Hrachovec

Hrachovec je pozoruhodná odrůda aragonitu z Karlových Varů. Vzniká přímo v probublávající minerální vodě vřídla. Na zrníčka písku, zvířené bublinami oxidu uhličitého, postupně narůstají vrstvičky aragonitu, nejčastěji až do velikosti hrachové kuličky (největšími a ojedinělými nálezy byly i velikosti kulečníkové koule), ty pak svojí vahou klesají na dno, kde dopadají na podobné již vzniklé útvary. Na dně se mezery mezi "hrášky" vyplní uhličitanem vápenatým a vznikne stmelený oolitický agregát nazývaný hrachovec.

hrachovec-mineral

Na foto.: Hrachovec je tvořený zrníčky písku obalenými uhličitanem vápenatým (Karlovy Vary). Povrchy jednotlivých hrášků jsou vybudovány často tak jemnozrnně, že působí jako leštěné. Velikost vzorku 10 cm.

  • Agregát oolitický - složený z drobných kuliček
  • Oolit - syn. ooid je kulovitá až vejčitá sedimentární částice vzniklá přirůstáním minerálních vrstviček na jádro (např. klastické zrníčko) nebo kolem krystalizačního centra. Velikost ooidů je 0,25 až 2 mm, je-li větší, jde o pizoidy.
  • Pizolitický - termín se užívá, jsou-li přítomny jen pizoidy. 

hrachovec-karlovy-vary-oolit

Hrachovec tvoří sněhově bílé, lehce nažloutlé až nahnědlé, matně lesklé, oolitický agregáty.

Podobné útvary jako v Karlových Varech můžeme najít i v travertinových horninách z okolí Tivoli u Říma.

Podívejte se na naši nabídku aragonitu.