Baryt, těživec

Baryt dostal svůj název pro svoji vysokou hmotnost (hustotu), na což odkazuje i starší český název "těživec". V řečtině slovo "barys" znamená těžký. Někdy je uváděn název barit (s měkkým i), který je nesprávný. Chemický vzorec barytu je BaSO4 (síran barnatý) a jedná se o kosočtverečný minerál. Od podobných minerálů ho snadno rozeznáme podle jeho hustoty - baryt je mnohem těžší.

Naše nabídka barytu a vanadinitu.

baryt-maroko

Na foto: baryt (Maroko) cca 15 cm

Baryt je nápadný nejen svou skutečně neobvyklou tíhou, dosahující téměř hustoty magnetovce, krevele nebo jiných železných rud, ale často krásně vyvinutými krystaly, které horníci poměrně hojně nacházeli v některých částech olověných, zinkových a stříbrných rudných žil. [1]

 • IMA symbol: Brt
 • Chemický vzorec: BaSO4
 • Barva: bezbarvý, různě zbarvený
 • Vzhled krystalu: tabulkovité, lupenité
 • Soustava: kosočtverečná
 • Tvrdost: 3–3,5
 • Lesk: skelný – perleťový
 • Štěpnost: výborná – dobrá

Bílo žluté krystaly barytu na mateční hornině. Čína.

Na foto: krystaly barytu z Xiefang mine, Jiangxi, Čína, velikost vzorku cca 20 cm

 • Fyzikální vlastnosti: Lze rýpat měděným drátem (tvrdost 3–3,5), hustota 4,5 g/cm3, je křehký, štěpnost výborná podle {001} a dobrá podle {210}, lom má lasturnatý. Je velmi těžký a má nekovový vzhled.
 • Optické vlastnosti: bezbarvý, bílá, žlutá, modrá, šedá, červená, hnědá. Průhledný, průsvitný až neprůhledný, vryp je bílý, lesk na krystalových plochách skelný, na štěpných plochách přechází do perleťového.

baryt-nevada

Na foto: Baryt (Nevada)

Odrůdy barytu:

 • stronciobaryt – vyšší obsah stroncia
 • barytocelestin – strukturně identický se stronciobarytem, (liší se od sebe v poměru Ba:Sr ve struktuře)
 • hokutolit – vyšší obsah olova
 • radiobaryt – obsahuje stopové množství radia (Ra)

baryt minerál

Na foto: baryt, velikost 5 cm, lokalita Mibladen u Mideltu, Maroko

Krystaly barytu mají zpravidla tvar tlustých tabulek, tenkých lupenů nebo sloupců a bývají nejčastěji světlé, někdy krásně modrozeleně, žlutě nebo červeně zbarvené, spojujíce nezřídka i několik barevných tónů na jednom a témže krystalu. Tuto vícebarevnost můžeme pozorovati zvláště na některých barytech příbramských i na skvělých drúzách barytových krystalů z Anglie. Příjemné barevné tóny ve spojení se silným skelným leskem na krystalových plochách činí baryt jedním z nejkrásnějších nerostů vůbec. V přírodě je baryt poměrně hojným nerostem, zejména na mnohých rudních žilách, kde doprovází obyčejně sirné rudy různých kovů. Tvoří však také samostatné žíly, obyčejně v nejužší souvislosti s žulovými masivy. Všechny tyto výskyty jsou stejného původu, neboť baryt na nich vykrystaloval z horkých roztoků, přicházejících z velkých hloubek zemského nitra. [1]

mineraly-baryt-velka-britanie-10cm

Na foto. Baryt - Anglie (cca 10 cm)

Jeho narostlé krystaly bývají hojnoploché a mají proměnlivý vzhled. Nejčastěji jsou tlustě i tence tabulkovité, lupenité, vertikálně protažené („rakvičkovitého“ vzhledu – habitu). Hojné jsou jeho radiálně vějířovité, miskovité, ledvinité nebo stébelnaté, vláknité i zrnité agregáty, často tvoří i krápníky. [3] Velmi efektní a sběratelsky ceněné krystaly barytu se nacházejí na některých nalezištích v severní Anglii. Jedná se o tabulky na obou koncích zašpičatělé s převládající barvou šedožlutou, modrošedou až medově žlutou.

Naše nabídka barytu a vanadinitu.

baryt-cumberland-anglie

Na foto: Baryt (Cumberland - Anglie)

Průhledné modré krystaly barytu poněkud připomínají akvamarín, ale snadno je odlišíte podle měkkosti, vyšší hmotnosti a krystalového tvaru. Pro klenotnické využití je bohužel příliš měkký a štěpivý, brousí se proto jen velmi vzácně pro potěchu sběratelů. [2]

Baryt krystalizuje za nízkých a středních teplot, které často panují na hydrotermálních žilných ložiskách. Nejčastěji se jedná o samostatné hydrotermální fluorit-barytové žíly či hydrotermální rudné žíly s barytem.

Je hojný ve Španělsku, Německu, Kanadě, Francii, Indii, Rumunsku a v USA. Zhotovuje se z něj výplachové bahno potřebné pro hloubení vrtů. Uplatňuje se i jako plnidlo při výrobě papíru a textilií a jako inertní látka při výrobě malířských a nátěrových barev, například běloby. Sulfát baria se užívá i v medicíně jako kontrastní látka. [2]

Baryt pohlcuje radioaktivní a rentgenové záření, používá se také na odstiňovací desky proti záření, v betonu do staveb reaktorů a jako kontrastní látka v lékařství. Roční produkce barytu je přibližně 5 milionů tun.

baryt-xiefang-mine-china

Na foto: baryt (Čína)

mineraly-baryt-dolomit-cumberland-velka-britanie

Na foto: Baryt (Cumberland - Anglie)

Přisuzované účinky a vlastnosti barytu

Baryt hraje významnou roli i v esoterice a duchovní praxi. Je velmi účinným pomocníkem při meditacích a jsou mu přisuzovány různé účinky a vlastnosti. Uvádí se, že baryt má pozitivní vliv na naši komunikační schopnost, kreativitu, paměť a vitalitu. Pomáhá nám zpracovat nezpracované emoce a transformovat je na energetické i fyzické úrovni. Více o těchto účincích v článku: Baryt - kámen vitality

Zdroj:

[1] Krása nerostů - Karel Tuček (kniha) 
[2] Kameny a drahokamy - Ronald Louis Bonewitz (kniha)
[3] Wikipedie - Baryt

Další informace: