Smaragd, nejvzácnější drahokam

Smaragd je drahokamová odrůda obecného berylu. Jméno kamene pochází z řeckého smaragdos - zelený kámen. Smaragd je nejdražší a nejvzácnější drahokam, za kusy bezvadné, které mají barvu "svěží jarní louky", se platí obrovské sumy. U smaragdů se projevuje dichroismus (změna barvy v závislosti na směru natočení krystalu nebo brusu vůči procházejícímu světlu). V jednom kameni tak může barva kolísat od modravě zelené přes trávově zelenou až k žlutozelené. Vlastní přechody barev i jejich sytost závisí na obsahu barvících stopových prvků – což je odlišné a zároveň typické pro jednotlivé země původu, případně i pro každé individuální ložisko.

smaragd

Na foto.: smaragd, Wenshan, Čína, velikost vzorku 10 cm 

Cena a naleziště smaragdů

Kameny špičkové jakosti přesahují mnohonásobně cenu diamantů stejné váhy. A právě tento drahokam bývá málokdy bez chyb, takže staré anglické přísloví označuje nějakou neobyčejnou věc jako bezvadný smaragd, jako "an emerald without a flaw". Smaragdy vydobyté vzácně i zcela čisté a bez poskvrny se totiž časem na vzduchu zakalí a kameny popraskají, čímž značně ztrácejí na své kráse i ceně. Nejhezčí drahokamové smaragdy pocházejí z vápenců u Muso v Kolumbii. Bohatá jsou také naleziště smaragdů na Urale v poříčí řeky Tokovaja u Murzinky. V Evropě se vyskytuje smaragd na málo významném nalezišti Habachtalu v Rakousku, kde bývá zarostlý ve svoru.

smaragd

Na foto: smaragd na kalcitu  (Kolumbie)

Smaragd dal jméno i typickému výbrusu - Emerald Cut, který se pro něj nejčastěji používá pro geometricky nejvyšší výtěžnost.

osmiboky-stupnovec-smaragdovy-brus

Vylepšování smaragdů

Velkým problémem jsou u smaragdů praskliny a pukliny orientované převážně souběžně se štěpností podle báze. Říká se, že k jejich vzniku většinou dochází až následně po dobytí krystalu z mateřské horniny. Každopádně podle dostupných údajů je 90-95 % kamenů uměle impregnováno různými oleji a pryskyřicemi (Opticon), které jsou, většinou pod tlakem, vpravovány do prasklin vycházejících na povrch. To umožňuje maskovat řadu, někdy i značných trhlin a vylepšit čistotu. Jemné, husté popraskání umožňuje někdy přibarvení kamene. Impregnace oleji je vratný proces, pryskyřicemi nevratný.

Při identifikaci zmíněných úprav je nutno bedlivě prohlédnout praskliny vycházející na povrch. Často v nich zůstávají zbytkové vzduchové bublinky. Při dotyku hrotem horké jehly dochází k "pocení". Mnohé olejové výplně vykazují zelenavou až žlutavou UV-fluorescenci. Olejovou výplň je také možné vyluhovat vhodným rozpouštědlem (aceton apod.). Epoxidy jsou mnohem stálejší. Pro jejich porušení je třeba použít například dosti toxický methylenjodid. Při prohlídce epoxidem vyplněné praskliny se na ní při kolébání kamenem často objeví oranžovožluté záblesky, někdy s modravým nádechem. Zvláště to platí při použití syntetické pryskyřice Opticon.

prsten-s-smaragdem

Umělý - syntetický smaragd

Ano, smaragdy lze připravit i uměle. Jde ale o komplikovaný proces a takto vyrobené kameny jsou stále drahé. Smaragd nemá technické využití a tak všechny umělé smaragdy končí ve špercích. První, komu se podařilo vyrobit umělý (syntetický) smaragd, byl Carrol Chatham (USA), a to již ve 30. letech 20. století. Jednalo se o proces, kdy smaragd vykrystalizoval z taveniny na podkladu bezbarvého berylu. Není to ovšem tak jednoduché a není bez zajímavosti, že jednotlivé kroky procesu jsou dodnes ceněným výrobním tajemstvím. Další možností jak vyrábět umělé smaragdy, je nechat krystaly vyrůst přímo z roztoku, a to za vysokých teplot a tlaků (hydrotermální proces).

Vlastnosti smaragdu

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7,5 – 8, křehký, hustota 2,6 – 2,8 g/cm3, štěpnost nedokonalá podle {0001}, lom nerovný, lasturnatý.

Optické vlastnosti: Barva: zelená. Lesk skelný, matný. Průhlednost: průhledný až průsvitný. Vryp bílý.

Chemické vlastnosti: Složení: Be 5,03 %, Al 10,04 %, Si 31,35 %, O 53,58 % s příměs Cr. Rozpustný v HF, před dmuchavkou se netaví.

Chemický vzorec: Be3(Al,Cr)2Si6O18

smaragd-na-kalcitu-kolumbie

Význam smaragdu v esoterice

Smaragd, zářivě zelený drahokam, symbolizuje obnovu, plodnost a věčný život. Uvádí se, že jeho energie podporuje omlazení a regeneraci, posiluje naše srdeční centrum a probouzí vnitřní moudrost. Také prý povzbuzuje kreativitu a sebevyjádření, pomáhá nám najít naši životní cestu a posiluje vztahy a partnerství. Dále se uvádí, že smaragd přináší pocit spokojenosti, loajality a podporuje trvající svazky. Více informací v článku: Smaragd - kámen věčného života

Odkazy, zdroj: