H - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno H.

 • HABITUS - celkový vzhled a tvar (minerálu, horniny apod.).
 • HALIT - sůl kamenná.
 • HAMADA - skalnatá rovinatá poušť.
 • HETEROGENNÍ - různorodý; opakem je homogenní
 • HETEROPICKÉ FACIE - jsou různé facie téhož sedimentárního prostoru. Na příklad dva druhy současně vzniklých sedimentů Atlantského oceánu, ze kterých jeden vychází z litorálního pásma a druhý ze dna oceánu.
 • HLÍZA - negenetické označení útvarů hlízovitého až kulovitého tvaru o velikosti několika centimetrů až decimetrů.
 • HORNINOTVORNÉ MINERÁLY - základní nerostné složky hominy které jsou nezbytné pro její klasifikaci a pojmenování.
 • HORNINOVÁ DRŤ - velmi jemnozrnný horninový prach, často jako produkt ledovcové činnosti.
 • HORNINY - heterogenní přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru. Skládají se z různých minerálů, někdy i organických složek nebo vulkanického skla.
 • HUSTOTA NEROSTŮ - číslo, které udává, kolikrát je nerost těžší než stejný objem vody.
 • HYDROTERMÁLNÍ NEROST - odborný termín pro četné nerosty, vzniklé vyloučením z horkých roztoků.
 • HYPABYSÁLNIÍ HORNINY - horniny vmístěné ve svrchní části zemské kůry v hloubkách obvykle nepřesahujících 5 - 10 km, kde krystalovaly.