Kalcit

Kalcit má stejně jako aragonit chemický vzorec CaCO3 (uhličitan vápenatý). Čistý kalcit je čirý, průhledný (islandský kalcit), s příměsí je až neprůhledný. Má bílý vryp, skelný a na plochách perleťový lesk. Je křehký. Čirý kalcit jeví výrazný dvojlom.

Čirý dvojlomný kalcit nádherný zorek

Kalcit krystaluje v klencové krystalové soustavě a aragonit v kosočtverečné. Tento jev, kdy dvě chemicky identické látky mají odlišnou strukturu i fyzikální vlastnosti, nazýváme dimorfismus (dvoutvarost).

Kalcit je po křemeni nejrozšířenějším nerostem na světě.  může být bezbarvý, bílý, šedý, žlutavý, hnědý, růžový, nazelenalý, světle modrý, černý nebo zbarvený podle příměsí a uzavřenin. Velmi hojný je v pevninských sedimentech, v nichž vytváří komplexy vápenců, slínů, spraší a vápnitých pískovců; v mořských sedimentech se nahromadily ohromné masy CaCO3, původně v podobě vápnitých jílů, tvořených fosilními zbytky mořské flóry a fauny s vápencovým skeletem, které se všechny časem změnily ve vápenec. [1]

kalcit-narodni-muzeum-praha

Na foto: kalcity v Sále minerálů v Národním muzeu Praha.

Kontaktní a regionální metamorfózou sedimentárních vápenců vznikají krystalické vápence - mramory, při větší příměsi silikátové složky vznikají erlany. Je též hojným biogenním sedimentem (křída). Největší plošný výskyt je v krasových oblastech, kde tvoří krasové jevy a je hospodářsky využíván. U nás Moravský kras a Český kras, dále vápencové oblasti na Jesenicku, Mladeč, Javoříčko, Štramberk, Hranice na Moravě, okolí Brna, Prahy, u Mikulova, Berouna aj. [1]

kalcit-stramberk-25cm-3-4kg

Na foto: kalcit - Štramberk

Kalcit vzniká ze schránek mořských živočichů, vysrážením z vod (sladké i mořské) a z hydrotermálních roztoků. Tvoří zajímavé srůsty, zvané "cvočky". Jedná se o srůsty, složené z drobných nad sebou srostlých nízkých klenců, z nichž svrchní přikrývá ostatní, tvoře tak hlavičku takového "cvočku". Tvoří též konkrece, krusty, sintry, krápníky, povlaky. Pro svoji snadnou rozpustnost je v přírodě často nahrazován jinými minerály. Jsou známy pseudomorfózy tvořené křemenem, chalcedonem, sádrovcem, limonitem aj. Sám nahrazuje aragonit, sádrovec, baryt, křemen, fluorit. Často je součástí produktů rozpadu živců.

Efektní drúza kalcitu z Rio Grande - Brazílie (cca 15cm)

Na foto: kalcit, Rio Grande - Brazílie (cca 15cm)

Praktické využití kalcitu, zejména jako monominerální horniny vápence, je bohaté. Islandský kalcit se pro vysoký dvojlom používá jako nikoly do polarizačních přístrojů. Azbestový kalcit a mramor-onyx nachází využití v klenotnictví a k dekoraci. Leštěné mramory a travertiny se používají jako stavební materiál, obklady interiérů a exteriérů budov, v sochařství aj. Vápence se hojně využívají v průmyslu, křída se používá jako psací, barvířský a lešticí materiál, např. při výrobě cementu, barevných laků, do zubních past, jako školní psací křída aj.

Optický kalcit s viditelným dvojlomem.

Podívejte se na naši nabídku dvojlomného kalcitu na e-shopu.

 

Dvojčatělý srůst kalcitu z Číny, vzorek z výstavy v Mnichově

Velký vzorek kalcitu ze Slovenska o velikosti cca 40 cm.

Na foto: kalcit, Slovensko (cca 40 cm)

Naše nabídka modrého kalcitu z Madagaskaru.