Schalenblende, kolomorfní sfalerit

Kolomorfní sfalerit (Schalenblende) je proměnlivá jemnozrnná kompaktní směs sulfidů ve které dominuje z 90% sfalerit. Dále může obsahovat wurtzit, markazit, pyrit, chalkopyrit, galenit a další minerály. 

Prodej kolomorfního sfaleritu.

schalenblende-kolomorfni-sfalerit

Na foto.: Leštěný plátek kolomorfního sfaleritu, lokalita: Olkusz, Polsko (10 cm).

Zejména kvůli možnému obsahu markazitu je vhodné vzorky kolomorfního sfaleritu skladovat v suchém prostředí. Obecně je za kritickou hodnotu považována relativní vlhkost vzduchu 60 až 70%, při nižších hodnotách obvykle koroze nehrozí. Při dlouhodobém skladování ve sbírkách se doporučuje vlhkost do 40 %.

Kolomorfní sfalerit se vyskytuje ve všech možných odstínech barvy žluté, oražové, béžové, hnědé až šedé. Estetické střídání vrstev je využíváno, navzdory nízké tvrdosti (3,5 a 4,0 dle Mohse), k výrobě různých dekoračních předmětů a šperků.

Odhaduje se, že kolomorfní sfalerit vznikl asi před 135 miliony lety, kdy při neobvykle nízké teplotě rychle krystalizovala kapalina bohatá na sulfidy. Tento konkrétní proces vzniku je na Zemi vzácný, a proto je i výskyt kolomorfního sfaleritu mimořádný.

kolomorfni-sfalerit-olkusz-polsko

Na foto.: Leštěný plátek kolomorfního sfaleritu, lokalita: Olkusz, Polsko (9,4 cm)

Na celém světě je zdokumentováno více než 100 lokalit kolomorfního sfaleritu. Většina z nich se nachází v Evropě. Nejvýznamnější jsou ložiska v Německu, Polsku a Belgii. Hlavní složky sfalerit a wurtzit jsou sice důležité zinkové rudy, ale jako ruda se kolomorfní sfalerit těží pouze v případě, že je dostatečně naakumulován. Taková ložiska jsou vzácná a nemají velký ekonomický význam.

schalenblende-sfalerit-Polsko

Na foto.: Leštěný plátek kolomorfního sfaleritu, lokalita: Olkusz, Polsko (8,0 cm).

Mezi sběrateli jsou žádané vzorky z lokality Olkusz v Polsku. Zde se vyskytuje (mimo jiné) kolomorfní sfalerit ve formě pecek, které po rozříznutí odhalí nádherné kontrastní soustředěné vrstvy.

Schalenblende

Termín schalenblende zavedl v roce 1800 německý mineralog Dietrich Ludwig Gustav Karsten ve své publikaci Mineralogische Tabellen mit Rücksicht auf die neuesten Entdeckungen (Mineralogické tabulky s ohledem na nejnovější objevy). Schale je německy miska a blende je německý výraz pro české blejno, což je zastaralé mineralogické označení pro sulfidy nekovového vzhledu. Schalenblende je tedy česky blejno miskové = kolomorfní sfalerit. Přízvisko "kolomorfní" označuje strukturu minerálů nebo hornin koloidního původu; vyznačuje se přítomností mikroskopických vrstviček různě zprohýbaných, ledvinitých útvarů, pizoidů i konkrecí. S kolomorfní strukturou se setkáváme často u sirníku železa, opálu, chalcedonu ap.

schalenblende-sfalerit-wurtzit-galenyt-pyrit

Na foto.: Leštěný plátek kolomorfního sfaleritu, lokalita: Olkusz, Polsko (6,0 cm)

Kolomorfní sfalerit obsahuje vždy: sfalerit ZnS

Další minerály, které běžně obsahuje, ale nemusí být přítomny:

  • galenit PbS
  • markazit FeS2
  • pyrit FeS2
  • wurtzit (Zn,Fe)S

Podívejte se na naši nabídku kolomorfního sfaleritu.