO2 Symetrie: mikrokrystalická odrůda křemene Forma výskytu: tvoří celistvé, masivní, ledvinité, kuličkovité nebo vláknité agregáty. Barva: bezbarvý, bílá, šedá, žlutá, červená, hnědá Lesk: skelný až voskový Tvrdost: 7

Jiné vlastnosti: průhledný až průsvitný, označení chalcedon se používá pro jemně vláknité odrůdy SiO2, které se liší svojí stavbou a barvou: karneol, chryzopras, achát, onyx a další.

Typy výskytu: Většinou tvoří výplň dutin nebo puklin v různých typech hornin.

Výskyt achátu v ČR: Kozákov, Doubravice u Jičína, Železnice, Rudice u Blanska, Bohutín u Šumperka, Litošice

achat-brazilie-30cm

Silný achátový plátek z Brazílie. Velikost 30 cm.

Popis minerálu achát

Achát je složený z vrstviček jemně vláknitého křemene, chalcedonu a opálu. Název je odvozen z pravděpodobně prvého naleziště, starověké řeky Achates (dnešní Dirillo) na jihu Sicílie.

Acháty jsou mnohem známější než vlastní chalcedony, od kterých se vlastně odvozují. Vyskytuje se ponejvíce v dutinách mandlovcových hornin, hlavně melafyrů. Vrstvičky achátu bývají pestře zbarvené a jednotlivé proužky zpravidla vyjadřují průběh tvaru dutiny, ve které se srážel původní křemičitý gel. Na rozříznutých a vybroušených achátech jsou patrné soustředně uspořádané vrstvičky. Někdy je dokonce rozeznatelný i přívodní otvor, kterým do dutiny vnikal křemičitý gel a barvicí složky. Uprostřed výplně achátů často nacházíme krystalky křišťálu, záhnědy nebo ametystu.

Naše nabídka achátu na e-shopu.

Acháty dle barvy

Podle barvy, popř. podle průběhu kreseb dostaly acháty dodatečná jména. Známe achát obláčkový, okatý, zříceninový, hvězdový apod. Samostatný název získal achát proužkovaný černě a bíle, tzv. onyx. Sardonyx je achát, který má proužky zbarveny červenohnědě a bíle. Mechový achát obsahuje tmavě zelené, mechovitě zbarvené útvary chloritických nerostů. Někdy je dendritické uspořádání způsobeno hydroxidem železitým a má potom barvu rezavě červenou. Jindy tvoří oxidy manganu černé dendrity.

achat-chalcedon

Mnohobarevné acháty - chalcedony s dendrity.

Proužkování dodává achátu zvláštní, zajímavý ráz. Nemůžeme se proto divit, že je achát jedním z nejstarších známých nerostů. Již ve starověku byl používán jako ozdobný kámen. Časté bylo ale i jeho použití k výrobě rozmanitých nádobek a nejrůznějších amuletů. Z achátů se vyřezávaly často gemy (glyptika). Pestré barvy a neopakovatelná kresba zaručují vlastně původnost každého achátu při jeho použití jako drahého kamene. Rozmanité kresby achátu si vynutily pozornost. Byl záhy vybírán jako velmi vhodný při výrobě ozdobných předmětů s rytinami.

Barvení achátů

Některé acháty jsou jemně pórovité a umožňují umělé přibarvování. K tomu jsou zvlášť vhodné acháty brazilské. Pórovitost jejich jednotlivých vrstviček je zcela rozdílná, takže méně pórovité vrstvičky nepřijímají barvivo a zůstávají bílé nebo jen přírodně slabě zbarvené. Tato vlastnost achátů byla poměrně brzy využita, neboť jejich umělé barvení znali dobře již staří Řekové a Římané. Podrobný popis najdeme např. u Plinia. Umělým barvením můžeme dosáhnout téměř všech barevných tónů. Nejstarší je barvení načerno; tím vzniká černě a bíle zbarvený umělý onyx. Prakticky se to provádělo tak, že se vhodný achát máčel několik týdnů v medu. Med pomalu vnikal do pórovitějších vrstviček, až je úplně prostoupil. Ponořením takového achátu do kyseliny sírové se cukr chemickým působením změnil v černý uhlík. Ten zůstal pevně lpět v pórech vrstvičky, která se pak černě zbarvila. Vrstvy méně pórovité, které med nepřijaly, zůstaly bílé. Dnes se přibarvování achátů provádí častěji barvivy anorganickými, méně často anilínovými.

prirodni-a-barvene-achaty

Hnědý achát je přírodní, ostatní barvené.

České acháty

Barvy českých achátů jsou však vždy přírodní, poněvadž naše acháty, jak říkají staří kamenáři, jsou tvrdé, tj. málo pórovité, a proto nepřijímají barvivo. Zato jejich přírodní barvy jsou velmi stálé a to je jejich veliká přednost.

Naše acháty se vyskytují na různých místech v Podkrkonoší. Na Turnovsku dominuje opět Kozákov, kde byly acháty sbírány již za doby Karla IV. Několik je jich také zavěšeno na drátech v horní části mříže, která dělí kapli svatého Kříže na Karlštejně na dvě části. Jak píše kronikář Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české z r. 1547, pobyl Otec vlasti roku třináctistého padesátého sedmého sám několik dní v kraji pod Kozákovem, aby mohl osobně poznati drahé kameny, které tam byly podle jeho přání sbírány. Další naleziště jsou v okolí Lomnice nad Popelkou a u Nové Paky. Za zmínku stojí zejména lokalita Levínská Olešnice, odkud pocházejí acháty s ostrou kresbou a krásnou modrou barvou v odstínech blankytně modré až temně modré. Vrstvičky mezi těmito modrými pruhy jsou bílé nebo šedavě průsvitné. Po vyleštění působí takové acháty neobyčejnou hloubkou.

achat-horni-halze-cr

Achát - Horní Halže - ČR

Naleziště achátů ve světě

Jiným evropským nalezištěm achátů jsou Idar a Oberstein v Porýní, dnes již prakticky vyčerpané. Velmi vydatná naleziště achátů jsou v Brazílii, zejména proslulý je stát Rio Grande do Sul v sousedství Uruguaye. Acháty z Indie, z Číny, Mongolska, z Uralu a ze Sibiře nedosahují takové kvality.

kresba-achatu-brazilie

Přírodní kresba na achátu - Brazílie (Rio Grande do Sul).

Využití achátů

Pestrá kresba a vysoký lesk achátu probouzejí i dnes fantazii klenotníků. Vytvářejí podobu motýlů, květin, leštěnými acháty vykládají skříňky, desky stolů, z achátů se vyrábějí náhrdelníky, brože a jsou zasazovány i do prstenů. Rozsáhlé je i technické použití. Novodobý průmysl používá achátů jako kamenů do ložisek, pro břity přesných vah a z větších kusů se zhotovují třecí misky pro chemické laboratoře.

Zdroj:

Drahé kameny kolem nás - Bouška, Kouřimský

Krása nerostů - Tuček

Barevné poklady země - Hnízdo

Fotografie achátů:

Achát patří mezi nejznámější drahé kameny. Podle jeho kresby ho pozná snad každý, kdo se jen trochu zajímá o nerosty. V fotogalerii níže jsou zveřejněny různé půlky achátových pecek z Brazílie.

achat-brazilie-18

achat-brazilie-18-1

Neopakovatelná kresba "andělských křídel" na peříčkových achátech jej dělá velmi oblíbeným drahým kamenem mezi léčiteli a ezoteriky. Z peříčkových achátů se také řežou a leští malé plátky, které jsou vhodné pro další bižuterní, nebo šperkařskou tvorbu. V fotogalerii níže, jsou zobrazeny půlky achátových geodek. Velikosti geodek se pohybují mezi 2 až 4 cm.

achat-perickovy-4

Nařezané a vyleštěné achátové plátky jsou vždy vděčným fotoobjektem. Na fotografiích níže jsou leštěné achátové plátky z Brazílie.

achat-platek-14cm

Fotogalerie vybraných achátových svícnů určených pro čajovou svíčku. Některé achátové svícny jsou barvené. Je-li k barvení achátů přistupováno zodpovědně - kresba je výraznější a původně šedý, nevýrazný achát lze zabarvením "rozzářit". V případech kdy střed dutiny achátu vyplňuje křišťál, jsou v něm velmi často patrné zbytky použitého barviva. S jistotou tedy poznáte, že se jedná o achát barvený. Velikost achátových svícnů v této fotogalerii se pohybuje mezi 12 až 20 cm. Hmotnost achátů se pohybuje mezi 0,4 kg až 2 kg.

achat-svicen

Naši nabídku achátů naleznete v kategorii: Minerály - nerosty / Achát