Klíč k určování nerostů - Dr. František Němec

Jedná se o klíč k určení 90 nerostů v 2. a dalších vydáních i 80 hornin. Obsah jednotlivých vydání se tedy liší, změna nastala již u druhého vydání a kniha se poté dál prodávala pod názvem Klíč k určování nerostů a hornin. Změnu v obsahu můžete porovnat níže.

klic-k-urcovani-nerostu

 • 1. Vydání - Praha 1967
 • ISBN 15-066-69
 • Počet stran: 216
 • Rozměry: 12,5 x 17cm
 • Nakladatelství: SPN Praha
 • 1993, 5. upravené vydání
 • ISBN 80-04-23957-9
 • Náklad 5. vydání: 8 000 ks

OBSAH 1. vydání (Klíč k určování nerostů - Dr. František Němec)

 • Úvod 5
 • I. Obecná část
 • A. Zařízení pracoviště 7
 • B. Poznámky k stanovení jednotlivých určovacích znaků 12
 1. Práce se sklem 12
 2. Žíhání na uhlí 15
 3. Stanovení kujnosti a kruchosti 17
 4. Stanovení vrypu 17
 5. Stanovení tvrdosti 18
 6. Stanovení lesku 20
 7. Barva nerostů 21
 8. Stanovení hustoty 22
 9. Stanovení magnetičnosti 25
 10. Stanovení tavitelnosti 26
 11. Barvení plamene 28
 12. Stanovení vody v nerostech 30
 13. Sublimace 31
 14. Stanovení rozpustnosti nerostů ve vodě 31
 15. Stanovení rozložitelnosti nerostů v kyselinách 32
 16. Rozklad nerostů tavením se sodou 33
 17. Speciální chemické reakce 33 
 • II. Speciální část
 • A. Připomínky k práci v určovací části 35
 • B. Určovací klíč 39
 • Seznam literatury 181
 • Seznam zařazených nerostů, uspořádaný podle mineralogického systému 182
 • Seznam nalezišť 185
 • Rejstřík obecné i speciální části klíče 192

klic-k-urcovani-nerostu-a-hornin-antikvariat

klic-k-urcovani-nerostu-dr-f-nemec

OBSAH 5. vydání  

(Klíč k určování nerostů a hornin - Dr. František Němec)

 • Předmluva 7
 • 1 Metodická část 11

1.1 Rozlišení nerostu a horniny 11
1.2 Poznámky pro práci s klíčem k určování nerostů 12
1.2.1 Zařízení pracoviště 12

 • Individuální zařízení a pomůcky 12
 • Společné zařízení a pomůcky 13
 • Chemikálie 14

1.2.2 Poznámky k zjišťování jednotlivých určovacích znaků 16

 • Práce se sklem 16
 • Žíhání na uhlí 19
 • Zjištění soudržnosti 21
 • Zjištění tvrdosti 21
 • Zjištění lesku 23
 • Barva nerostů 25
 • Zjištění vrypu 26
 • Zjištění hustoty 29
 • Zjištění magnetických vlastností nerostů 29
 • Zjištění tavitelnosti 30
 • Barvení plamene 32
 • Zjištění vody v nerostech 34
 • Sublimace 37
 • Zjištění rozpustnosti nerostů ve vodě 37
 • Zjištění rozložitelnosti nerostů v kyselinách 38
 • Rozklad nerostů tavením se sodou 39
 • Zjištění kovů perličkami 39
 • Speciální chemické reakce 45 

1.3 Poznámky pro práci s klíčem k určování hornin 46
1.3.1 Zařízení pracoviště, vybavení pro práci v terénu 46
1.3.2 Makroskopické znaky horninotvorných nerostů 49

 • Horninotvorné nerosty v hornině 49
 • Rozdělení horninotvorných nerostů 49
 • Vnější znaky jednotlivých nerostů 50 

1.3.3 Stavba hornin 56
1.3.4 Základní rozdělení hornin 63

 • 2 Speciální část 69

2.1 Připomínky k postupu při určování 69
2.2 Klíč k určování nerostů 72
2.3 Klíč k určování hornin 156

 • Seznam doporučené literatury 210
 • Systematické uspořádání nerostů a hornin uvedených v klíči 212
 • Seznam nalezišť 215
 • Seznam sídelních jednotek, které jsou součástí obcí s jiným názvem 228
 • Rejstřík k obecné a speciální části klíče 231

klic-k-urcovani-nerostu-nemec

Naše nabídka minerálů - nerostů.