Shattuckit

Shattuckit je poměrně vzácný sekundární minerál vyskytující se v oxidovaných ložiscích mědi. Poprvé byl objeven v roce 1915 v dolech na měď  v Arizoně (USA), konkrétně v dole Shattuck (odtud jeho název). Jedná se o křemičitan mědi s chemickým vzorcem Cu5(Si2O6)2(OH)2

Shattuckit, modrý drahý kámen

Na foto: Tromlovaný shattuckit o velikosti 3,4 cm z dolu Kaokoveld v Namibii

Shattuckit vzniká přeměnou jiných sekundárních minerálů vyskytujících se v oxidační zóně měděných ložisek. Příčinou modrého zbarvení minerálu jsou kationty mědi Cu2+.

Modré agregáty shattuckitu

Na foto: Sférolitické agregáty shattuckitu z Namibie, velikost vzorku cca 7 cm

Obvykle se vyskytuje v granulované masivní formě, nebo tvoří sférolitické agregáty a vláknité jehlicovité krystaly.

Krystaly shattuckitu

Na foto: Jehlicovité krystaly shattuckitu, Dem. rep. Kongo, výřez na foto cca 4 cm

Shattuckit má silný pleochroismus v rozsahu od světle až po tmavě modrou. Má dobrý lesk a pěknou barvu, proto se někdy používá jako drahokam. Snadná opracovatelnost a atraktivní barva z něj dělá skvělý materiál na výrobu kabošonů a řezbářské práce.

Tromlované kameny shattuckitu o velikosti 25 - 30 mm.

Na foto: Shattuckit, tromlované kameny o velikosti 2,5 až 3,5 cm, Namibie

Součástí mnoha vzorků shattuckitu jsou i zbytky primárních minerálů (azurit, malachit a chryzokol). Shattuckity se vyskytují v oblastech, které známe jako naleziště mědi. Jedná se zejména o střední Afriku, oblast Konga a Namibie, USA a Indii. V dole Shattuck se vyskytuje jako pseudomorfóza po malachitu.

Leštěný shattuckit o velikosti 32 mm

Na foto: tromlovaný Shattuckit z Namibie o velikosti 3,2 cm

  • Vzorec: Cu5(Si2O6)2(OH)2
  • Barva: Světle až tmavě modrá
  • Lesk: Hedvábný
  • Tvrdost: 3,5 - 4,0
  • Krystalový systém: Ortorombický
  • Index lomu: 1,752 až 1,815
  • Pleochroismus: Silný, od velmi světlé po tmavě modrou
  • Disperze: Výrazná až silná

Máme-li shattuckit v nabídce, naleznete ho v kategorii tromlovaných kamenů