D - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno D.

  • DENDRITICKÝ - mající stromečkovitý vzhled.
  • DENDRIT - Rozvětvený, větvičkovitý agregát. Jako dendrity jsou označovány i černé a černošedé rozvětvené výkvěty na stěnách jemných puklin rozmanitých hornin.
  • DETRITICKÝ - úlomkovitý, skupina sedimentárních hornin tvořená v podstatě úlomky a zrnky pocházejícími z předešlých hornin.
  • DIAMANTOVÝ LESK - velmi typický lesk podobný třpytu diamantu.
  • DICHROISMUS - dvojbarevnost, schopnost některých nerostů rozkládat světlo, takže mají jinou barvu při změně optické osy. Původ slova je z řeckého dichrus = dvojbarevný.
  • DISKORDANTNÍ - nesouhlasně uložený (vzhledem ke stávajícím horninovým strukturám).
  • DRÚZA - Skupina krystalovaných nerostů narostlá na společné podložce, mnohdy také skupina krystalů nepravidelně srostlých ve větší celek, více pod heslem Geoda a drúza 
  • DVOJLOM NEROSTŮ - Je dán jejich schopností štěpit provázející světelný paprsek na dva paprsky, které se šíří dvojlomným krystalem různou rychlostí. Velikost dvojlomů je u různých nerostů různá. Více v článku o efektech drahých kamenů

Prodej dvojlomného kalcitu.