Krystalický agregát

Co je to agregát a jaké máme jejich druhy? V předchozích článcích jsme si vysvětlili pojmy geoda, drúza a krystal. S těmito pojmy úzce souvisí i pojem krystalický agregát, který je nejčastější formou výskytu minerálů.

krystalicky-agregat-stebelnaty

Na foto: stébelnatý agregát křišťálu s hematitem a malachitem z Maroka.

V případě agregátu se jedná náhodné srůsty velkého množství xenomorfně omezených krystalů, které obvykle beze zbytku vyplňují prostor.

stebelnaty-agregat-antimonit

 Na foto: stébelnatý agregát antimonitu.

Označování a popis agregátů nejsou zcela jednoznačné, používají se nejrůznější názvy a typy charakteristik. Mezi nejčastěji používané pojmy patří následující:

 • agregát zrnitý – označení hrubě, středně a jemně zrnitý závisí na velikosti jednotlivých krystalových zrn v agregátu
 • agregát celistvý (masivní) – jednotlivá zrna (krystalky) nejsou viditelná pouhým okem
 • agregát stébelnatý – zpravidla soubor sloupcovitých jedinců
 • agregát jehlicovitý nebo vláknitý – je tvořen tenkými jehličkami nebo vlákny minerálu
 • agregát radiálně paprsčitý – vlákna mají koncentrickou stavbu
 • agregát ledvinitý – masa agregátu má tvar připomínající povrch ledviny
 • agregát sferolitický – kulovitý agregát s radiálně paprsčitou stavbou
 • agregát oolitický – složený z drobných kuliček
 • agregát lupenitý – typický především pro fylosilikáty
 • agregát snopkovitý – krystaly vytvářejí společně snopky
 • agregát krápníkovitý – má tvar drobných krápníčků
 • agregát dendritický – větvený agregát připomínající rostlinnou fosilii
 • agregát drátkovitý nebo plíškovitý – je typický především pro ryzí kovy
 • a další.

typy-agregatu

Krystalické agregáty minerálů: a) zrnitý, b) stébelnatý, c) lupenitý, d) oolitický, e) konkrece, f) kostrovitý g) dendritický (keříčkovitý), h) pórovitý, i) krápníkovitý

aragonit-hrachovec-oolitycky-agregat

Oolitický agregát aragonitu označovaný jako „hrachovec“. Lokalita Karlovy Vary

malachit

 Krápníkový agregát malachitu z Arizony (velikost cca 60 cm)

dendrit

Dendritický (keříčkovitý) agregát, dendrit z lokality Solnhofen, Německo.

ledvinity-agregat-hematit-maroko

Ledvinitý agregát hematitu z Maroka.

Použitá literatura, zdroj: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno.