Hematit, krevel

Hematit (krevel) je nejvýznamnější rudou železa, kterého obsahuje až 70 %. V přírodě tvoří samostatné rudné žíly a spolu s magnetitem mohutná ložiska. Vyskytuje se hojně a mnoho podob (habitů). Příklady jednotlivých habitů naleznete níže v textu.

Prodej mineralogických vzorků hematitu.

Lesklý vzorek hematitu - lebníku z Maroka.

Na foto: hematit z Maroka

Minerál hematit se nejčastěji nachází v zrnitých až celistvých, paprsčitě vláknitých až zemitých agregátech, složený z oválných útvarů velikosti hrachu až máku. Méně často v hrubě krystalických agregátech nebo šupinatý. Krystaly jsou vzácné, mají tvar šupinek, tabulek, romboedrů, často dvojčatí. [1] 

Vzorky hematitu z lokality v Maroku, velikost cca 10 cm.

Na foto: Vzorky hematitu z lokality v Maroku, velikost cca 10 cm.

Ve své černé, kovově lesklé podobě se využívá na výrobu hematitových korálků, náramků a přívěsků. Je také oblíbeným drahým kamenem na glyptiky a další dekorativní předměty, jako jsou sošky a amulety.

Naše nabídka minerálu hematit na e-shopu.

Železná růže

Jako "železné růže" nazýváme zajímavé srostlice lupenitých, destičkovitých krystalů hematitu, které srůstají po několika nad sebou a navzájem se přitom odchylují o nepatrný úhel. Pěkné ukázky "železných růží" se odpradávna nacházely na trhlinách některých břidlic v okolí Sv. Gottharda ve Švýcarsku.

Hematiti - železná růže, St. Gotthard, Švýcarsko

Na foto: železná růže, St. Gotthard, Švýcarsko (zdroj obrázku zde)

Lebník - ledvinitý hematit

Lebník připomínající tvar lebky je jemně vláknitý hematit, polokovového vzhledu, s ledvinitým povrchem. Lebníky se v ČR nacházejí v Krušných horách, a to konkrétně na Bludné u Horní Blatné, v Hradišti u Klášterce n. Ohří a v Horní Halži.

Hematit - lebník, lesklý vzorek z Maroka.

Na foto: hematit - lebník z Maroka

Nejkrásnější ukázky krystalovaného hematitu jsou odedávna známy z ostrova Elby, již ve Vergiliově „Aeneidě" opěvovaného pro bohaté nálezy železných rud. V dutinách se tu vyskytují drúzy jemně lupenitých, hlavně však hojnoplochých a dokonale omezených krystalů s nápadnými a pestrými náběhovými barvami. [2]

mineraly-hematit-rio-marina-elba-italie

Na fotografii je vzorek hematitu (Rio Marina, Elba, Itálie) z MZM Brno

Všechny dosud uvedené odrůdy hematitu mají většinou kovový ráz, jsou tmavé až černé barvy a vyznačují se silným kovovým leskem. Jejich společnou vlastností je však krvavě rudá barva prášku, která se objeví, rýpneme-li do nich nožem. Odtud také název tohoto nerostu podle řeckého označení krve (haima). [2]

Několik tromlovaných kamenů hematitu

Na foto: tromlovaný hematit z Brazílie, velikost kamenů 2 - 4 cm

Kromě kovově lesklých odrůd se hematit často vyskytuje jako měkký, jemnozrnný, zemitý a nelesklý. Takové formě říkáme červený okr a nejčastěji se používá jako levné barvivo. Hematit (krevel) ve formě červeného okru způsobuje červené zbarvení půd, hornin i skalních výchozů.

Vlastnosti hematitu

Optické vlastnosti: barva: červená, hnědá, šedá až černá, lesk: kovový, matný, průhlednost: průsvitný až opakní, vryp: červený, červenohnědý.

Fyzikální vlastnosti: tvrdost dle Mohse 5 - 6 (zemité formy i 1), hustota 5,2 g/cm3, neštěpný – odlučnost je podmíněna dvojčatěním podle {0001}, lom lasturnatý, křehký.

 • Symbol IMA: Hem
 • Složení: oxid železitý, Fe2O3
 • Soustava: klencová
 • Vzhled: krystalický, zrnitý, vláknitý, kusový, zemitý
 • Barva: stříbřitě šedá až černá s polokovovým leskem, méně pevné odrůdy jsou červené a bez lesku
 • Vryp: červený
 • Tvrdost: 5 - 6
 • Hustota: 5,2
 • Další vlastnosti: neštěpný
 • Vznik: krystalizací z horkých roztoků; srážením z mořské vody vznikají usazené železné rudy
 • Výskyt: Krušné hory (hydrotermální); Krušná hora u Hudlic, Ejpovice, Mníšek pod Brdy (usazené Fe rudy)
 • Použití: železná ruda, výroba barev, drahý kámen
 • Poznámka: způsobuje červené zbarvení půd, hornin i skalních výchozů

Esoterické účinky a vlastnosti hematitu naleznete v článku:  Hematit - uzemňovací a ochranný kámen

Použitá literatura:

[1] Wikipedia hematit 
[2] Krása nerostů - Karel Tuček

Naše nabídka minerálu hematit na e-shopu.