Anyolit, rubín v zoisitu

Anyolit je označení pro metamorfovanou horninu známou jako rubín v zoisitu. Generický petrografický popis této horniny by zněl "korund-pargasit zoisitit", což nezní nejlépe, a proto dostala název anyolit, což v jazyce kmene Masajů znamená "zelený".

Naše nabídka rubínu.

anyolit-rubin-zoisit-tromlovany-kamen

Složení anyolitu

Anyolit je složen ze tří hlavních minerálů: zoisitu, pargasitu a rubínu.

Zoisit tvoří základ horniny, zatímco pargasit a rubín jsou v ní roztroušeny. Některé vzorky také obsahují plagioklas a bezbarvé slídy. Zoisit tvoří většinu horniny a dává jí jasně zelenou barvu.

Pargasit se nám v hornině jeví jako černý, ale ve skutečnosti je velmi tmavě zelený.

Rubín je nejcennější složkou a přidává do horniny nádherný kontrast se svými purpurovými odstíny. Krystaly rubínu se v anyolitu vyskytují ve formě hrubých porfyroblastů a mohou mít až několik centimetrů v průměru.

rubin-v-zoisitu

Objev anyolitu

Anyolit byl poprvé objeven v roce 1954 anglickým prospektorem Tomem Blevinsem v severovýchodní Tanzanii. Blevins si původně myslel, že našel rozsáhlá naleziště rubínu. Později se však ukázalo, že se jedná o zoisitovou horninu s velkými inkluzemi rubínu. Lokalita v Tanzanii (oblast Arusha) zůstává dodnes jediným komerčním zdrojem anyolitu, který si našel oblibu po celém světě.

rubin-zoisit-surovy-kamen

Naše nabídka rubínu.