Krása nerostů - Karel Tuček

Knihu vřele doporučujeme, je plná zajímavých informací o drahých kamenech a minerálech. Jednotlivé články jsou doplněny černobílými fotografiemi popisovaného minerálu. Psáno velmi čtivě a každý čtenář určitě najde překvapivé informace, které do té doby neznal. Jedná se o 224 stran zajímavého čtení.

  • KRÁSA NEROSTŮ - Napsal RNDr. Karel Tuček.
  • Počet stran: 224
  • Rozměry: 24,5 x 18,2 cm
  • Celoplátěná vazba se zlacením, čb. fotografie.
  • Vychází jako třetí svazek edice „Naše poklady", kterou řídí PhDr. Fridolín Macháček.
  • Štočky zhotovil reprodukční závod Dvořáček a spol. v Praze.
  • Vytiskl Josef Jonáš v tiskárně „Práce" v Praze v nákladu 3.000 výtisků.
  • Vydal v roce 1947 nakladatel František Novák v Praze.

krasa-nerostu-karel-tucek

OBSAH 

Předmluva 7

I DRAHOKAMY A OZDOBNÉ KAMENY

Král drahokamů 14, Nebezpečný soupeř diamantu 16, Akvamarín 18, Drahokam barvy holubí krve 20, Drahokamy žulových dutin 22, Kámen, který přitahuje popel 24, Zlatý kámen na zemi 26 ... i v sibiřském povětroni 28, Pyrop — český granát 30, Konkurenti českého granátu 32, Granáty z táborské skály a odjinud 34, Čínský národní kámen 36, Zkamenělý led 38, Obři mezi krystaly 40, Okrasa krystalových jeskyň 42, Zkamenělá žezla 44, Křemen hvězdnatý - česká vzácnost 46, Nejznámější české polodrahokamy 48, Nejstarší z polodrahokamů 50, V Evropě i v Americe 52, České achátové šperky 54, Oblíbené polodrahokamy středověku 56, Stěny kaple sv. Václava 58, Výzdoba Karlštejna 60, Opál - kámen nejkrásnějších barev 62, Zkamenělá pryskyřice zdrojem elektřiny 64 ,

II. UŽITKOVÉ NEROSTY

Nejvzácnější kov 68, Stříbrný vodič tepla a elektřiny 70, Nejbohatší stříbrná ruda 72, Šlechta mezi rudami 74, Kov vzácnější nežli zlato 76, Měděné balvany 78, Ruda pestrých barev 80, Tráva, která nevadne 82, Nerost barvy mořských hlubin 84, Stříbrná a olovnatá ruda středověku 86, Přirozená olovnatá běloba 88, Kalamín — příměs starověké mosazi 90, Nejvydatnější ruda zinková 92, Příbramit a granátové blejno 94, „Honza na všech ulicích" 96, Nepravý a pravý markasit 98, Alpské „železné růže" 100, Železné krápníky 102, Příbramský ocelek 104, Kámen, který přitahuje železo 106, Hory ze železné rudy 108, Zkamenělý mech 110, V bahně i na žilách 112, Nejdůležitější cínová ruda 114, Venušiny vlasy 116, Vzácná ruda „živého stříbra" 118, Jedovatý kyz 120, Bledé zlato 122, Přirozená slitina z Příbrami 124, Král japonských nerostů 126, Kdysi nežádoucí průvodce cínovce 128, Nejcennější zdroj radia a uranu 130, Pýcha Sicilie 132, Sůl nad zlato 134, Rudní květy 136, Krása obyčejného vápence 138, Optický drahokam 140, Mramory vzácné i obecné 142, Blízký příbuzný a průvodce vápence 144, Vápenec v jiném rouše 146, Železný květ 148, Karlovarský vřídlovec 150, „Růže pouště" ze Sahary 152, Vlaštovčí krystaly 154, Těžký jako železná ruda 156, Asbest — nerost ohnivzdorný 158, Heřmanovské koule 160, Nerozbitné moskevské sklo 162, Živitel rostlin 164

III. PRŮVODCI RUD A SOUČÁSTI HORNIN

„Zlaté vlasy" z našich kamenouhelných dolů 168, Antimonový květ 170, Sametka čili „příbramit" 172, Drahokam i keramická surovina 174, Nejkrásnější druhotný nerost 176, Nepravý křišťál 178, Nepravý turmalin našich čedičů 180, Zelené paprsky z alpských břidlic 182, Pektolith, novější český nerost 184, Vybledlý „granát" z vesuvské lávy 186, Jedna z pozoruhodností Islandu 188, Nerost čedičových dutin 190, Čáslavské sněhobílé koule 192, Přírodní tapety 194, Apatit — všudybyl 196, Věrný průvodce uranových rud 198, „Zkamenělé karfioly" 200, Drahokam kladenských dolů 202,

IV. POVĚTRONĚ

Poslové vesmíru 206, Kameny, které padají s nebe 208, České skleněné povětroně 210, SEZNAM VYOBRAZENÍ 213, UKAZATEL 216

Část textu z článku o malachitu (str. 82 Krása nerostů - Karel Tuček)

Tráva, která nevadne

V dutinách železných rud ve Westfálsku a v Siegensku vyrůstají dosti často souvislé porosty i trsy jemných jehličkovitých a zářivě zelených krystalů malachitu, přirozeného zásaditého uhličitanu mědi, které někdy napodobují velmi dokonale porosty i trsy trávy. V přírodě se s malachitem setkáváme hojně všude tam, kde se vyskytují ložiska nebo žíly měděných rud. Zejména v hořejších částech těchto rudních ložisek, které jsou v dosahu povrchových vod s obsahem kyseliny uhličité, vznikají na povrchu měděných rud souvislé smaragdově i světle zelené povlaky, složené z droboučkých malachitových jehliček.

Jen vzácně nacházíme také jednoklonné krystaly ve tvaru drobných jehlic nahloučených ve chvostky nebo shluky, zvláště na zmíněných již nalezištích německých. Mnohem hojněji se tu však vyskytují napodobivé tvary ledvinité nebo hroznovité, které jsou opět složeny z jemných a vrstevnatě uspořádaných vláken se silným hedvábným leskem. Nedivíme se proto, že staří horníci nazývali takové útvary „rudou sametovou" nebo „atlasovou". Na českých nalezištích je malachit poměrně vzácným nerostem a vyskytuje se jen v malém množství v Podkrkonoší a na Moravě u Borovice nedaleko Tišnova. Z jeho evropských výskytů jsou vedle německých nejznámější naleziště v Banátě s krásnými ledvinitými útvary, dále také v jižní Francii a v Cornwallu v Anglii. Ke světoznámým ložiskům malachitu, jejichž bohatství je však dnes již úplně vyčerpáno, náležejí některé doly na Urale, zejména v okolí Nižního Tagilu a u Bogoslovsku….

krasa-nerostu-karel-tucek-malachit

Naše nabídka malachitu.