Bismut, bizmut

Bismut (v obecném použití bizmut či vizmut) má chemickou značku Bi a patří mezi těžké kovy. Slouží jako součást různých slitin, používá se při výrobě barviv a keramických materiálů.

Naše nabídka bismutu na e-shopu.

iridiscence-bismut-krystaly

Elementární bismut má největší diamagnetickou konstantu ze všech známých kovových prvků, značně vysoký elektrický odpor a vykazuje nejvyšší hodnotu Hallovy konstanty ze všech kovů. Společně se rtutí má nejnižší tepelnou vodivost ze známých kovových prvků.

bismut-element-prvek

Bismut bez oxidace je stříbrný se slabým růžovým leskem, křehký a hrubě krystalický. Mezi sběrateli je oblíbený zejména díky vysoké iridescenci, kdy se na jeho zoxidovaném povrchu vytvářejí efektní duhové odstíny.

Oxidace povrchu a rekrystalizace námi nabízených kusů je řízená a probíhá v USA nebo Německu. Surovina pro tvorbu krystalů pochází z Peru, které je jedním z největších světových producentů tohoto vzácného prvku.

bismut-bizmut (2)

Přisuzované účinky a vlastnosti bismutu

Bismut ve světě esoteriky zaujímá významné místo díky svým přisuzovaným účinkům a vlastnostem. Je známý svou schopností podporovat duchovní růst a zlepšovat mezilidské vztahy. Má prý silnou spojitost s vyššími sférami a je známý svou schopností pomoci nám otevřít mysl novým myšlenkám a představám.

Dále se uvádí, že pomáhá přizpůsobit se změnám, posiluje soudržnost a dynamiku vztahů a podporuje trasformaci. Zajímají-li vás esoterické vlastnosti a účinky bismutu, podívejte se na článek: Bismut - krystal růstu a transformace

Naše nabídka bismutu na e-shopu.