Lesk u minerálů a drahých kamenů

Jednou z vlastností, která nám pomáhá určit minerál se řadí i lesk. Není sice tak využívaná jako ostatní vlastnosti (habitus, barva, vryp, hustota atd.), přesto má lesk v popisu minerálu své místo. Lesk je schopnost tělesa odrážet dopadající světlo. Vzniká odrazem světla od krystalových nebo štěpných ploch nerostů. 

lesk-mineralu-bismut-krystal

Na fotografii řízeně rekrystalovaný a oxidovaný bismut s výrazným kovovým leskem. Podobné vzorky naleznete zde: Naše nabídka bizmutu.

 

Intenzita lesku je tím vyšší, čím více dopadajícího světla se od plochy odrazí. Na různých plochách jednoho krystalu se může světlo odrážet v různé intenzitě. Lesk měříme pomocí speciálního přístroje zvaného fotometr. Výsledkem z fotometru je procentuální číslo mezi dopadajícím světlem a světlem odraženým z nabroušené plochy minerálu. Broušením a leštěním kamene se lesk zvyšuje.

Kovový lesk

Kovový lesk je typický pro opakní (neprůhledné) minerály, které většinu světla odrazí. Například pro ryzí kovy, většinu sulfidů (zlato, stříbro, pyrit, galenit) a některé oxidy (magnetit).

pyrit-lesk-kovovy

Na foto: kovový lesk na vzorku pyritu.

Polokovový lesk

Polokovový lesk je typický pro některé opakní minerály s vysokou odrazivostí, převážně ze skupiny oxidů (hematit, wolframit atd.).

hematit-maroko-polokovovy-lesk

Na foto: polokovový lesk na hematitu z Maroka.

Nekovový lesk

Nekovový lesk je typický pro průsvitné a průhledné minerály. Intenzita lesku může být u různých minerálů rozdílná, a proto nekovový lesk dělíme ještě dále na:

  • Diamantový lesk - charakteristický pro průhledné minerály vysokým indexem lomu světla (např. diamant, sfalerit, síra..).
  • Skelný lesk - odpovídá lesku skla. Jedná se o nejčastější lesk vůbec a je typický pro většinu minerálů (křemen, kalcit, fluorit, živec..).
  • Perleťový lesk se zpravidla objevuje na plochách dokonalé štěpnosti. Dochází zde ke dvěma jevům, interferenci (rozkladu) dopadajícího světla a dále lomu. Často vzniká při úplnému odrazu světla na trhlinkách dokonale štěpných nerostů (sádrovec, slídy, mastek..).
  • Matně voskový lesk má například opál.
  • Hedvábný lesk je typický pro vláknité agregáty (azbest, sádrovec..).
  • Mastný lesk - mastek, apatit, síra
  • Matný lesk je velmi slabý a je charakteristický pro minerály s nízkým indexem lomu (zemité agregáty, kaolinit..)

 skelny-lesk-kristal

Na foto: skelný lesk u křišťálu