Léčivé a kouzelné vlastnosti drahých kamenů

Zajímavý článek o léčivých a kouzelných kamenech jsem našel v knize Drahé kameny kolem nás. Jsou v něm obsaženy důležité informace o kamenech z historických knih.

lecive-kameny

Na začátku se hodí uvést, že autoři Vladimír Bouška a Jiří Kouřimský se v textu knihy vyjadřují k léčivým účinkům skepticky až odmítavě a věří že tyto "pověry" jsou již dávno překonané. To nicméně neubírá na historické ceně zjištěných faktů a my se tak můžeme podívat, jak na účinky drahých kamenů nahlíželi naši předci.

Ukázka z knihy: Zmínky o kouzelné moci kamenů nacházíme i ve starověkých spisech, zejména řeckých a římských filozofů a přírodovědců. O drahokamech podávají zprávy Hérodotos, Platón, slavný Aristoteles a jeho žák Theo-Frast. Římané zejména v císařské době používali drahokamy ve velké míře nejen jako šperky, nýbrž i k ozdobě šatu, rozmanitého nádobí i zbraní. Ve starověkých spisech se víra v léčivou moc drahokamů často spojuje s fantastickými zkazkami o jejich vzniku. U Plutarcha z Chaironei (50 až 120 n.l.), který podal souhrn tehdejšího vědění o nerostech, se setkáme s představou, že karbunkulus (dnes by pod tento pojem patřily rubíny, spinely i granáty) je žhnoucí oko odumřelého draka. První, kdo pozvedl hlas proti takovým povídačkám, byl na počátku našeho věku proslulý přírodovědec Gaius Plinius Secundus (23 až 79 n. L), známý jako Plinius Starší. Měl velké znalosti o nerostech a horninách. V obsáhlém díle o 37 knihách, Naturalis historia, napadá některé pověry o kamenech a rázně je vyvrací. O diamantu však praví, že je nepřekonatelný a nezničitelný. Kovadlinu, na kterou byl položen, a kladivo, jež na něj mohutným nárazem dopadlo, rozdrtí na drobné střepiny. Jen tehdy, byl-li diamant uložen v teplou ještě krev kozla, po šest neděl petrželí krmeného a vínem napájeného, změkne a ztrácí svojí nepřekonatelnost. I když mnohé popřel a na správnou míru přivedl, přece jen nestačil sám se oprostit ode všech bludů. Podobné bajky se udržovaly po celý středověk, ba mnohé se k nim ještě přidaly. A byly podporovány i hlavami učenými.

lecive-kouzelne-kamenyNa foto: ametystová drúza z Brazílie.

Mnohé středověké knihy pojednávají o léčebných účincích drahých kamenů. Stále se věří, že kameny mají za jistých okolností nadpřirozenou moc nad zdravím a životem člověka. Učený řezenský biskup Albertus Magnus (1193 až 1280) ve své knize De mineralibus et rebus metalicis libri V, zejména v druhém svazku O zázracích světa, popisuje léčivé účinky kamenů. Kniha sama je cenným souhrnem starých názorů na nerosty. Zároveň však pojednává o pověrách, což jen charakterizuje dobu a představy tehdejších lidí. Albertus Magnus uvádí účinky kamenů vskutku zázračné, až někdy zalitujeme, že tyto zázraky neplatí. Ani počátky věd na samém prahu novověku neodstranily pověry.

Rozvoj alchymie a astrologie ještě více prohluboval víru v kouzelnou moc kamenů. Hledal se „kámen mudrců" i „elixír života". Astrologie a alchymie s pověrami počítaly a na nich vlastně své metody i podvody stavěly. Ani osobní lékař Rudolfa II., vynikající znalec nerostů, Anselmus Boetius de Boot z Holandska (X 1634) se nezbavil pověr ve své knize Gemmarum et lapidum historia. Barevné nerosty se odlišují od běžných, převážně šedých kamenů, a proto se záhy staly nápadnými a byly jim přičítány zázračné vlastnosti (obr. 178). Bílé kameny bez rozdílu ochraňovaly prý oči a v Itálii se věřilo, že položeny na střechu ochrání dům proti úderu blesku. Červené kameny, zvané také kameny krve, se používaly k zastavení krvácení a k léčení ran. Hlavně se uplatňoval krevel. Černé kameny se prý znamenitě osvědčovaly proti melancholii a v Indii se dokonce nosily jako amulety proti uhranutí. Zelené kameny prý pomáhaly k dosažení plodnosti a ke zvýšení úrody. Indiáni na řece Orinoko v Jižní Americe' nosí dodnes na krku zavěšené kousky amazonitu na ochranu proti kouzlům a zlým silám. Na Jávě se věří, že fialové kameny chrání děti proti křečím a způsobují, že děti milují své rodiče. Všechny žluté kameny prý pomáhají chránit proti žloutence a žlučníkovým chorobám vůbec. Podle všech možných i nemožných pranostik byly jednotlivým kamenům přičítány tyto kouzelné vlastnosti:

Seznam vlastností a léčivých účinků drahých kamenů

achát - prý prodlužuje majiteli život, je talismanem umělců, získává přízeň lidí, zahání žízeň, vede k dosažení úspěchů. Acháty činí muže pro ženy přitažlivými. Asi je achát na všechno. Usnadňoval prý i porody. Mechový achát zaručoval dobrou úrodu na polích. Chránil proti zlodějům, uhranutí apod. Nelze se proto divit jeho značné oblibě od starověku po dnes. Babylóňané jej přisoudili jako šťastný měsíční kámen zrozencům ve znamení Býka, středověká astrologie Býku, Blížencům a Kozorohu

akvamarín - chrání podle pověr před nepřáteli a je oblíbeným kamenem námořníků. Přináší pevná přátelství, vede k přemýšlivosti a pomáhá k výřečnosti. V Byzantské říši jej astrologové přiřkli zrozencům ve znamení Ryb, ve středověku náležel znamení Vah

alexandrit - je symbolem života a jeho šťastných proměn. Byl přisouzen lidem zrozeným ve znamení Blíženců

ametyst - pochází z řeckého slova amethystos = neopojivý; chrání prý před opilstvím a otrávením. Středověk byl přesvědčen o jeho příznivém působení na rozum, obchod a podnikání vůbec, odvahu, velkorysost, zdraví, věrnost apod. Ještě dnes lidé věří, že jim může přinášet štěstí a zabránit výbuchům jejich hněvu. Astrologové jej přisoudili znamení Skopce (Babylóňané) nebo Kozoroha (Řekové)

beryl - odedávna byl používán jako amulet léčivý i ochranný. Starověk věřil, že beryl poskytuje zdraví, veselost, bohatství a štěstí. Pohanští kněží se jím zdobili, když chtěli věštit. Ve středověku byl nepostradatelnou pomůckou alchymistů. Přisuzovalo se mu také, že léčí játra, oči i žloutenku. Astrologové jej přisoudili zrozeným ve znamení Blíženců (podle Babylóňanů) a Lva (podle Reků);

diamant - podle Lapidáře „... kdo jej nosí, nebojí se nepřátel, ani zvířat lítých ani milného bojování". Ve starověku byli přesvědčeni, že překonává těžkosti, chrání před jedy a léčí otravy. Činí majitele bohatým. Také Plinius Staří věřil, že diamant všechno přemáhá. Ve středověku byl diamant kamenem proti všem nemocem a zraněním, prostě něco univerzálního. Podle horoskopů patři ke znamení Vah (Ba-bylóňané), či Raka (Řekové) nebo Skopce (Byzantinci)

granát - činí prý svého nositele veselým, chrání ho před zlými sny i falešnými přáteli a nepřáteli. U nás se věřilo, že chrání před uhranutím, a proto snad naše prababičky nosily tak často šňůry českých granátů na krku, a někde dokonce byla taková granátová šňůra součástí kroje. Astrologové je) přisoudili lidem zrozeným ve znamení Lva (Řekové) nebo Kozoroha (Byzantine', středověk) 

heliotrop - má stejné vlastnosti jako jaspis. Zaručuje prý majiteli dlouhý život a stálé zdraví. Astrologové jej připsali Skopci

hyacint - červenohnědá nebo až oranžová odrůda zirkonu chrání prý svého majitele před nakažlivými chorobami. To tvrdil již Aristoteles. Také prý poskytuje ochranu proti zadušení a otrávení, zlým duchům i snům. Podněcuje chuť k jídlu, usnadňuje trávení a hasí žízeň

chalcedon - zaručuje prý úspěch při soudních procesech, posiluje tělo, léčí horečku a křeče. Zapuzuje prý starosti a ponechává jen sladké starosti lásky. Poskytoval snad i dar výmluvnosti. Egypťané jej přisoudili znamení Skopce, ve středověku náležel Blížencům

chryzopras - prý ostří zrak, mírní bolesti, je kamenem úspěchu í naděje, dokonce prý pomáhal uvězněným ze žaláře. Astrologové Egypta jej přiřkli Štíru, ve středověku patřil znamení Střelce

jaspis - se doporučoval na podporu chuti k jídlu, jako prostředek k zastavení nejrůznějších krvácení, na léčení ženských nemocí a jako ochrana proti nočním strašidlům. Lehce nás prý přenáší přes zklamání v lásce. Nejsilněji prý působily červené zbarvené jaspisy, zelené už méně. Babylóňané pokládali jaspis za měsíční kámen zrozenců ve znamení Panny, Egypťané Vodnáře, v Byzance jej přiřadili Rybám a středověk jej přisoudil bud Rybám, nebo Raku

karneol - byl odedávna pokládán za kámen krve: zastavuje krvácení, snižuje horečku, tiší rozbouřenou krev a svého nositele činí klidným. Dodává prý také zmužilost, vzbuzuje lásku a sympatie. Arabové věří, že sám Mohamed jej prohlásil za léčivý kámen. Egypťané připsali karneol Raku, středověk Skopci, Lvu či Raku

korund - obyčejný smirek prý léčí závrati a zabraňuje těhotenství. Drahý rubín chránil věřící před úklady ďábla a byl jim ochranou proti moru. Pouhý jeho dotek zastavil prý všechno krvácení. Takový účinek lidé přisuzovali všem červeným kamenům, jak již víme. Safír zaručoval prý nesmrtelnost a přinášel dobré myšlenky a bohatství. Byl to také oblíbený kámen starověkých vládců. Rubín přisoudili Babylóňané lidem narozeným ve znamení Lva, Řekové Štíra a středověcí astrologové Střelci. Safír v Babylóně náležel znamení Vodnáře, Řekové jej přiřkli Střelci, Byzantinci Panně a středověcí astrologové Skopci

krevel - ve starém Řecku byl znám jako haimostates, tj. zastavovač krve, proto byl talismanem proti krvácení. Tiší prý krev i hněv. Ve středověku byl připisován zrozencům ve znamení Vodnáře

křišťál - byl lékem proti vnitřním nemocem, zejména srdce. Obecně byl používán proti žízni vkládáním pod jazyk. Křišťálové koule bývaly amuletem snad proti všemu, dokonce prý měly i léčebnou moc u dobytka. Vzpomeňte zde na věštírny čí kouzelníkyy. Křišťálová koule je jejich nezbytnou rekvizitou. Tento kámen prý také chránil čistotu duše a přinášel radost. Astrologové jej přisoudili znamení Kozorožce

lazurit - léčil prý nespavost, nemoce žlučníku, horečky, melancholii a zapuzoval od nositele neštěstí

magnetit - jen málo se brousí jako drahý kámen, v pověrách byl však pro své magnetické vlastnosti považován za sídlo živého ducha. Přitahuje však prý blesky, a nemá se proto nosit stále u sebe. Nositele prý postihuje těžkými sny. Raději se mu tedy vyhnout Na druhé straně prý účinně pomáhá při zastavení krvácení a proti uhranutí

malachit - ve starém Římě byl vkládán do kolébek k ochraně dětí

olivín - chrání prý svého majitele před smůlou a neštěstím. Za nocí prý zahání bezpečně „těžkou můru". Byl nošen jako znamenitý lék proti zimnicí a neduhům srdce. Jako měsíční kámen jej Babylóňané přisoudili znamení Ryb, Egypťané a Byzantinci Lvu a středověcí astrologové Panně

onyx - je prý protichůdně působícím kamenem. Na jedné straně byl pokládán za kámen neštěstí, působící i zlé sny, na straně druhé zvětšuje snad důstojnost, vede k smělým činům a zvyšuje zisky. Ve středověku byl připsán Raku a Lvu

opál - byl velmí oblíben ve starověku i středověku a věřilo se, že přináší štěstí. Dokonce se věřilo, že dělá majitele neviditelným a Rímané v něm viděli zhmotnělou důstojnost a moc. V novověku se však naopak stal kamenem neštěstí. Východní národy považují opál za posvátný kámen, ve kterém sídlí duch pravdy. Babylónští astrologové jej přisoudili lidem zrozeným ve znamení Kozorožce, Byzantincí znamení Vah

pyrit - léčí prý jaterní choroby. V Indii byl používán jako ochrana proti útokům aligátorům

sardonyx - zajišťuje prý šťastný život v manželství, léčí prý melancholii a chrání před uhranutím. Egypťané ho věnovali Blížencům a Panně, středověcí astrologové Rybám

serpentin - (hadí kámen) byl používán jako ochrana proti hadímu uštknutí i jako účinný protijed

smaragd - prý ostří vtip, umožňuje vidět budoucnost, léčí řadu nemocí, jako zimnici, malomocenství, a usnadňuje porod. V Indii chránil smaragd před mocí zlých duchů. V Babylóně jej přiřkli znamení Raka, Řekové, Byzantinci a středověcí astrologové pak Býku

topaz -.prý chrání proti falší, mírní rozpory získává ženám krásu a mužům rozum. Zabraňuje prý zlým vášním a léčí šílenství. Řekové jej přiřkli Váhám, v Babylónii patřil Štíru. Toho se přidrželi I středověcí astrologové

turmalín - byl v pověrách opomíjen, i když byl velmi oblíbeným ozdobným kamenem. Astrologové jej v Byzanci přisoudili znamení Vah

tyrkys - pro příjemnou modrozelenou barvu byl pokládán za lék očních chorob. V Orientě je pokládán za šťastný kámen a je tam velice oblíben.

Konec ukázky z knihy Drahé kameny kolem nás (Vladimír Bouška, Jiří Kouřimský).

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.