C - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno C.

  • CELESTIN - síran strontnatý (SrSO4),více v Atlasu kamenů - celestin.
  • CELISTVÝ - vyznačující se nedostatkem zrnitosti patrné pouhým okem.
  • CEMENTAČNÍ PÁSMO - obohacené pásmo rudných ložisek.
  • CINVALDIT - skupinový název pro tmavé slídy s obsahem lithia. Nejedná se tedy už o samostatný minerální druh. Tato skupina slíd se často vyskytuje na ložiscích cín-wolframových rud.
  • CUMMINTONIT - metamorfovaný amfibol.
  • CYKLICKÁ SEDIMENTACE - opakující se ukládání (skupiny) sedimentů vlivem cyklického opakování sedimentačních podmínek (prostředí). Někdy bývá pojem cyklické sedimentace generalizován a zahrnuje i viz rytmickou sedimentaci, nebo naopak.

Naše nabídka celestinu.