Efekty drahých kamenů II.

Další efekty drahých kamenů - iridescence, pleochroismus, disperze a dvojlom.

Iridescence - hra duhovými barvami

Iridescence (goniochromismus) je obecně známá vlastnost některých ploch, které mění barvu  podle úhlu pohledu nebo úhlu změny osvětlení. Všem dobře známý příklad iridescence je na mýdlové bublině, její duhové, olejové barvy. V přírodě mají tuto vlastnost také např. motýlí křídla, některé mušle a nerosty. Na fotografii vidíte ukázku iridescence u bismutu.

Iridiscence u krystalů bismutu

Krystaly bismutu můžete zakoupit na našem e-shopu.


Pleochroismus - barvoměna

Pleochroismus je optický jev, při kterém se barva kamene mění v závislosti na dopadajícím druhu světla. Barva je jiná, podíváme-li se na kámen pod umělým a slunečním světlem. Nejvýraznější je barvoměna u minerálu alexandrit. Tento kámen se na slunečním světle jeví jako zelený a na světle umělém (wolfram, halogen) jako červený. Alexandrit totiž pohlcuje část světelného spektra (žlutou barvu) a podle dopadajícího světla propouští ven jen zelenou, nebo červenou část světla. Tato barvoměna, ale není nikdy zcela dokonalá, většinou se mění barva od modro-zelené po fialově-červenou. Tento jev není u každého alexandritu stejně výrazný. Čím výraznější je barvoměna, tím je kámen dražší. Zřetelnou barvoměnu mohou mít ale i jiné drahé kameny např. africké granáty, spinely a některé safíry.

Barvoměna vzniká u některých minerálů, které nekrystalizují v krychlové soustavě (tanzanit, rubín, kunzit). Záleží na úhlu pohledu na kámen. Z jedné strany je kámen čirý a z druhé strany žlutý, nebo modrý (kunzit). Tanzanity jsou v jednom směru modré v druhém směru fialové a třetím purpurové nebo nazelenalé. Známá je také barvoměna u rubínů, tam se barva mění z karmínové na oranžovou.

alexandrite-barvomena


Disperze - rozklad světla

Denní světlo je polychromatické a při průniku drahým kamenem dochází (kromě lomu) i k jeho rozkladu na jednotlivé barvy spektra. Vzniká tím efekt duhových barev na jinak bezbarvém kameni. Nejznámější je tento efekt asi na diamantech a jeho imitacích, jako je fianit, CZ či YAG. Aby byl u diamantů tento efekt podpořen, jsou často broušeny do tvaru briliantu. Tento tvar brusu totiž nechává nejlépe vyniknout nádherným barevným efektům. Duhový efekt je dobře vidět i na broušeném, křišťálovém olovnatém skle (Swarovski).

disperze-rozklad-svetla

disperze


Dvojlom

Světelný paprsek procházející kamenem se rozkládá na paprsky dva. Tyto paprsky jsou polarizované a šíří se různou rychlostí a mohou se šířit různými směry. Díky tomu, podíváme-li se přes krystal, na linku (čáru), vidíme ji dvojitě. Mezi nejznámější minerály s dvojlomem patří islandský vápenec (kalcit). Vysoký dvojlom vykazuje i zirkon a titanit, relativně vysoký dvojlom má i olivín.

Naše nabídka na e-shopu: Dvojlomný kalcit

dvojlom

ciry-dvojlomny-kalcit

dvojlomny-kalcit-21