Geoda a drúza

Vysvětlení geologických pojmů geoda a drúza.

Geoda

Geoda je dutina uvnitř horniny, která je zpravidla po vnitřním obvodu vyplněna menšími či většími krystaly minerálů, směřujícími do jejího středu. Z venku vypadá geoda jako nevzhledná "hrouda", ale uvnitř se často skrývá opravdový "poklad" ve formě nádherných krystalů a jejich drúz

geoda-a-druza

Geody mají velmi pevnou vnější stěnu nejčastěji z křemene a chalcedonu. Tato stěna je odolnější vůči povětrnostním vlivům než okolní hornina (čedič, vápenec, dolomit, břidlice atd.). Mateční hornina časem podlehne erozi a geody zůstanou neporušené. Některé typy geod se těží přímo z mateční horniny. Tato metoda je ale poměrně nákladná a často u ní dochází k poškození geod. Typickým případem je těžba ametystových geod.

ametystova-geoda-nevydobyta

Ametystová geoda v mateční hornině. Autor: MoRDi CuaC

Vznik a druhy geod

Geody nevznikají "všude", a protože je často nacházíme ve velkém množství na jednom místě, musí tam být pro jejich vznik příhodné geochemické podmínky. Nejčastěji geody vznikají ve vrstvených sopečných ložiscích, jako jsou bazalty a tufy; nebo uhličitanových usazeninách, jako jsou vápence a dolomity. Podle vzniku tedy rozlišujeme geody na vulkanické nebo sedimentární (pozn.: geody samozřejmě vznikají v mnoha jiných prostředích, ale jejich zastoupení je pro tento článek nevýznamné).

Vulkanické geody

V horké lávě je obsaženo až 12 % vulkanických plynů. Tyto plyny svým rozpínáním vytvářejí v lávě plynové bubliny. Některé bubliny se ale nedostanou až na povrch a jak láva rychle tuhne, plyny vytěkají a zanechají po sobě kulovité dutiny. Takto vzniklé dutiny se mohou díky hydrotermální a podzemní vodě postupně (buď částečně nebo úplně) vyplnit achátem, opálem, křemenem nebo jinými minerály a vznikají tak geody.

Vulkanické geody mohou být velké i několik metrů. Typickým případem jsou "trubkovité" geody s ametysty, které vznikají v dutině (tunelu) po odtékající horké lávě. Podlouhlá a někdy větvená dutina je následně vyplněna ametystem. Vznikají nám tak typické ametystové geody známé z mineralogických výstav a obchodů s drahými kameny. Tyto geody jsou rozřezány a doplněny o těžkou betonovou základnu, tak aby samostatně stály. Následně se stávají exkluzivním a velmi žádaným doplňkem bytů, kanceláří a hotelů.

ametystove-geody

Na foto: Ametystové a citrínové geody. 

Sedimentární geody

Sedimentární geody se obvykle vyskytují ve vápencích, dolomitech a vápenatých břidlicích. V těchto usazeninách může posloužit jako základ budoucí geody jakýkoliv "volný prostor", a i např. větve, kořeny stromů a další organický materiál, který se snadno rozkládá a vytvoří se tak po něm vhodná dutina. Ta pak může být vyplněna křemičitými, opálovými, achátovými a jinými minerály.

Sedimentární geody jsou obecně menší než geody vulkanické. Typickými ukázkami sedimentárních geod jsou poměrně známé křišťálové geody z Maroka.

kristal-geoda-maroko-10kg

Křišťálová sedimentární geoda z Maroka o hmotnosti 10 kg.

Naše nabídka křišťálu včetně sedimentárních geod z Maroka.

Ať už se jedná o vulkanické nebo sedimentární geody, vždy je po nich velká poptávka. Některé státy jako Brazílie, Uruguay, Mexiko, Maroko a další si vytvořily celé průmyslové odvětví, které se zaobírá těžbou a následnou úpravou geod. Výrobky produkují ve velkém množství a poté je exportují do celého světa.

Velká poptávka láká i podvodníky, kteří se snaží na vlně zájmu vydělat a vyrábějí geody falešné. Typickou ukázkou jsou i v ČR prodávané galenitové geody z Maroka. Jedná se o vyrobené geody s povlakem jemných krystalů galenitu nalepenými na keramickém základu.

falesna-geoda-z-maroka

Na foto: falešná geoda galenitu, vyrobená v Maroku. Autor: Guy Courtois

Drúza

Drúza je skupina krystalů nerostů narostlá na společné podložce (matrix), mnohdy také skupina krystalů nepravidelně srostlých ve větší celek. Široké veřejnosti jsou asi nejznámější ametystové drúzy. Jedná se o části okrajů plynných bublin, které zůstaly v chladnoucích horninách a na jejichž stěnách vykrystalizoval ametyst. Zůstane-li celá bublina s krystaly zachována, jedná se o geodu.

temně fialová drúza Urugayeského ametystu.

Na foto: drúza krystalů ametystu z Urugaye o rozměrech 7,5 x 5,5 x 4,0 cm a hmotnosti 217 g

Drúza nebo drůza?

Správně česky se píše drúza s „ú“. Mnoho webů používá výraz drůza a ani my jsme nebyli výjimkou. Většina lidí totiž zadává do internetového vyhledávače dotaz na drůzy a ne na drúzy. Z pohledu SEO (dohledatelnosti na internetu) bylo tedy lepší psát nespisovně "drůza". Za ty roky jsem si na to zvykl a neřešil to. Při čtení odborných článků jsem často narazil na "drúzu" a tak jsem se znovu podíval na výsledky vyhledávání. "Strýček Google" se k tomu nyní staví tak, že už zobrazuje obě varianty a nedělá v nich rozdíly. A proto už budeme psát drúzy s "ú".

Agregát

Velké množství krystalů téhož nerostu pohromadě vytváří shluk neboli krystalický agregát.

kremen-zahneda

Drúza, agregát krystalů záhnědy ze Švýcarska

Drúza, geoda a pecka

  • Krystaly alespoň částečně čnící do prostoru (dutiny, pukliny apod.) nazýváme krystaly narostlé.
  • Skupiny narostlých krystalů označujeme jako drúzy.
  • Čnějí-li narostlé krystaly do středu dutiny, hovoříme o geodách.
  • Je-li dutina zcela zaplněna, mluvíme o peckách (typickým příkladem jsou achátové pecky)

druza-geoda-pecka

Na obr.: a) drúza b) geoda c) pecka

geodky-achat-perickovy

Pěknými ukázkami malých geod jsou peříčkové acháty.

ametyst-druza

Ametystová drúza z Brazílie

ametyst-druzy

Ametystové drúzy z Uruguaye.