Shattuckit - kámen komunikace

Shattuckit je v esoterice považován za stimulátor komunikace pravdy. Podporuje jasné a přesné vyjadřování emocí a podněcuje upřímné rozhovory, které mohou vést k hlubšímu porozumění mezi jednotlivci. Je vynikajícím kamenem pro každého, kdo často mluví před publikem nebo pracuje v oboru s velkým množstvím veřejných projevů.

Naše nabídka tromlovaných kamenů.

shattuckit-esoterika-tromlovane-kameny

Přisuzovné vlastnosti a význam shattuckitu v esoterice v bodech

  • Posiluje vnímání vzorců a cyklů v životě.
  • Podporuje sjednocení mysli, těla a duše.
  • Pomoc při lucidním snění.
  • Posílení psychické komunikace.
  • Rozvoj psychických darů.
  • Aktivace dalších čaker dle barvy krystalu.
  • Podpora představivosti a kreativity.

UPOZORNĚNÍ: Informace o účincích a vlastnostech drahých kamenů, včetně shattuckitu jsou spojeny s esoterickými nebo alternativními přístupy a nejsou vědecky ověřené.

shattuckit-esoterika-ucinky

Předpokládá se, že shattuckit otevírá čakru třetího oka, podporuje hlubší pochopení duchovních poselství a posiluje spojení člověka s duchovní sférou. O Shattuckitu se také říká, že je vynikající pomůckou pro lucidní snění i připomenutí minulých životů.

Shattuckit je považován za skvělý kámen pro psychickou komunikaci (média, kartářky, astrologové atd.). Používá se při meditaci k posílení a rozvoji psychických darů. Při práci s tímto minerálem se člověk stane velmi v kontaktu se svou myslí, tělem a duší, téměř se cítí, jako by byli jednou kompletní bytostí.

shattuckit-esoterika-troml

Shattuckit prý pomáhá překonat negativitu a emoce založené na strachu. Předpokládá se, že přináší duševní jasnost, pomáhá rozptýlit zmatek a sladit myšlenky s vyšším účelem.

UPOZORŇUJEME, že údaje o účincích a vlastnostech kamenů na našem webu jsou pouze informativní a čerpány z veřejně dostupných zdrojů, nejsou vědecky ověřeny a nemají nahrazovat klasickou léčbu. Drahé kameny by měly být chápány jako doplněk, ne náhrada klasické léčby. V případě onemocnění vždy vyhledejte odbornou lékařskou radu.

Prozkoumejte přisuzované vlastnosti dalších kamenů v sekci článků: Esoterické účinky kamenů

shattuckit-esoterika-druza

Shattuckit jako minerál

Shattuckit je poměrně vzácným sekundárním minerálem, který se vyskytuje v oxidovaných ložiscích mědi. V mnoha vzorcích shattuckitu lze nalézt také zbytky primárních minerálů, jako jsou azurit, malachit a chryzokol. Více informací v článku: Shattuckit

Informace o jiných drahých kamenech a minerálech jsou vám k dispozici v Atlasu kamenů.

Naše nabídka tromlovaných kamenů.