B - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno B.

  • BATHOLIT - rozsáhlé, nepravidelně ohraničené těleso vyvřelé horniny tvořené intruzí magmatu ve velké hloubce.
  • BAZÁLNÍ ŠTĚPNOST - štěpnost rovnoběžná s bazální (spodovou) krystalovou plochou minerálu.
  • BAZICKÁ HORNINA - vyvřelá hornina s obsahem 45 -55 % oxidu křemičitého. Má méně než 10 % křemene a je bohatá železito-hořečnatými minerály.
  • BAZICKÉ - Zásadité. Vyvřelé horniny mající ve svém složení méně než asi 55% oxidu křemičitého.
  • BOUŘKOVÉ KULIČKY - lidové označení pro konkrece, které jsou složeny z hematitu a křemene (písku) a některé jsou navíc pokryty tenkou vrstvou goethitu.
  • BOTRYOIDNÍ - hroznovitý, minerál má kulovitou vnější formu, podobnou hroznu
  • BŘIDLIČNATOST - typ foliace (lupenité stavby) středozrnných až hrubozrnných hornin, obecně důsledek rovnoběžného uspořádání nerostných zrn.
  • BŘIDLIČNATÝ - tence vrstevnatý, s rovnoběžnou orientací a odlučováním různých minerálů

Naše nabídka konkrecí z USA - Moqui marbles.