Kalcit

Kalcit má stejně jako aragonit chemický vzorec CaCO3 (uhličitan vápenatý). Kalcit ale krystaluje v klencové (trigonální) krystalové soustavě a aragonit v kosočtverečné (rombické). Tento jev, kdy dvě chemicky identické látky mají odlišnou strukturu i fyzikální vlastnosti, nazýváme dimorfismus (dvoutvarost). Kalcit je bezbarvý, bílý, šedý, žlutavý, hnědý, růžový, nazelenalý, světle modrý, černý a zbarvený podle příměsí a uzavřenin. Čistý je čirý, průhledný (islandský kalcit), s příměsí je až neprůhledný. Kalcit má bílý vryp, skelný a na plochách perleťový lesk. Je křehký. V HCl se rozkládá za studena. Čirý kalcit jeví výrazný dvojlom.

kalcit-ciry-kamen

Kalcit je po křemeni nejrozšířenějším nerostem na světě. Velmi hojný je v pevninských sedimentech, v nichž vytváří komplexy vápenců, slínů, spraší a vápnitých pískovců; v mořských sedimentech se nahromadily ohromné masy CaCO3, původně v podobě vápnitých jílů, tvořených fosilními zbytky mořské flóry a fauny s vápencovým skeletem a které se všechny časem změnily ve vápenec. Kontaktní a regionální metamorfózou sedimentárních vápenců vznikají krystalické vápence - mramory, při větší příměsi silikátové složky vznikají erlany. Je též hojným biogenním sedimentem (křída). Největší plošný výskyt je v krasových oblastech, kde tvoří krasové jevy a je hospodářsky využíván. U nás Moravský kras a Český kras, dále vápencové oblasti na Jesenicku, Mladeč, Javoříčko, Štramberk, Hranice na Moravě, okolí Brna, Prahy, u Mikulova, Berouna aj. [1]

kalcit-stramberk-25cm-3-4kg

Na foto: kalcit - Štramberk

Kalcit vzniká ze schránek mořských živočichů, vysrážením z vod (sladké i mořské) a z hydrotermálních roztoků. Tvoří zajímavé srůsty, zvané „cvočky". Jedná se o srůsty, složené z drobných nad sebou srostlých nízkých klenců, z nichž svrchní přikrývá ostatní, tvoře tak hlavičku takového „cvočku". Tvoří též konkrece, krusty, sintry, krápníky, povlaky. Pro svoji snadnou rozpustnost je v přírodě často nahrazován jinými minerály. Jsou známy pseudomorfózy tvořené křemenem, chalcedonem, sádrovcem, limonitem aj. Sám nahrazuje aragonit, sádrovec, baryt, křemen, fluorit. Často je součástí produktů rozpadu živců.

kalcit-rio-grande-brazilie-15cm

Na foto: kalcit, Rio Grande - Brazílie (cca 15cm)

Praktické využití kalcitu, zejména jako monominerální horniny vápence, je bohaté. Islandský kalcit se pro vysoký dvojlom používá jako nikoly do polarizačních přístrojů. Azbestový kalcit a mramor-onyx nachází využití v klenotnictví a k dekoraci. Leštěné mramory a travertiny se používají jako stavební materiál, obklady interiérů a exteriérů budov, v sochařství aj. Vápence se hojně využívají v průmyslu, křída se používá jako psací, barvířský a leštící materiál, např. při výrobě cementu, barevných laků, do zubních past, jako školní psací křída aj.

kalcit dvojlomny

Podívejte se na naši nabídku dvojlomného kalcitu na e-shopu.

kalcit-dvojce-Leiping-china

mineraly-kalcit-propast-brazda-silica-u-roznavy-sr-40cm

Na foto: kalcit, Slovensko (cca 40 cm)

Zdroj, citace:

[1] Kalcit v přehledu minerálů - Masarykova univerzita

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.