J - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno J.

  • JADERNÉ (JÁDROVÉ) POHOŘÍ - část pásemného pohoří tvořená horninami spodní stavby (hlavně metamorfity a granitoidy), které původně tvořily dno sedimentačního prostoru.
  • JALOVINA - průvodní, nezužitkovatelná hornina těžená spolu s užitkovými nerosty. Syn. jalová hornina, hlušina.
  • JASPILIT - hornina složená ze střídajících se pásků jaspisu a hematitu, popř. Fe-Mg silikátů. Někdy se takto označují i nelaminované horniny podobného minerálního složení. Typické jaspility se vyskytují v prekambriu.
  • JESEP - mírně skloněný a vypouklý břeh řeky v jejím zákrutu.
  • JÍLOVEC - jíl.
  • JÍLOVITÁ BŘIDLICE - usazená hornina převážně složená z jílových minerálů nemetamorfně rekrystalizovaných, často obsahující blány organických látek nebo jemně laminovaná.
  • JUVENILNÍ - 1. označení plynů a vod pocházejících z magmatických zdrojů, tedy nikoliv povrchového původu; 2. označení mladistvých, tj. nedospělých forem organismů, např. fosilií.