G - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno G.

 • GABRO - bazická hlubinná vyvřelina.
 • GEJZÍR - pramen charakteristický nepravidelným únikem vody vyvrhované turbulentně do okolí a doprovázené vodní parou. Článek o největších gejzírech.
 • GELIVACE - povrchový rozpad hornin působením mrazu, a to buď vlivem velkých rozdílů mezi denní a noční teplotou, nebo tlakem ledu obsaženého v trhlinách horniny.
 • GEMOLOGIE - věda zabývající se drahými kameny, více info v článku: Gemologie a certifikace kamenů 
 • GEODA - dutina v horninách se stěnami pokrytými krystaly, více zde: Geoda a drúza.
 • GEOCHRONOLOGIE - absolutní stáří, jedna ze základních metod, pomocí které se v geologii určuje stáří hornin, minerálů a dalších přírodních objektů.
 • GEOLOGIE - přírodní věda zaměřující se na procesy neživé přírody v rámci známého vesmíru. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj vesmírných objektů. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají v jejich útrobách i na povrchu.
 • GIRLANDOVÉ - půdy terasovitě uspořádané stupně na svazích, vytvořené působením mrazu.
 • GLYPTIKA - (z řec. glyfein, rýt, dlabat) je označení pro obor uměleckého rytí či řezání malých či velkých předmětů z tvrdých kamenů (drahokamů, polodrahokamů), minerálů (např. mramor či alabastr), dále z organických materiálů (jako jsou korál, gagát či mušlovec), kovu nebo skla. Více informací v článku: Glyptika, gema, intaglie a kamej 
 • GRADAČNI ZVRSTVENÍ - sedimentační struktura horniny, v niž hrubá zrna ve vrstvě přecházejí vzhůru postupně v jemnější;
 • GRANIT - žula
 • GRANULACE - rozpad na drobná zrna až mikroskopické částice.
 • GREISEN - Silně prokřemenělá žula s obsahem drobných zrníček cínovce, případně i wolframitu.
 • GYTTJA - tmavá bahnitá usazenina stojatých vod s organickými zbytky, bahno vytvořené částečným rozpadem rašeliny.