Slovník pojmů

Ve slovníku pojmů naleznete vysvětlení základních i méně známých pojmů, na které můžete narazit ve světe minerálů a drahých kamenů. Na jednotlivé pojmy, definice a zkratky také odkazujeme z našich článků na webu. Na slovníku stále pracujeme a postupně ho doplňujeme.

Definice minerálu (nerostu)

Minerál čili nerost je prvek nebo sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická (s řadou výjimek*) a která vznikla jako produkt přírodních anorganických pochodů (geologické procesy). Mi...

Gemologie a certifikace kamenů

Co je to gemologie a čím se zabývá? Zjednodušeně se dá říci, že gemologie je věda zabývající se drahými kameny. Jedná se o úzce specializovanou součást aplikované (technické) mineralogie, která zkou...

Geoda a drúza

Vysvětlení geologických pojmů geoda a drúza. Geoda Geoda je dutina uvnitř horniny, která je zpravidla po vnitřním obvodu vyplněna menšími či většími krystaly minerálů, směřujícími do jejíh...

Glyptika, gema, intaglie a kamej

Často se pojmy gema, intaglie a kamej chybně zaměňují, každé označení má ale odlišný význam. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Glyptika Glyptika (z řec. glyfein, rýt, dlabat) je označení pro obor uměle...

Karát, co to je? Kolik gramů je 1 karát?

Karát (značka ct, Ct nebo CT) je váhová jednotka pro drahé kameny. Jednotka nepatří do soustavy SI. Neplést si ale s 1kt (jeden karát), což je ryzost, čistota udávaná u drahých kovů. Přepočet gramů...

Krystalický agregát

Co je to agregát a jaké máme jejich druhy? V předchozích článcích jsme si vysvětlili pojmy geoda, drúza a krystal. S těmito pojmy úzce souvisí i pojem krystalický agregát, protože jde ...

Krystaly minerálů

Jaké druhy krystalů vytvářejí minerály? Co je to pseudomorfóza, polymorfie a izomorfie? To a mnoho dalšího se dozvíte v tomto článku. To, co nás na minerálech zaujme jako první, je určitě barva a tak...

Lesk u minerálů a drahých kamenů

Jednou z vlastností, která nám pomůže k určení minerálu se řadí i lesk. Není sice tak využívaný jako ostatní vlastnosti (habitus, barva, vryp, hustota atd.), přesto má v popisu minerálu své místo. Le...

Mohsova stupnice tvrdosti

V mineralogii se k určení tvrdosti nerostů používá nejčastěji Mohsova stupnice, sestavená německým geologem a mineralogem Carlem Friedrichem Christianem Mohsem. Založena je na předpokladu, že tvrdší m...

Označení kvality broušených kamenů

Vysvětlení zkratek Commercial, A, AA, AAA a Super Fine uvedených na našem e-shopu. Pokud jste na našem e-shopu navštívili kategorii broušených kamenů, určitě jste si všimli, že u nabízených polo...

Stránka 1 z 1 - 10 položek celkem