Lesk u minerálů a drahých kamenů

Jednou z vlastností, která nám pomůže k určení minerálu se řadí i lesk. Není sice tak využívaný jako ostatní vlastnosti (habitus, barva, vryp, hustota atd.), přesto má v popisu minerálu své místo.

Lesk je schopnost tělesa odrážet dopadající světlo. Vzniká odrazem světla od krystalových nebo štěpných ploch nerostů. 

Intenzita lesku je tím vyšší, čím více dopadajícího světla se od plochy odrazí. Na různých plochách jednoho krystalu se může světlo odrážet v různé intenzitě. Lesk měříme pomocí speciálního přístroje zvaného fotometr. Výsledkem z fotometru je procentuální číslo mezi dopadajícím světlem a světlem odraženým z nabroušené plochy minerálu. Broušením a leštěním kamene se lesk zvyšuje.

Kovový lesk

Kovový lesk je typický pro opakní (neprůhledné) minerály, které většinu světla odrazí. Například pro ryzí kovy, většinu sulfidů (zlato, stříbro, pyrit, galenit) a některé oxidy (magnetit).

pyrit-lesk-kovovy

Na foto: kovový lesk na vzorku pyritu.

Polokovový lesk

Polokovový lesk je typický pro některé opakní minerály s vysokou odrazivostí, převážně ze skupiny oxidů (hematit, wolframit atd.).

hematit-maroko-polokovovy-lesk

Na foto: polokovový lesk na hematitu z Maroka.

Nekovový lesk

Nekovový lesk je typický pro průsvitné a průhledné minerály. Intenzita lesku může být u různých minerálů rozdílná, a proto nekovový lesk dělíme ještě dále na:

  • Diamantový lesk - charakteristický pro průhledné minerály vysokým indexem lomu světla (např. diamant, sfalerit, síra..).
  • Skelný lesk - odpovídá lesku skla. Jedná se o nejčastější lesk vůbec a je typický pro většinu minerálů (křemen, kalcit, fluorit, živec..).
  • Perleťový lesk se zpravidla objevuje na plochách dokonalé štěpnosti. Dochází zde ke dvěma jevům, interferenci (rozkladu) dopadajícího světla a dále lomu. Často vzniká při úplnému odrazu světla na trhlinkách dokonale štěpných nerostů (sádrovec, slídy, mastek..).
  • Matně voskový lesk má například opál.
  • Hedvábný lesk je typický pro vláknité agregáty (azbest, sádrovec..).
  • Mastný lesk - mastek, apatit, síra
  • Matný lesk je velmi slabý a je charakteristický pro minerály s nízkým indexem lomu (zemité agregáty, kaolinit..)

 

 skelny-lesk-kristal

Na foto: skelný lesk u křišťálu