Malachit

Malachit je poměrně měkký, pěkně zelený, neprůhledný nerost. Jedná se o uhličitan měďnatý, obsahující 55 až 57 % mědi. Chemický vzorec malachitu je Cu2(CO3) (OH)2  Název minerálu pochází z řeckého slova „malache“ označující sytě zelenou barvu.

Naše nabídka malachitu na e-shopu

Výrobky z malachitu naleznete zde.

Fotogalerii malachitu je na konci této stránky.

malachit

Na foto: vyleštěný malachit - řez krápníkem - Kongo

Formy a místa výskytu malachitu

Vyskytuje se hlavně v kulovitých a hlízovitých tvarech, složených z vrstev tmavších a světlejších, které se střídají jako u achátů, příležitostně ve formě malých sloupcovitých a jehlicovitých krystalů. Malachit může také tvořit krápníky.

malachit-35-

Surový malachit - Kongo

Nacházen je na většině měďnatých ložisek, dříve byl nazýván jako skalní zeleň. Jeho výskyt je vázán na oblasti výskytů sulfidů mědi, např. chalkopyrit, jejichž přeměnou vzniká. Zjednodušeně se dá říci, že malachit v přírodě vzniká všude tam, kde dochází ke zvětrávání mědi a z jistého pohledu tak vzniká i na měděných střechách při jejich zvětrávání. Malachit bývá zejména v hořejších částech těchto rudních ložisek, většinou ve směsi s azuritem, a doprovázen chryzokolem, těženým rovněž k ozdobným účelům.

malachit-platek-32

Malachit s chryzokolem

Na českých nalezištích je malachit poměrně vzácným nerostem a vyskytuje se jen v malém množství v Podkrkonoší a na Moravě u Borovice nedaleko Tišnova. Ke světoznámým ložiskům malachitu, jejichž bohatství je však dnes již úplně vyčerpáno, patří doly na Urale, zejména v okolí Nižního Tagilu. Nejbohatší ložiska malachitu, který je také vydatnou měděnou rudou, obsahující 57 % mědi, jsou ve střední Africe. Zvláště proslulá jsou vydatná naleziště malachitu v Belgickém Kongu (Katanga) a v Rhodesii, odkud pocházejí velké a krásně vyvinuté ledvinité útvary.

 

malachit-kristal

Na foto: malachit s křišťálem

Využití malachitu

Malachit byl používán jako minerální pigment v zelených barvách od starověku, je velmi citlivý na kyseliny a kolísání v barvě. V 19. století v oblastech s vyšší akumulací byl využíván jako méně významná ruda mědi. Malachit se používá jako šperkový kámen, hlavně do šperků, které nošením příliš netrpí, kde se kámen nedře. Z malachitu se vyrábějí většinou drobné, ale i větší umělecké a velmi hodnotné předměty.

malachite-nosorozec-kongo

Nosorožec z malachitu - Kongo

Vlastnosti malachitu

  • Chemický vzorec: Cu2(OH)2CO3
  • Barva: zelená až tmavě zelená
  • Vzhled krystalu: krápníkovitý, vláknitý, kulovitý, jehličkovitý
  • Soustava: jednoklonná
  • Tvrdost: 3,5–4;
  • Lesk: matný
  • Štěpnost: křehký
  • Vryp: světle zelený
  • Hustota : 3,9 g/cm3
  • Rozpustnost : rozkládá se v HCl

 

Fotogalerie - malachit

Fotografie malachitu z naleziště v Kongu - Zair. Využití malachitu dle wikipedie: Dříve byl malachit označován jako méně výrazná ruda mědi. Jako drahý kámen se zpracovává odedávna. Už ve starém Egyptě z něj vyřezávali kameje, amulety a jiné ozdobné předměty. Znali ho i staří Řekové a Římané. Drcený se používal jako barvivo v malířství, nebo jako líčidlo. Věřilo se, že má moc chránit děti před kouzly a čáry. V době antiky se používal na léčení očních chorob.

Surový malachit

malachit-kongo-c.18

Výrobky a leštěný malachit

malachit-top (2)

Podívejte se naši nabídku: malachitu a výrobků z něj.