Galenit, leštěnec olověný

Idealizovaný chemický vzorec galenitu je sulfid olovnatý (PbS). Minerál obvykle obsahuje další izomorfní prvky, jako jsou Ag (až 1 hm. %), Bi, Cd, Te, As a zpravidla i mnoho inkluzí. Jedná se o nejdůležitější rudu olova, kterého obsahuje více než 86%. 

galenit ruda olova

Na foto: Příbramský galenit ze sbírek Národního muzea

Jedná se o hojný minerál, nejčastěji kusový a zrnitý. Vzácněji se vyskytuje v hroznovitých, krápníkovitých i stromečkovitých agregátech. Důležitými rozpoznávacími znaky jsou ocelově šedá barva, vysoký lesk a dokonalá štěpnost, kdy se po úderu kladívka galenit rozpadá na pseudokrystaly v podobě krychliček.

Krystaly galenitu

Nejčastější krystalový tvar je krychle, řidčeji osmistěn (oktaedr) nebo spojky krychle a osmistěnu. Krystaly bývají hojné, většinou narostlé a někdy značně velké. Největší dokumentovaný krystal galenitu je složený krychlový osmistěn z dolu Laxey na ostrově Man, o rozměrech 25 x 25 x 25 cm.

galenit krystaly

Galenit se tvoří na hydrotermálních žilách, často s jinými minerály jako jsou fluorit, křemen, kalcit, baryt, sfalerit a pyrit. Pseudomorfózy tvoří hlavně po pyromorfitu a vzácně fosilizuje některé zkameněliny. Jako ruda olova se používal galenit již od starověku. Olovo se z něj snadno taví. K tavbě postačuje oheň ze dřeva a jako redukční činidlo koks. Galenit bývá stříbronosný a v některých ložiscích má obsah stříbra až 1 hm. %, což ve výnosech daleko převyšuje hlavní olověnou rudu.

Galenit - oční kosmetika "kohl"

Ve starověkém Egyptě se galenit požíval v oční kosmetice později nazvané "kohl". Jednalo se o typické zvýraznění očních linek černé barvy, které známe z dobových vyobrazení. Starověké texty popisují i zelené (malachitové) zvýraznění očí i kombinace zeleno-černé.

galenit-kosmetika-kohl

Galenit se rozemlel s kadidlem a léčivými bylinami jako jsou šafrán a fenykl, smíchal s olejem nebo živočišnými tuky a mlékem nebo vodou. Galenit je ve vodě nerozpustný a olovo se z líčidel jen těžko vstřebává do těla, otrava olovem tak nehrozila. To samé však nelze říci o práškovém malachitu, který je jedovatý.

Vlastnosti galenitu

  • Barva: ocelově šedá (tmavší než u ryzího olova)
  • Průhlednost: neprůhledný
  • Lesk: kovový (na štěpných plochách intenzivní)
  • Vryp: šedočerný až černý
  • Chemický vzorec: PbS
  • Soustava: krychlová
  • Tvrdost: 2,5 - 2,75 dle Mohse
  • Hustota: 7,2 – 7,6 g/cm3
  • Rozpustnost: HCl

Naše nabidka nerostů.