Rozdělení drahých kamenů

Je rozdělení drahých kamenů na drahokamy, polodrahokamy a ozdobné kameny správné? Aby byl minerál, nerost zařazen do vybrané společnosti drahých kamenů, musí splňovat určitá kritéria.

Drahý kámen se musí líbit, musí mít vysoký lesk, lom světla, příjemnou barvu, být čirý nebo průhledný. Někdy stačí splnit jen jednu z vlastností a již se kámen počítá mezi drahé kameny.

Rozdělení na drahokamy, polodrahokamy a ozdobné kameny se často používá v obchodních kruzích. Termín ozdobné kameny označuje dekorativní kameny leštitelné ve velkých kusech, plochách.

rozdeleni-drahych-kamenu

Termín drahý kámen

Drahý kámen je termín, který slučuje všechny tyto pojmy (drahokamy, polodrahokamy a ozdobné kameny) do jednoho. Termín vznikl kvůli nejasnému vymezení v jednotlivých kategoriích a jejich prolínáním. Ozdobné kameny se často označovaly jako polodrahokamy, některé polodrahokamy jako drahokamy atd. Kam byl drahý kámen zařazen, často ovlivňovala móda, oblíbenost kamene.

drahe-kameny-rozdeleni

Naše nabídka tromlovaných kamenů.

Jaký je rozdíl mezi drahokamy a polodrahokamy?

Často používaným a určujícím měřítkem, mezi drahokamy a polodrahokamy, byla tvrdost. Nerosty tvrdší než křemen (7.stupeň dle Mohse) bývaly většinou řazeny mezi drahokamy. Někdo ale uváděl, že tvrdost musí být vyšší než 8. stupeň podle Mohse, aby šlo o drahokam (v tomto případě by ale mezi drahokamy nepatřil smaragd, který je jedním z nejcennějších). Vznikalo tak mnoho problémů a právě proto v roce 1955 termíny drahokam, polodrahokam a ozdobný kámen nahradil termín drahý kámen.

Současné označení drahých kamenů

V současnosti CIBJO (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Diamants, Perles et Pierres – Mezinárodní klenotnická konfederace) ve své definici drahých kamenů říká, že jde o „přírodní anorganické materiály s výjimkou kovů používané ve špercích a uměleckých výrobcích“. V seznamu uznaných drahých kamenů 2012 CIBJO je více než 100 různých minerálních druhů. Celkem cca 150 variant drahých kamenů.

drahe-kameny-rozdeleni

Rozdělení drahých kamenů

V praktické gemologii se přes výše uvedené, dělí drahé kameny na tři kategorie:

  1. diamant – má výsadní postavení, jako jediný má unifikovaný vlastní systém hodnocení
  2. rubín, safír, smaragd – tzv. velká trojka barevných drahých kamenů
  3. ostatní drahé kameny (polodrahokamy a ozdobné kameny)