Slída, muskovit, biotit a další...

Muskovit, biotit, lepidolit a fuchsit. Pod pojmem slída se ukrývá více než 30 (slídových) minerálů a jedná se tak o významnou skupinu horninotvorných minerálů. Celkové množství slíd v zemské kůře je cca 3,8 %. Nejčastěji se jedná o muskovit a biotit.

Naše nabídka několika druhů slídy.

slida

Na foto: muskovit z Brazílie, cca 5 cm

Všechny slídy mají podobné chemické složení, které lze vyjádřit vzorcem:

X2Y4-6Z8O20(OH,F)4

kde:

  • X je nejčastěji draslík (K), ale může být zastoupen také sodíkem (Na), vápníkem (Ca) a zřídka baryem (Ba), rubidiem (Rb) nebo cesiem (Cs).
  • Y může být hliník (Al), hořčík (Mg), železo (Fe) nebo zřídka mangan (Mn), chrom (Cr), titan (Ti), lithium (Li), a další prvky.
  • Z je převážně křemík (Si) nebo hliník (Al), ale může být i trojmocné železo (Fe3+) nebo titan (Ti).

Slídy se dělí na dioktahedrické (Y = 4) a trioktaedrické (Y = 6). Pokud je na pozici X ion draslíku (K) nebo sodíku (Na), označuje se jako pravá slída, pokud je na pozici X vápník (Ca), označuje se jako křehká slída.

Nejznámější pravou slídou je muskovit (světlá slída, kočičí stříbro).

Muskovit

Muskovit je stříbřitě bílý, slabě nažloutlý či nazelenalý nerost. Obsahuje ho žula, krystalické břidlice nebo svory. Chemicky jde o hlinitokřemičitan draselný s malou příměsí sodíku, vápníku a železa. Muskovit tvoří tenké průhledné či průsvitné lupeny dosahující i značných rozměrů. Tyto lupeny jsou ohebné a pružné, dříve byly používány i jako výplně oken a žáruvzdorných okének pecí. Slída je totiž nevodivá, nehořlavá a velice špatně se taví.

muskovit-slida

Na foto: muskovit z Brazílie, cca 6 cm

Biotit

Biotit má vynikající štěpnost podle plochy (001). Biotit je jedním ze základních horninotvorných minerálů, který se velmi běžně vyskytuje ve většině hornin. Temně hnědá až černá barva biotitu je způsobena vysokým obsahem železa a hořčíku.

Lepidolit

Lepidolit se řadí mezi světlé slídy. Vyskytuje se v pegmatitových žilách s vysokým obsahem lithia. Poprvé byl objeven a popsán v roce 1792 na české lokalitě Hradisko u Rožné na Vysočině.

lepidolit-300g-1

Na foto: lepidolit z Brazílie - Minas Gerais, cca 4 cm

Fuchsit

Fuchsit je zelená odrůda biotitu (zelená slída), bohatá na chrom. Byl pojmenován podle německého chemika a mineraloga Johanna Nepomuka von Fuchse.

fuchsit-1ks-1

Na foto: fuchsit z Brazílie, cca 4 - 5 cm

fuchsit-rubin-kyanit

Na foto: rubín ve fuchsitu.

Je-li kolem rubínů modrý okraj (kyanit) jako na fotografii, můžete si být jisti, že se jedná o rubín ve fuchsitu, a ne rubín v zoisitu, jak je často uváděno.

Podívejte se naši nabídku slíd na prodej.