Efekty drahých kamenů I.

Efekty na drahých kamenech - adularescence, labradorescence, aventurescence

Adularescence (Adulár)

Optický jev existuje pouze v přítomnosti světla. Je výsledkem interakce mezi světlem a vnitřní mikrostrukturou minerálu. Jev je tvořen střídajícími se vrstvami dvou typů, v měřítku blízkém vlnové délce světla (cca 0,5 mikronů). U měsíčního kamene jsou to vrstvy živce (orthoklasu a albitu), toto střídání vrstev vede k rozptylu světla způsobující modrý nádech, který se vznáší jakoby uvnitř drahého kamene a tedy optického jevu adularescence.

Původ slova je v německém Adular, které je odvozeno od alpského masivu Adula ve Švýcarsku. Zde byl adulár poprvé nalezen a určen. Adularescence se také běžně označuje jako Schiller nebo Shiller.

adularescence


Labradorescence (Labradorit)

Brilantní měňavá hra barev s kovovým leskem. Název je odvozen od minerálu labradorit, který je primárním příkladem tohoto efektu. Vzniká interferencí a odrazem světla na mikroskopických lamelách uvnitř minerálu. Tento třpyt bývá nejčastěji žlutý (zlatý), zelený, modrý, nebo fialový. Zahrnuje-li lesk celou barevnou škálu, nazýváme takový kámen spektrolitem.

labradorescence

Nabídka labradoritu na našem e-shopu.


Aventurescence (Avanturescence) - Aventurín (avanturín)

Efekt způsobuje odraz od šupinek nerostných inkluzí (např. slíd, mědi, hematitu) obsažených v průsvitném avanturínu. Odraz světla tak na kameni tvoří malé třpytky.

aventurescence