Karát, co to je? Kolik gramů je 1 karát?

Karát (značka ct, Ct nebo CT) je váhová jednotka pro drahé kameny. Jednotka nepatří do soustavy SI. Neplést si s 1kt (jeden karát), což je ryzost, čistota udávaná u drahých kovů.

karaty-na-gramy-co-je-to-karat

Přepočet gramů na karáty

Počet gramů vynásobte pěti = hmotnost v karátech.  (1 g = 5 ct)

Přepočet karátů na gramy

Počet karátů vydělte pěti = hmotnost v gramech. (1 ct = 0,2 g)

Historie vážení "na karáty"

S drahými kameny se obchodovalo od pradávna. Obchodníci museli znát hmotnost drahého kamene, k tomu zejména ve Středomoří používali malé semínko rohovníku obecného (Ceratonia siliqua), nazývaného též svatojánský chleba. Strom byl (a stále je) ve Středomoří dosti rozšířen a semena byla snadno dostupná.

Ceratonia_siliqua_MHNT.BOT.2011.3.89-karaty

Na foto: Semínka rohovníku obecného s lusky. Zdrojový obrázek zde.

Semena se vyznačovala poměrně stálou hmotností (0,197 g - 0,216 g), a byla tedy pro účely určování hmotnosti, která je klíčová ke stanovení ceny kamene, velmi vhodná. Dnešní jeden gram obsahoval pět semínek. Semínko tedy vážilo 1/5 g. Svatojánský chléb se kolem Středozemního moře nazýval "kharub,karob, kirat nebo keratio" z těchto označení pochází i český název karát.

Naše nabídka broušených drahých kamenů pro šperkaře a sběratele.

Současnost

Od roku 1907 byl 4. generální konferencí pro míry a váhy zaveden tzv. metrický karát, který je roven přesně 200 mg (0,2 g). Dále se karát dělí na 100 setin. Výhoda metrického karátu je v tom, že lze drahé kameny vážit i gramovými závažími.

Norma ČSN 011300 "Zákonné měřící jednotky" z roku 1979 metrický karát neuvádí. Přesto se s ním setkáváme při vyjadřování hmotnosti drahých kamenů v dokumentaci a mezinárodním obchodě. 

Přepočet a značení

   1 ct = 0,2 g    1 g = 5 ct

Značka karátu se u hmotnosti drahých kamenů uvádí například 1,08 ct nebo 1,08 Ct nebo 1,08 CT; všechna označení jsou správná a označují totéž.

 brousene-kameny-karaty

Boh. Ježek napsal o karátu v knize Drahokamy z roku 1914

Více o knize Drahokamy od Boh. Ježka naleznete v "Doporučené literatuře".  Ukázka textu z 1. vydání kapitola XI. Karát.

Drahokamy broušené i surové prodávají se na váhu a u cennějších užívá se od pradávných dob zvláštní jednotky váhové, tzv. karátu.

Má se za to, že jest karát odvozen od váhy nějakého semene, a uvádí se hlavně semeno svatojánského chleba (latinsky ceratonia, arabsky kharrub), rostoucího hlavně v krajích kolem moře Středozemního a pak semeno stromu korálového, který nazývají domorodci v Africe kuara. Skutečně mají uvedená semena, zejména semeno svatojánského chleba, váhu velmi blízkou karátu.

karat-rohovnik-obecny

Na obr.: Rohovník obecný (Ceratonia siliqua)

Až do nejnovější doby byl karát jednotkou sice užívanou, ale ne zákonem zavedenou a pak hlavně nebyl přesně definován, nebyl všude stejný. Hodnota karátu kolísala mezi 0,197 g. a 0.216 g., celkem blížila se 1/5 gramu. Rozdíl zajisté velký. Kdo koupil dle karátu ve Florencii platného a prodávaly Livorně, získal při 1000 karátech celých 95 karátů. Karát rozdělen byl v poloviny, čtvrtiny. osminy, šestnáctiny až čtyřiašedesátiny a 144 karátů tvořilo ve Francii obvyklou unci.

Počínaje 1. červencem 1914 zaveden jest zákonem v Rakousku karát metrický, nedávno i ve Francii, Německu a Italii a v četných jiných státech zavedený Metrický karát, který má přesně 0.200 g. Výhody metrického karátu jsou přemnohé. Může býti snadno kontrolován a přezkoušen, drahokamy mohou se vážiti obyčejným gramovým závažím, decimální dělení usnadňuje počet a jest pohodlné. Jest naděje, že budou příkladu asi 15 států brzy v zavedení metrického karátu následovati i zbývající, jen v Anglii a Severní Americe, tedy v zemích zajisté velmi důležitých, není dosud žádné nálady k tomu.

U perel užívá se gránu, což jest přesně čtvrtina karátu; u polodrahokamů užívá se namnoze obyčejné váhy metrické, gramů, dekagramů a i kilogramů.

Podívejte se na nabídku přírodních broušených kamenů.