Celestin, nebeský kámen

Celestin je chemicky síran strontnatý (SrSO4). Název pochází z latinského "coeli" = nebesa, pro jeho světle až středně modrou barvu. Má sloupcovité, tabulkovité, prizmatické a dobře omezené krystaly.

Prodej drúz a geod celestinu.

celestin bleděmodrý minerál

Krystaly celestinu jsou dobře štěpné ve dvou směrech, průsvitné až průhledné. Nejčastěji však celestin tvoří zrnité, zemité, celistvé agregáty a konkrece.

Největší celestinová geoda

Největší celestinovou geodu na světě našli v roce 1897 při hloubení studny ve vinařství Heineman (Heineman Winery). Vinařství se nachází ve státě Ohio (USA) a jeskyně (geoda) je dodnes přístupná. Stěny jeskyně jsou pokryty krystaly celestinu 20 - 45 cm dlouhými a až jeden metr širokými! Původní jeskyně byla však mnohem menší, protože krystaly byly těženy a prodávány k výrobě ohňostrojů (stroncium obarvuje plamen karmínově červeně). Majitele vinařství ale v době prohibice napadlo, že by mohl za poplatek geodu zpřístupnit veřejnosti. Toto řešení nakonec pomohlo vinařství přežít a dodnes nám zachovat jejich víno i tento mineralogický unikát.

 Největší celestinová geoda na světě.

Na foto: Největší celestinová geoda na světě. Autor fotografie: Analogue Kid

Vznik celestinu

Celestin vzniká především v mořských lagunárních jílovitých a slínitých usazeninách, z nichž je těžen jako zdroj stroncia. Může se vysrážet přímo z mořské vody a často se jako vedlejší složka objevuje v evaporitických ložiscích. Méně běžný je vznik hydrotermální. Doprovodnými minerály jsou anhydrit, halit, kalcit, aragonit, sádrovec, síra, galenit, sfalerit.

Vlastnosti

  • Celestin má bílý vryp.
  • Tvrdost (podle Mohse): 3 - 3,5
  • Lesk: skelný až perleťový.
  • Lom: lasturnatý, nerovný.
  • Štěpnost: dokonalá.
  • Hustota: 3,9 - 4,0.
  • Je křehký

Barva plamene je karmínově červená (využití v pyrotechnice).

Naleziště

Sběratelské vzorky celestinu pocházejí nejčastěji z Madagaskaru, Mexika, Itálie, Kanady a USA.

geoda celestinu s krystaly

Pěkné drúzy bílých a nažloutlých, krátce sloupcovitých krystalů se vyskytovaly na ložiscích síry na Sicílii a u Tarnobřehu v Polsku (až 10 cm velké krystaly). Bílé matné sloupcovité a tabulkovité krystaly se nacházejí ve slínech křídového stáří v Tunisku a v Libyi. Dnes se na trhu objevují především velké konkrece s krystaly z Madagaskaru. [1]

V Kalifornii jsou známa ložiska masivního celestinu o mocnosti 3 - 6 m. Plně vyvinuté krystaly běžně dosahují délky 10 cm, známé jsou i exempláře, jejichž délka přesahuje 75 cm. [2] Další naleziště: Kaiserstuhl, Duryňsko; Sicílie; Španělsko; Anglie; Turkmenistán.

Zdroj:
[1] Velebil.net
[2] Kameny a drahokamy Ronald Louis Bonewitz (str. 211 Celestin)

Podívejte se naši nabídku celestinu.