Antimonit, stibnit

Antimonit je kosočtverečný minerál s chemickým vzorcem Sb2S3 (sulfid antimonu). Starší české pojmenování je leštěnec antimonový a také se setkáváme s označením stibnit. Antimonit tvoří nejčastěji vertikálně rýhované, stébelnaté až paprsčité agregáty. Jejich krása přitahuje sběratele estetických minerálů a není se čemu divit. 

antimon-stibnit-alsar-severni-makedonie-5cm

Na foto: antimon, Makedonie, cca 5 cm

Velikostně významná ložiska antimonu (těží se v dolech či lomech) jsou ve světě vzácná. Často se ruda s obsahem antimonu těží i pro svůj podíl zlata. V dnešním světě je největším producentem Čína.

Naleziště antimonitu

Zlatonosná ložiska - Milešov u Sedlčan, Jeseníky, Příbramsko, Slovenské rudohoří; hydrotermální ložiska - Japonsko, Jižní Amerika, Čína

antimonit-rumunsko

Na foto: antimonit z Rumunska (4,5 cm)

Vlastnosti antimonu

Fyzikální vlastnosti: tvrdost 2 (na Mohsově stupnici tvrdosti), hustota 4,5 – 4,7 g/cm³, dokonale štěpný podle plochy (010), lom lasturnatý. Antimon snadno taje v plameni svíčky (bod tání 548°C).

Optické vlastnosti:

Barva: olověná, ocelově šedá, agregáty až černé, s odstínem do modrozelené. Na povrchu často tmavě modré zbarvení. Vryp olovnatě šedý.

Průhlednost: opaktní, kovově lesklý (zvláště na štěpných plochách).

stibnite-antimonit-herja-mine-baia-mare-rumunsko

Antimonit - stibnite,Herja mine, Rumunsko

Použití antimonu

Antimon se používá k legování ocelí odolných proti korozi, je používán v akumulátorech, v polovodičových technologiích, při vulkanizaci kaučuku, v textilním (mořidla), sklářském a keramickém průmyslu (smalty), jako pigment, ohnivzdorný povlak, v pyrotechnice, medicíně a jinde. [1]

mineraly-antimonit-kremnica-30cm

Antimonit z Kremnice (SR) velikost vzorku 30 cm

mineraly-antimonit-baia-sprie-rumunsko-10cm

Na foto.: antimonit z Baia Sprie (Rumunsko), velikost vzorku cca 10 cm

stebelnaty-agregat-antimonit

Zdroj:

Podívejte se naši nabídku minerálů.