Malachit - kámen změny a kreativity

Malachit, kámen plný historie, symbolizuje pohyb, dobrodružství a tvůrčí sílu života. Uvádí se o něm, že podporuje kreativitu a změnu, přináší obchodní úspěch a vyrovnanost. Jedná se o silný ochranný kámen chránící před negativní energií. Čistí prý organismus a čakry.

Prodej sbírkového malachitu

Pátek malachitu, na pozadí prales

Malachit je vhodný jako talisman pro cesty, posiluje sebeobranné reakce. Probouzí lásku k životu a sounáležitost s přírodou.

Účinky malachitu v 10 bodech

  1. Podporuje kreativitu a změnu.
  2. Uvolňuje zábrany a povzbuzuje k emočním projevům.
  3. Podporuje schopnost vcítit se do myšlení a pocitů ostatních lidí.
  4. Pomáhá odstranit naučené vzory a blokády.
  5. Zklidňuje nervovou soustavu a podporuje klidný spánek.
  6. Věří se, že malachit podněcuje snění a vyvolává živé vzpomínky.
  7. Malachit má schopnost absorbovat negativní energie.
  8. Má pozitivní vliv na srdce a celkovou regeneraci organismu.
  9. Vyzařuje zklidňující a očistnou energii, uvádí do harmonie cit a rozum.
  10. Podněcuje osobní růst a poskytuje celkovou sílu pro překonávání výzev.

Plátek malachitu

UPOZORNĚNÍ: Používání drahých kamenů není náhradou za lékařskou péči. V případě zdravotních problémů se vždy obraťte na lékaře. Informace o jejich metafyzických vlastnostech jsou získány z obecně známých mýtů a tradic.

Ve starověkém Egyptě byla zelená barva spojována se smrtí a silou vzkříšení, stejně jako s novým životem a plodností.

Malachit, vodopád a duha

Staří Egypťané věřili, že posmrtný život obsahuje věčný ráj, označovaný jako "Pole malachitu", který se podobal jejich životu, ale bez bolesti a utrpení.

Malachit je vhodný pro narozené ve znamení zvěrokruhu: Býk a Štír

Malachit a znamení zvěrokruhu

Očista a nabíjení malachitu

Malachit absorbuje negativní energii, proto jej pravidelně čistěte. Malachit nemáčejte vodou, čistíme ho meditací nebo myšlenkou. Nabíjme jej spolu s horským křišťálem na nepřímém světle nebo při úplňku.

UPOZORNĚNÍ: Rozemletý malachit obsahuje toxické látky. Při zacházení s malachitem by tak měly být dodržovány bezpečnostní opatření. Pracovat by se mělo pouze s jeho vyleštěnou formou. Nikdy nevdechujte jeho prach a nevyrábějte z něj elixíry.

Malachit na pozadí zapadajícího slunce

Minerál malachit

Malachit je zelený, poměrně měkký a křehký, neprůhledný nerost. Jedná se o uhličitan měďnatý, obsahující 55 až 57 % mědi. Název malachit pochází z řeckého slova "malache" znamenajícího zelenou barvu. Již ve starověku pro výrobu šperků, soch a uměleckých artefaktů. Více o malachitu se dozvíte v Atlasu kamenů: Malachit, skalní zeleň

Naše nabídka výrobků z malachitu

Prodej sbírkového malachitu