Slovník pojmů

Ve slovníku pojmů naleznete vysvětlení základních i méně známých pojmů, na které můžete narazit ve světe minerálů a drahých kamenů. Na jednotlivé pojmy, definice a zkratky také odkazujeme z našich článků na webu. Na slovníku stále pracujeme a postupně ho doplňujeme.

A - geologický slovník

A - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno A.  ABIOGENNÍ - vzniklý anorganickými pochody, probíhající bez účasti živých organismů. ABLACE - obecně odtavování, snesení či odnětí - vypařování hmoty meteoru při průletu atmosférou, odnos částeček horniny větrem, viz níž...

Achátová pecka

Achátová pecka

Achátová pecka vzniká vyplněním dutin ve vulkanitech (mandlovcových hornin, hlavně melafyrů) horkými roztoky, které obsahují velké množství oxidu křemičitého. V závislosti na momentálních podmínkách postupně vznikají v dutinách různobarevné proužky, které po řadě opakování tohoto procesu vytvoří typ...

B - geologický slovník

B - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno B. BATHOLIT - rozsáhlé, nepravidelně ohraničené těleso vyvřelé horniny tvořené intruzí magmatu ve velké hloubce. BAZÁLNÍ ŠTĚPNOST - štěpnost rovnoběžná s bazální (spodovou) krystalovou plochou minerálu. BAZICKÁ HORNINA - vyvřel...

Bouřkové kuličky

Bouřkové kuličky

České bouřkové kuličky jsou složeny stejně jako Moqui Marbles z hematitu a křemene (písku) a některé jsou navíc pokryty tenkou vrstvou goethitu. Naleziště "bouřkových kuliček" byla popsána již v polovině 19. století, ale pak upadla v zapomnění. "Bouřkové" se jim říká proto, že je nacházeli lidé na p...

C - geologický slovník

C - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno C. CELESTIN - síran strontnatý (SrSO4),více v Atlasu kamenů - celestin. CELISTVÝ - vyznačující se nedostatkem zrnitosti patrné pouhým okem. CEMENTAČNÍ PÁSMO - obohacené pásmo rudných ložisek. CINVALDIT - skupinový název pro tm...

D - geologický slovník

D - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno D. DENDRITICKÝ - mající stromečkovitý vzhled. DENDRIT - Rozvětvený, větvičkovitý agregát. Jako dendrity jsou označovány i černé a černošedé rozvětvené výkvěty na stěnách jemných puklin rozmanitých hornin. DETRITICKÝ - úlomkovit...

E - geologický slovník

E - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno E. EFORACE - vymílání stropů krasových chodeb, cele vyplněných podzemní tlakovou vodou. EFÚZE - povrchový výlev neboli extruze lávy - efuzívní (výlevné, extruzívní, vulkanické) horniny tuhly na zemském povrchu nebo na mořském dn...

Emma Egg

Emma Egg

Jako "Emma Eggs" označujeme drahé kameny ve tvaru vajíčka s matným hrubým povrchem a vyleštěnou ploškou (nábrusem). Nejčastějšími druhy ema egg jsou kameny typické pro Brazílii - křišťálové, růženínové a ametystové. Původně se jednalo o přirozeně tromlované čiré říční kameny z Brazílie. Kameny ná...

F - geologický slovník

F - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno F. FACIE - souhrn pozorovatelných znaků určité části geologického tělesa v kontrastu se znaky jiné části téhož tělesa, popřípadě změna těchto znaků, která nastala v geografické oblasti. Dále se tento termín používá pro odlišení u...

G - geologický slovník

G - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno G. GABRO - bazická hlubinná vyvřelina. GEJZÍR - pramen charakteristický nepravidelným únikem vody vyvrhované turbulentně do okolí a doprovázené vodní parou. Článek o největších gejzírech. GELIVACE - povrchový rozpad hornin půso...

Gemologie a certifikace kamenů

Gemologie a certifikace kamenů

Co je to gemologie a čím se zabývá? Zjednodušeně se dá říci, že gemologie je věda zabývající se drahými kameny. Jedná se o úzce specializovanou součást aplikované (technické) mineralogie, která zkoumá vznik, lokaci, vlastnosti a technologie zpracování přírodních materiálů (drahé a šperkové kam...

Geoda a drúza

Geoda a drúza

Vysvětlení geologických pojmů geoda a drúza. Geoda Geoda je dutina uvnitř horniny, která je zpravidla po vnitřním obvodu vyplněna menšími či většími krystaly minerálů, směřujícími do jejího středu. Z venku vypadá geoda jako nevzhledná "hrouda", ale uvnitř se často skrývá opravdový "poklad" ve form...

Glyptika, gema, intaglie a kamej

Glyptika, gema, intaglie a kamej

Často se pojmy glyptika, gema, intaglie a kamej chybně zaměňují, každé označení má ale odlišný význam. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Glyptika Glyptika (z řec. glyfein, rýt, dlabat) je označení pro obor uměleckého rytí či řezání malých či velkých předmětů z tvrdých kamenů (drahokamů, polodrah...

H - geologický slovník

H - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno H. HABITUS - celkový vzhled a tvar (minerálu, horniny apod.). HALIT - sůl kamenná. HAMADA - skalnatá rovinatá poušť. HETEROGENNÍ - různorodý; opakem je homogenní HETEROPICKÉ FACIE - jsou různé facie téhož sedimentárního prost...

I - geologický slovník

I - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno I. IN SITU (lat. ) - na místě; termín užívaný např. k označení minerálů nebo fosilií nalezených v místě jejich vzniku nebo růstu. INGRESE - místní vniknutí moře (krátkodobá transgrese). INKLUZE - uzavřenina, zlomek jiné hmoty u...

J - geologický slovník

J - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno J. JADERNÉ (JÁDROVÉ) POHOŘÍ - část pásemného pohoří tvořená horninami spodní stavby (hlavně metamorfity a granitoidy), které původně tvořily dno sedimentačního prostoru. JALOVINA - průvodní, nezužitkovatelná hornina těžená spolu...

K - geologický slovník

K - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno K. KAL - sediment. KALDERA - rozsáhlý kráter o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů, vzniklý zpravidla propadnutím (kolapsem) centrální části sopky do vyprázdněného magmatického ohniště (krbu). KAMENIVO - drcený káme...

Karát, co to je? Kolik gramů je 1 karát?

Karát, co to je? Kolik gramů je 1 karát?

Karát (značka ct, Ct nebo CT) je váhová jednotka pro drahé kameny. Jednotka nepatří do soustavy SI. Neplést si s 1kt (jeden karát), což je ryzost, čistota udávaná u drahých kovů. Přepočet gramů na karáty Počet gramů vynásobte pěti = hmotnost v karátech.  (1 g = 5 ct) Přepočet karátů na gra...

Krystalický agregát

Krystalický agregát

Co je to agregát a jaké máme jejich druhy? V předchozích článcích jsme si vysvětlili pojmy geoda, drúza a krystal. S těmito pojmy úzce souvisí i pojem krystalický agregát, který je nejčastější formou výskytu minerálů. Na foto: stébelnatý agregát křišťálu s hematitem a mal...

Krystaly minerálů

Krystaly minerálů

Jaké druhy krystalů vytvářejí minerály? Co je to pseudomorfóza (paramorfóza), polymorfie a izomorfie? To, co nás na minerálech zaujme jako první, je určitě barva a také tvar krystalů.  Celý článek je zkrácen a graficky upraven ze stránek Přírodovědecké fakulty UK. Co tedy najdete na tét...