Pyrit, kyz železný

Pyrit (kyz železný) patří spolu s křemenem a vápencem mezi nejhojnější minerály. Chemicky se jedná o disulfit železa (FeS2), který krystaluje v krychlové soustavě. Název minerálu je odvozen z řeckého pyrftes - jiskřivý, neboť při křesání ocelí jiskří.

Naše nabídka pyritu na e-shopu.

Kostky pyritu na mateční hornině - Navajún, Španělsko

Na obr.: pyrit  Navajún, Španělsko

  • Barva: zlatožlutá, někdy se zelenavým nádechem, časté jsou kovově zelené, modré a červené povlaky
  • Vryp: černý s odstínem dozelena.
  • Lesk: kovový (jemnozrnné kusy bývají matné)
  • Lom: nerovný nebo nejasně lasturnatý
  • Tvrdost: 6 dle Mohse
  • Hustota: 5,1
  • Další vlastnosti: neštěpný, velmi slabě magnetický, křehký

Krystalové tvary pyritu

ypicky tvarované krystaly pyritu - krychle - Navajún, Španělsko

Na obr.: Typické krystaly pyritu - krychle - Navajún, Španělsko

Pyrit má na 90 různých krystalových tvarů. Tři nejčastější krystalové tvary pyritu jsou: krychle, pentagon-dodekaedr (pětiúhelníkový dvanáctistěn, který se také nazývá pyritotvar) a osmistěn. Krychle je ze všech úplně nejhojnější a je vždy rýhovaná, díky tomu lze pyrit snadno rozeznat. Méně častý, ale poměrně známý, je tvar „železného kříže“. Jedná se prorostlice (penetrační dvojče) pyritu. Na obrázku níže je tvar železného kříže zobrazen jako poslední.

pyrit-krystalove-tvary

Obr. různé krystalové tvary pyritu

pyrit-pentagon-dodekaedr

Na foto.: Pyrity ze Španělska, pětiúhelníkové dvanáctistěny, pyritotvary a jejich srůsty o velikosti 0,5 - 1,0 cm.

Pyrit se vyskytuje jako kusový a v zrnitých agregátech (viz foto níže).

masivní zrnitý agregát pyritu - surový pyrit

Naše nabídka pyritu na e-shopu.

Pyritové slunce

Vzácným typem pyritového agregátu je tzv. pyritové slunce. Jedná se o radiálně paprsčitý, oboustranný a mosazně lesklý agregát z uhelných dolů v USA (Sparta). Pyritové slunce se zde vyskytují ve zhutnělých 320 milionů let starých slojích břidlice. Některé zdroje uvádějí princip vzniku "pyritových sluncí" jako fosilní houbu, která byla nahrazena pyritem. V současnosti se však vědci přiklánění k teorii, že se jedná o pod tlakem vykrystalizovaný pyrit, který byl donucen vykrystalizovat do podoby těchto "sluncí" vnějšími podmínkami.

Pyritové slunce z USA, cca 8 cm

Na foto: Pyritové slunce z USA, cca 8 cm

Pyrit jako drahý kámen

Zajímavé je použití pyritu k ozdobným účelům. Broušením se totiž lesk neobyčejně zvyšuje. Tento způsob je známý již ze starověku, kdy byl pyrit ozdobou náušnic, jehlic nebo byl nošen jako amulet. V hrobech starých Inků byly nalezeny vyleštěné pyritové desky. Ty pravděpodobně sloužily jako zrcadla. Pyrit se dříve hojně brousil na drobné routičky, které vynikaly silným třpytem. Vesměs se označovaly jako „markazit", ač zde šlo o pyrit. Brousily se u nás v Turnově z řeckých a italských pyritů a hojně prodávaly do zahraničí. Dnes se u nás pyrit nebrousí, leda příležitostně do muglí nebo na ozdobné předměty. I v ostatních zemích se pyrit brousí jen v omezené míře, protože poměrně snadno na povrchu větrá a ztrácí lesk. Kamenáři říkají, že vybroušené plochy pyritu oslepnou. [1]

Vznik pyritu

Pyrit vzniká za spolupůsobení bakterií v usazených horninách s obsahem organické hmoty, tj. například v blízkosti uhelných slojí nebo přímo v uhlí, v bituminózních vápencích nebo v některých prachových břidlicích, obvykle slabě metamorfovaných. Je to poměrně častý fosilizační minerál některých zkamenělin. Pěkné drúzy krystalů pyritu dnes přicházejí na trh s minerály především z několika hydrotermálních ložisek v Peru. [2]

Drúzy krystalů z lokality v Peru.

Foto. Drúzy krystalů z lokality v Peru.

Pyrit vystavený venkovním vlivům se snadno přemění na limonit a kyselinu sírovou respektive sírany. Začne-li taková reakce, nejde ji již zastavit a ve sbírce vám tak zůstane ze vzorku jen „prach“, nebo v horším případě „vypálená“ díra od kyseliny sírové. Založení krystalů pyritu do sbírky má tedy svá specifika, mezi které patří občasné sledování vzorku a jeho uskladnění v místech bez vzdušné nebo jakékoliv jiné vlhkosti. Ze zkušenosti sběratelů je známo, že hezky krystalované vzorky této zkáze podléhají méně často než agregáty. Do sbírek si tedy vybírejte jen opravdu hezké ukázky krystalového pyritu :-).

krystaly pyritu s hematitem - Itálie - cca 15cm

Na foto: krystaly pyritu s hematitem - Itálie - cca 15cm

Pyrit a zlato

Pyrit však někdy obsahuje něco Co (kobalt) a Ni (nikl), lokálně i Au (zlato) a jest pyrit nejen vždy průvodcem zlata, nýbrž pro tento svůj, byť i nepatrný obsah Au velmi důležitou zlatou rudou. Zlato bývá přimíseno jak mechanicky, tak vázané. [3]

Kočičí zlato

Pyrit bývá, díky barevné podobnosti, nazýván jako „kočičí zlato“. Od zlata se však liší černým vrypem a není kujný. Cena kočičího zlata oproti zlatu opravdovému je úplně zanedbatelná. Samozřejmě v otázce ceny kočičího zlata přepokládám, že ho nemáte tuny :-) a nejedná se o hezké ukázky krystalového pyritu. Hezké ukázky pyritu mají svojí estetickou a sběratelskou hodnotu vždy.

pyritové slunce

Na foto: "zlaté" pyritové slunce z USA (cca 7,0 cm)

Výskyt pyritu

Zlaté Hory v Jeseníkách (hydrotermální žíly), Hromnice u Plzně, Chvaletice u Přelouče (v břidlicích), v hnědém uhlí severočeských pánví; Španělsko.

Přisuzované esoterické účinky a vlastnosti

V oblasti léčitelství a lidových tradicích jsou pyritu přisuzovány různé energetické účinky a vlastnosti. Dokáže prý zvýšit naši sebedůvěru, harmonizovat citovou nerovnováhu a poskytnout novou naději v obtížných životních situacích. Často se spojuje se schopností přitahovat bohatství a prosperitu. Více informací v článku: Pyrit, kámen bohatství

krystaly pyritu minerálů španělsko

Na foto: Krystaly pyritu s typickým rýhováním z lokality Ambas Aguas - Španělsko.

Zdroj::
[1] Drahé kameny kolem nás - Vladimír Bouška, Jiří Kouřimský (str.150)
[2] pyrit na velebil.net
[3] Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší VI – Mineralogie (str.672) - Dr. Doh. Ježek

Naše nabídka pyritu na prodej.