Labradorit, spektrolit

Minerál labradorit patří mezi sodnovápenaté živce neboli plagioklasy. Plagioklas, který obsahuje téměř jenom sodík, nazýváme albit, plagioklas s vápníkem nazýváme anortit. Mezi těmito dvěma krajními, téměř čistými variantami, rozlišujeme ještě čtyři další, a to podle toho, jak v nich přibývá vápníku a ubývá sodíku. Jsou to oligoklas, andezin, labradorit a bytownit. [1]

Naše nabídka labradoritu na prodej.

Minerál labradorit

Na foto: Labradorit z Madagaskaru

Popis a barvy labradoritu 

Labradorit je oblíbeným drahým kamenem díky jeho labradorescenci. Tento efektní optický jev, kdy povrch kamene hraje barvami a odlesky od žluté přes zelenou po modrou, nachází uplatnění především ve šperkařství.

Nejnápadnější hra barev je vidět, když je kámen vybroušen do tvaru mugle neboli kabošonu, čočkovce. Kromě velmi výrazných barev se často labradorit vyskytuje i v barvě šedé, méně často je čirý nebo bílý. Průhledné labradority bývají žluté nebo oranžové. Známý oranžový sluneční kámen z Oregonu je ve skutečnosti labradorit.

Kabošony z labradoritu

Na foto. kabošony z labradoritu

Labradorit je dokonale štěpný a vyskytuje se i ve značně velkých kusech. Velké vyleštěné desky tohoto minerálu nacházejí své uplatnění jako luxusní obkladový kámen.

Objev a naleziště labradoritu

Největší a nejznámější naleziště labradoritu je Saint Paul při pobřeží poloostrova Labradoru v Kanadě (mapa). Na tomto nalezišti byl poprvé zjištěn a podle něho pojmenován. [2] Zajímavostí je, že labradorit nalezl a poprvé pojmenoval v roce 1770 moravský misionář, páter Adolf. Nález šedého kamene, který při otáčení měnil barvu v tmavě modrých a zelenavých odstínech, v té době vzbudil mimořádnou pozornost přírodovědců.

Nyní se na trhu nejčastěji setkáte s labradoritem z Madagaskaru vynikající hrou barev.

surový labradorit

Na foto: surový labradorit - spektrolit z Madagaskaru (cca 6 cm).

Spektrolit

Spektrolit je labradorit, který zahrnuje všechny barvy viditelného spektra. Poprvé byl popsán roku 1896 v knize "Edelsteinkunde" (Nauka o drahokamech) od Dr. Maxe Bauera. Své jméno však obdržel od finského profesora Aarne Laitakariho kvůli svému duhovému lesku v plném barevném spektru. [3]

Vlastnosti labradoritu

  • Krystalová soustava: triklinická
  • Tvar / habitus: většinou masivní
  • Tvrdost: 6 až 6,5 dle Mohse
  • Štěpnost: dokonalá
  • Lom: nerovný až lasturnatý
  • Lesk: skelný
  • Vryp: bílý
  • Hustota: 2,7

Účinky a vlastnosti labradoritu z esoterického pohledu naleznete v článku: Labaradorit - kámen proměny a ochrany

Leštěný labradorit z Madagaskaru.

Několik kusů leštěného labradoritu.

Zdroj a další odkazy o informace o labradoritu:

Podívejte se naši nabídku labradoritu na e-shopu.