Klenoty přírody - V. Sobolevskij, V. Bouška

Velmi zajímavá kniha. Obsahuje plno obrazového materiálu a dostatek textu. Knihu doporučujeme všem, kteří se zajímají o drahé kameny, klenoty, přírody drahé kovy a šperky.

 • Počet stran: 248 stran textu, 96 stran příloh
 • Rozměry knihy: 14 x 20 cm
 • Nakladatelství: Lidové nakladatelství
 • 1. vydání originálu: 1990
 • Náklad: 20 000 ks
 • ISBN: 80-7022-063-5

klenoty-prirody-sobolevskij-bouska 

OBSAH

 • ÚVOD 7
 • VZÁCNÉ MATERIÁLY A LIDÉ 9

Kameny na úsvitu lidstva 9 Zpracování drahých kamenů - 17 Typy a formy brusů 24 Vlastnosti drahých kamenů 31 Oceňování drahých kamenů 34 Gemologické třídění 44

 • SVĚTOVÁ KLENOTNICE 49

Pozoruhodné kovy 49 Zlato 49 Platina 64 Platinoidy 67 Stříbro 70 Měď 78 Vzácné minerály 82 Diamant 82 Korund a jeho odrůdy 99 Chryzoberyl 105 SpineL 107 Topaz 109 Beryl a jeho odrůdy 111 Zirkon 118 Turmalín 120 Granát a jeho odrůdy 122 Kyanit 132 Andalusit 133 Olivín 134 Křemen a jeho odrůdy 136 Křišťál a jeho varianty 138 Tygří oko a jeho varianty 145 Chalcedon a jeho varianty 149 Achát a jeho varianty 150 Opál 156 Nefrit a jadeit 158 Čarou 159 Tanzanii 161 Živec a jeho odrůdy 162 Lazurit 164 Tyrkys 167 Rodonit 171 Přírodní skla 172 Malachit 177 Agalmatolit 181 Neobyčejné biolity 182 Perly a perleť 182 Korál 188 Kostěná kůže 191 Mrožovina a jiné „kly" 192 Jantar 194 Gagát 199

 • NOVÉ MOŽNOSTI 201

Nové využití drahých kamenů 201 Výroba syntetických drahokamů 205

 • PRO ZAČÍNAJÍCÍ SBĚRATELE 212

jak vznikají minerály 213 Klasifikace minerálů a krystalů 216 Sběr nerostů 218 Výstroj sběratele 220 Rýžování 222 Úprava nerostů do sbírky 226

 • SLOVNÍČEK 235
 • REJSTŘÍK 238

klenoty-prirody-sobolevskij-bouska-2

ÚVOD Z KNIHY KLENOTY PŘIRODY

Drahé kovy a kameny jsou jedny z nejpozoruhodnějších darů přírody. Svými kvalitami a estetickými vlastnostmi vždy přitahovaly lidskou pozornost a záhy zaujaly mezi ostatními přírodninami zcela zvláštní postavení. Kameny byly prvním přírodním materiálem, který se primitivní člověk naučil opracovávat a používat jako nástroje. A tak od starší doby kamenné až po současnost je kámen, odborně zvaný hornina, případně nerost, neodmyslitelnou součástí dějin lidské společnosti.

Mezi všemi druhy kamenů používaných v různých oborech společenské produkce mají drahé kameny a kovy mimořádný význam. Drahé jsou proto, že mají neobyčejné vlastnosti fyzikální, vysoké kvality estetické a že je jich málo. A kromě toho plní ještě jednu funkci: všechny lidské civilizace, od starověkých národů až po vyspělé průmyslové státy 20. století, jich používají jako platidla, jako stabilní směnné hodnoty. Kovy a kameny jsou zajímavé i svým vznikem, ale teprve od 18. století se jejich vývojem a vlastnostmi zabývá samostatný vědní obor zvaný mineralogie.

Uvážíme-li, že drahé minerály používá lidstvo tisíciletí a jejich podstatu a zákonitosti zná (neúplně) teprve necelá tři století, nemůžeme se divit, že jsou opředeny bájemi a legendami, že jim byly a často ještě jsou připisovány nejpodivnější, většinou nadpřirozené vlastnosti. Je přirozené, že v každém vývojovém období hodnotili lidé u drahých kamenů a kovů jiné vlastnosti. V počátečních stadiích především vlastnosti užitkové, ale smysl pro krásu měl určitě už člověk neolitický a oceňoval u minerálů i jasnou barvu, průhlednost, lesk a pravidelný krystalový tvar. S rozvojem civilizací se drahé minerály stávaly stále víc symbolem přepychu, bohatství a moci. Umělci se naučili důmyslně opracovávat drahocenný přírodní materiál, který se s pomocí lidské fantazie a urnu změnil v jedinečná díla - šperky a skvosty všeho druhu.

klenoty-prirody-sobolevskij-bouska-ukazka

 • Z ruského originálu V. I. Sobolevskij Zamečatělnyje mineraly, vydaného nakladatelstvím Prosveščenie, Moskva 1983, přeložila Eva Jelínková.
 • Doplnil, upravil a odbornou revizi provedl doc. RNDr. Vladimír Bouška, Dr. Sc.
 • Textem dále doplnili K. G. Stafeev a RNDr. J. Souček.
 • Ilustrace RNDr. A. Absolon. Fotografie V. Bouška, J. čech, D. Futrell, J. Kulich, R. Rost, J. Souček, V. Šilhan a archiv.
 • Vazbu navrhl a graficky upravil Milan Albich.
 • V roce 1990 vydalo Lidové'nakladatelství, Václavské nám. 36, Praha 1, jako svou 2381. publikaci.
 • Odpovědná redaktorka Jaroslava Votýpková.
 • Výtvarný redaktor Petr Holzner. Technická redaktorka Eva Hájková.
 • Vytiskl ofsetem Tisk, knižní výroba, n. p. Brno, závod 1. AA 23,93 (text 15,99, ilustrace 7,94), VA 24,48. 248 stran textu, 96 stran příloh. 13-34.
 • Náklad 20 000 výtisků. 1. vydání
 • EDICE PLANETA (MALÁ ŘADA) SVAZEK 8
 • ISBN 80-7022-063-5