Chalcedon, odrůda křemene

Jako chalcedon se označuje mikrokrystalická varieta křemene. Chemicky se jedná o oxid křemičitý, SiO2 (práškový RTG difrakční záznam odpovídá křemeni). Chalcedony jsou však zvláštní skupinou. Odlišují se řadou vlastností a také způsobem vzniku od jiných křemenů.

Naše nabídka: prodej chalcedonu.

Chalcedon - Byšta Slevensko

Na foto: Chalcedon, Byšta (SR) - šířka vzorku cca 6 cm

Chalcedon vznikl vykrystalizováním z křemité rosolovité hmoty, díky tomuto způsobu se navenek jeví jako celistvý, avšak při pohledu pod mikroskopem vidíme, že jde o shluky (agregáty) velmi jemných a těsně k sobě přiložených vláken, které tvoří buď vrstvy, nebo kulovité (acháty) a krápníkovité agregáty s lasturnatým lomem a voskovým leskem.

Chalcedon najdeme i u ametystových geod, kde zpravidla tvoří jejich lem (okraj). Jak už víme, chalcedon je forma křemene, a proto je jeho výskyt po světě pokládán za velmi hojný. Avšak atraktivní ukázky tohoto drahého kamene, vždy byly a v budoucnu i nadále budou, vysoce ceněny.

 • Chemický vzorec: SiO2
 • Barva: bílá, šedá
 • Soustava: klencová
 • Tvrdost: 6,5 - 7
 • Lesk: skelný až voskový
 • Štěpnost: žádná
 • Vryp: bílý
 • Hustota: 2,65 g ⋅ cm−3
 • Rozpustnost: KOH, HF

Chalcedon je pojmenován podle starověkého naleziště u města Chalkédón na severovýchodě Malé Asie v dnešním Turecku. Již tehdy byl vyhledávaným a oblíbeným drahým kamenem.

chalcedon - Ahníkov (ČR) - 8 cm

Na foto: Chalcedon - Ahníkov (ČR) - 8 cm

V přírodě tvoří obyčejně vrstvy s ledvinitým povrchem, skelným až mastným leskem a rovným i tříšťnatým lomem. Vrstvy jsou vždy zakalené a pouze průsvitné. Má barvu šedou nebo namodralou (barva kalného prostředí). Vyskytuje se velmi často s příměsí opálu a rozmanitých nerostných barviv, jako jsou krevel, hnědel, chlority aj. Jemné póry mezi jednotlivými vlákny, pokud jsou dostatečně veliké, umožňují i umělé barvení chalcedonů a jeho odrůd (barvení achátů). Odrůd chalcedonu podle zbarvení i struktury je celá řada. [1]

Zelený chalcedon s příměsí chloritu.

Na foto.: Zelený chalcedon jehož zbarvení je způsobueno obsahem chloritů. 

Chalcedon se nejčastěji vyskytuje jako šedomodrý, šedý, šedohnědý. Ostatní různobarevné odrůdy mají svá specifická jména pod kterými jsou i prodávány. Mezi tyto nejznámější názvy jsou: achát, karneol, jaspis. Ano, tyto známé drahé kameny jsou vlastně chalcedony a jsou mikrokrystalickou varietou křemene. Níže jsou uvedeny další známé odrůdy.

Odrůdy chalcedonu:

 • achát - páskovaný chalcedon
 • karneol - červeně zbarvený chalcedon
 • sardit - zvláštní odrůda karneolu Malé Asie
 • mechový achát - chalcedon prostoupený dendrity
 • kašolong - křídově bílá směs chalcedonu a opálu (název kašolong je z mongolštiny a znamená "krásný kámen")
 • plazma - tmavězelený chalcedon (zbarvený nejčastěji chloritickými příměsmi, u nás v ČR se plazma vyskytuje kromě Podkrkonoší též v hadcích na západní Moravě ale tam její světle zelené zbarvení je způsobeno rozloženými hadcovými látkami
 • chrysopras - světle zeleně (jablečně) zbarvený chalcedon (zbarvení způsobují osažené vodnaté křemičitany niklu
 • jaspis - je zbarvená směs chalcedonu, křemene a opálu
 • heliotrop - zelený chalcedon s červenými skvrnami

Velmi zajímavé jsou některé uruguayské chalcedony se zbytkem tekutiny uvnitř dutinek (matečný louh). Nazývají se enhydros, což je odvozeno z řeckého slova hydor = voda. U nás se tyto chalcedony prodávají jako "achát s vodou".

chalcedon

Na foto.: Chalcedon z Faerských ostrovů o velikosti cca 10 cm 

Naše nabídka chalcedonu.

A co říká o chalcedonu Ottův slovník naučný?

Chalcedon je kryptokrystalická forma SiO2. Vyvinul-li se ve volném prostoru, tvoří ledvinité, hroznovité neb krápníkovité tvary; často vyplňuje v mandlovcích dutiny úplně, nebo pokrývá horninu vrstva chalcedonu a na tuto sleduje křemen, často střídají se vrstvy chalcedonu s vrstvami různých odrůd křemene. Chalcedon bývá pozorován v klamotvarech po různých minerálech, zvláště často po kazivci a vápenci. V lomu jest chalcedon obyčejně celistvý a tříštnatý, málo třpytný, někdy pozorují se nezřetelná vlákna kolmo na povrch tvaru postavená a složitost miskovitá. Vlákna jsou dvojosá a ráz dvojlomu negativní, čímž liší se chalcedon podstatně od křemene. Barva chalcedonu jest velmi rozmanitá, bývá skoro bezbarvý a dosti značně průsvitný, ale i intensivně zbarvený. Dle barvy jsou chalcedony různě pojmenovány, žlutě červený chalcedon jest karneol, hnědý, krvavě průsvitavý sarder, chalcedon barvy jablečné nazván chrysopras, špinavě zelený plasma, tmavě zelený a krvavě tečkovaný neb skvrnitý heliotrop, žlutý keragat, mdlý, neprůsvitný, bílý neb nažloutlý, nahnědlý kašolong.

plazma-rouchovany-12cm

Na obr.: Chalcedon - plazma z lokality Rouchovany ČR, velikost 12cm

Křesací kámen čili pazourek jest nečistý chalcedon špinavě hnědožlutý, hnědočervený neb hnědý, v němž nacházíme hojně zbytky organické.

Achát jest mnohobarevný chalcedon; obyčejně bývají různé vrstvy různě zbarveny. Acháty s pruhy střídavě bílými a černými slují onyx (achátový onyx), s bílými a červenými sardonyx, s bílými a žlutě červenými karneolonyx; jiné odrůdy achátu nazvány achát tečkovaný, proužkovaný, obláčkový, korálový, mechovitý apod., přechody k jaspisu slují achátový jaspis. Chalcedony z Uruguaye mají často v dutině obsaženou vodu i jsou pod jménem »enhydros« známy. Chalcedon se nalézá hojně v dutinách tzv. mandlovců, melafyrů i čedičů, zvláště často na druhotném ložisku v náplavu, řídčeji na žilách rudních.

V Čechách jsou známa naleziště zvláště v okolí Turnova, Semil, Lomnice, Nové Paky, Kolozruk, Měděnce, Zlaté Koruny; překrásné odrůdy chalcedonu přicházejí do obchodu zvláště z Brazílie. Chalcedonu, zvláště pak odrůd achát zvaných, užívá se co šperkových, zvláště prstenových kamenů, k výrobě drahocenných okrasných nádob, bonboniér a kamejí. [2] 

chalcedony-achaty-vystava-kamenu-narodni-muzeum-praha

Na foto. acháty a chalcedony v expozici minerálů v Národním muzeu Praha.

Význam chlacedonu v esoterice

Chalcedon je v esoterických vědách považován za kámen harmonie a klidu, který vyrovnává mysl, tělo a ducha. Absorbuje prý negativitu a podporuje pocit vyváženosti a štědrosti. Dále se uvádí, že zlepšuje komunikaci a paměť, podporuje kreativitu a otevřenost mysli. Více o techto vlastnostech a významu chalcedonu v esoterice v článku: Chalcedon - kámen rovnováhy

Zdroj a citace:

Naše nabídka: prodej chalcedonu.