Baryt

Baryt dostal svůj název pro svoji vysokou hmotnost (hustotu). V řečtině totiž slovo "barys" zanamená těžký). Starší český název barytu je těživec. Také je někdy uváděn název barit, který je nesprávný. Chemický vzorec je BaSO4 (síran barnatý) a jedná se o kosočtverečný minerál. Od podobných minerálů ho snadno rozeznáme právě podle hustoty - baryt je mnohem těžší.

baryt-maroko

Na foto: baryt (Maroko)

Baryt je nápadný nejen svou skutečně neobvyklou tíhou, dosahující bezmála hustoty magnetovce, krevele nebo jiných železných rud, nýbrž také často krásně vyvinutými krystaly, které horníci poměrně hojně nacházeli v některých částech olověných, zinkových a stříbrných rudních žil. [1]

Chemický vzorec: BaSO4
Barva: bezbarvý, různě zbarvený
Vzhled krystalu: tabulkovité, lupenité
Soustava: kosočtverečná
Tvrdost: 3–3,5
Lesk: skelný – perleťový
Štěpnost: výborná – dobrá

Fyzikální vlastnosti: Lze rýpat měděným drátem (tvrdost 3–3,5), hustota 4,5 g/cm3, je křehký, štěpnost výborná podle {001} a dobrá podle {210}, lom má lasturnatý. Je velmi těžký a má nekovový vzhled.

Optické vlastnosti: bezbarvý, bílá, žlutá, modrá, šedá, červená, hnědá. Průhledný, průsvitný až neprůhledný, vryp je bílý, lesk na krystalových plochách skelný, na štěpných plochách přechází do perleťového.

baryt-nevada

Na foto: Baryt (Nevada)

Odrůdy barytu:

  • stronciobaryt – vyšší obsah stroncia
  • barytocelestin – strukturně identický se stronciobarytem, (liší se od sebe v poměru Ba:Sr ve struktuře)
  • hokutolit – vyšší obsah olova
  • radiobaryt – obsahuje stopove množství radia (Ra)

 

Krystaly barytu mají zpravidla tvar tlustých tabulek, tenkých lupenů nebo sloupců a bývají nejčastěji světlé, někdy krásně modrozeleně, žlutě nebo červeně zbarvené, spojujíce nezřídka i několik barevných tónů na jednom a témže krystalu. Tuto vícebarevnost můžeme pozorovati zvláště na některých barytech příbramských i na skvělých drúzách barytových krystalů z Anglie. Příjemné barevné tóny ve spojení se silným skelným leskem na krystalových plochách činí baryt jedním z nejkrásnějších nerostů vůbec. V přírodě je baryt poměrně hojným nerostem, zejména na mnohých rudních žilách, kde doprovází obyčejně sirné rudy různých kovů. Tvoří však také samostatné žíly, obyčejně v nejužší souvislosti s žulovými masivy. Všechny tyto výskyty jsou stejného původu, neboť baryt na nich vykrystaloval z horkých roztoků, přicházejících z velkých hloubek zemského nitra. [1]

mineraly-baryt-velka-britanie-10cm

Na foto. Baryt - Anglie (cca 10 cm)

Jeho narostlé krystaly bývají hojnoploché a mají proměnlivý vzhled. Nejčastěji jsou tlustě i tence tabulkovité, lupenité, vertikálně protažené („rakvičkovitého“ vzhledu – habitu). Hojné jsou jeho radiálně vějířovité, miskovité, ledvinité nebo stébelnaté, vláknité i zrnité agregáty, často tvoří i krápníky. [3] Velmi efektní a sběratelsky ceněné krystaly barytu se nacházejí na některých nalezištích v severní Anglii. Jedná se o tabulky na obou koncích zašpičatělé s převládající barvou šedožlutou, modrošedou až medově žlutou.

Naše nabídka barytu a vanadinitu.

baryt-cumberland-anglie

Na foto: Baryt (Cumberland - Anglie)

Průhledné modré krystaly barytu poněkud připomínají akvamarín, ale snadno je odlišíte podle měkkosti, vyšší hmotnosti a krystalového tvaru. Pro klenotnické využití je bohužel příliš měkký a štěpivý, brousí se proto jen velmi vzácně pro potěchu sběratelů. [2]

Baryt krystalizuje za nízkých a středních teplot, které často panují na hydrotermálních žilných ložiskách. Nejčastěji se jedná o samostatné hydrotermální fluorit-barytové žíly či hydrotermální rudní žíly s barytem.

Je hojný ve Španělsku, Německu, Kanadě, Francii, Indii, Rumunsku a v USA. Zhotovuje se z něj výplachové bahno potřebné pro hloubení vrtů. Uplatňuje se i jako plnidlo při výrobě papíru a textilií a jako inertní látka při výrobě malířských a nátěrových barev, například běloby. Sulfát baria se užívá i v medicíně jako kontrastní látka. [2]

Baryt pohlcuje radioaktivní a rentgenové záření, používá se také na odstiňovací desky proti záření, v betonu do staveb reaktorů a jako kontrastní látka v lékařství. Roční produkce barytu je přibližně 5 milionů tun.

baryt-xiefang-mine-china

Na foto: baryt (Čína)

mineraly-baryt-dolomit-cumberland-velka-britanie

Na foto: Baryt (Cumberland -Anglie)

Zdroj:

[1] Krása nerostů - Karel Tuček (kniha) 
[2] Kameny a drahokamy - Ronald Louis Bonewitz (kniha)
[3] Wikipedie - Baryt 

Další informace: