Svět nerostů - Moravské zemské muzeum Brno

Moravské zemské muzeum (MZM) v Brně je druhá nejrozsáhlejší a druhá nejstarší muzejní instituce v Česku. Zároveň se jedná o největší a nejstarší muzeum na Moravě.

Stálá expozice - Svět nerostů. 

Adresa MZM:
Zelný trh 6, 659 37 Brno-střed
GPS: 49.191849, 16.608455

tel: +420 533 435 220

Stránky expozice: http://www.mzm.cz/svet-nerostu/ 

mzm-brno-moravske-zemske-muzeum-brno

V roce 2016 jsme v Moravském zemském muzeu (MZM) v Brně navštívili stálé expozice Svět nerostů a Zaniklý život na Moravě. V předsálí expozice Světa nerostů byla v té době menší tematická výstava - křemenné hmoty.

Svět nerostů

Mineralogická expozice v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, v předsálí bývají pravidelné výstavky s mineralogickou tematikou. Bohatství moravskoslezských nerostů, již mnoho desítek let přitahuje zájem sběratelů nerostů, mineralogů i muzejních pracovníků. Rozsáhlá stálá expozice Svět nerostů, sestavená z minerálů a hornin mineralogického-petrografického oddělení Moravského zemského muzea, obsahuje řadu efektních ukázek minerálů našich i světových lokalit.

mzm-brno-svet-nerostu-mzm-brno

Expozice - Svět nerostů je rozdělena na tři navazující celky, které nás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska. Úvod je věnován fyzikálním a chemickým vlastnostem nerostů a je zakončen informacemi o stavbě Země a jejím postavení ve sluneční soustavě.

Podívejte se na naši prodejní nabídku minerálů (nerostů) v e-shopu.

 

Hlavní část expozice seznamuje se vznikem jednotlivých hornin a na ně vázaných nerostů. Zde můžeme obdivovat bohatství nerostné přírody Moravy a Slezska. V této části je umístěn trezor s drahými kameny a v následujícím prostoru ukázky praktického využití nerostných surovin naší oblasti. V závěru expozice jsou systematicky řazeny nerosty a horniny včetně zajímavých přírodních skel - tektitůvltavínů.

mzm-brno-svet-nerosu

MZM v Brně umožňuje také u Světa nerostů lektorované prohlídky:

 • Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka
 • Země plná kamínků

Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Lektorovaná prohlídka expozice vás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska, s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů a stavbou Země včetně jejího postavení ve sluneční soustavě.

 • Název programu: Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka
 • Věková kategorie: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ, gymnázia, VŠ
 • Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
 • Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
 • Stálá expozice: Svět nerostů
 • Lektorské dny: čtvrtek (9-11), nebo dle domluvy
 • Délka programu: 45 min.
 • Cena: 30 Kč

mzm-brno-mineraly-baryt-dolomit-cumberland-velka-britanie

Obsah programu: V programu jsou vysvětleny základní definice minerálů a hornin, vztah mezi nimi, rozvoj jejich poznání a význam pro člověka v průběhu vývoje lidské společnosti. Program se poté zaměřuje na následující oblasti:

 • Člověk a nerostné suroviny: Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů – vznik krystalů, tvar, tvrdost, luminiscence, radioaktivita, elektrické vlastnosti, barva
 • Minerály a horniny: magmatické horniny – tuhnutí magmatu, sopečná činnosti, žilné horniny, plyny a roztoky metamorfované (přeměněné) horniny – regionální, kontaktní metamorfóza, role tlaku a teploty sedimentární (usazené) horniny- zvětrávání, transport, usazení, klastické sedimenty, organogenní sediment
 • Drahé a ozdobné kameny: definice, šperkové kameny
 • Mineralogický a petrografický systém a tektity (vltavíny)

Rezervace programu Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Kontakt na lektora: Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D., tel.: +420 533 435 217, e-mail: phrselova@mzm.cz

Země plná kamínků

 • Název programu: Země plná kamínků
 • Věková kategorie: MŠ, 1. - 4. třída ZŠ
 • Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
 • Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
 • Stálá expozice: Svět nerostů
 • Lektorské dny: dle domluvy
 • Délka programu: cca 50 min.

mzm-brno-mineraly-kalcit-propast-brazda-silica-u-roznavy-sr-40cm

Obsah programu: Lektor seznámí děti se vznikem Země, její stavbou a vznikem hornin a minerálů. Zábavnou formou vysvětlí rozdíly v minerálech, např. proč jsou někde minerály jako velké, lesklé krystaly a jinde jen sotva viditelná zrníčka, proč jsou některé horniny černé a jiné zase světlé.

Dále přiblíží dětem, jak a z čeho vzniká písek, vápence, ale i ložiska zlata nebo diamantů. Společně si prohlédnou, že i relativně obyčejný kámen může sloužit jako drahokam. V expozici děti uvidí meteority, krystaly z pegmatitů nebo vrtnou hlavici a vrtná jádra. Nakonec si samy vyzkouší některé vybrané vlastnosti minerálů, díky kterým se od sebe rozeznávají. A pro ty nejhodnější nachystají skřítci Permoníci malé překvapení.

Kontakt na lektora: Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D., Mineralogicko-petrografické oddělení MZM
tel.: +420 533 435 217, e-mail: phrselova@mzm.cz 

Vzdělávací programy ve stálých expozicích MZM najdete na stránkách muzea ZDE. 

mzm-brno-mineraly-krokoit-australie-10cm

mzm-brno-svet-nerostu-4

Ve stálé expozici Světě nerostů naleznete velké množství mineralogických ukázek včetně zlata a stříbra.

Expozice v MZM Brno doporučujeme navštívit.