5 zajímavých knih o léčivých kamenech

Síla léčivých kamenů provázela lidstvo od nepaměti. S drahými kameny bylo spojeno mnoho pradávných obřadů a mnoho kamenů bylo používáno předky pro zmírnění bolestí, a to jak fyzických tak duševních. V dnešní době zažívají léčivé kameny malou renesanci a mnoho lidí znovu začalo věřit v jejich léčivou moc.

5-zajimavych-knih-o-lecivych-kamenech

Protože v současnosti je na trhu nepřeberné množství literatury zabývající se působením léčivých kamenů, jejich rozdělením a použitím, vybrali jsme pro vás pět velmi zajímavých knih, které byste si měli určitě přečíst. Tyto knihy dohromady tvoří ucelený pohled na účinky drahých kamenů na fyzické i psychické zdraví člověka. 

  1. Lexikon léčivých kamenů
  2. Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství
  3. Jak nám mohou pomoci drahé kameny
  4. Základní kniha o drahokamech a hvězdách
  5. Ochranné kameny - Zázračná síla krystalů

 

 Další informace v článku:

 

Naši nabídku odborné literatury najdete v kategorii: Knihy o kamenech

Jako první knihu zde uvádíme Lexikon léčivých kamenů. Je to proto, že každý kámen má své specifické vlastnosti a jiný vliv působení. Tento lexikon obsahuje 328 léčivých kamenů se všemi vlastnostmi a možnostmi použití.

V první kapitole s názvem "Jak knihu používat" se dozvíte jak k léčení drahými kameny přistupovat, jak léčivé účinky drahých kamenů máme chápat a další informace z této velmi oblíbené knihy. 

1. Lexikon léčivých kamenů

Autor: Josef Pavel Kreperát, Počet stran: 106, Nakladatelství: Granit

Lidem věřícím v léčivou sílu kamenů i milovníkům drahých kamenů je určena tato přehledně sestavená příručka. I pro laika jsou kameny řazeny podle nejvýraznějšího aspektu - barvy.

Na fotografiích je představeno 328 druhů ve své typické formě. U každého je popsáno jeho působení na oblast duchovní, duševní, mentální a zdravotní. Heslovitě jsou uvedeny stavy organismu a vlastnosti, na něž má kámen posilující účinek, či naopak jež se působením kamene zeslabují. Většina léčivých kamenů je přiřazena ke svému astrologickému znamení, podle barvy je možné určit i odpovídající čakru.

V knize je zařazeno také 31 kovů s popisem svého působení. Žádný kámen nedovede sám o sobě člověka vyléčit; lidem přistupujícím k nim s pokorou a vírou však mohou příslušné kameny pomáhat.

Níže uvedená ukázka z knihy byla vybrána tak, abyste si mohli jasně představit jak je kniha koncipována a jak k informacím v ní přistupovat. Na konci ukázky je uvedena další literatura od autora. Díla tohoto autora vřele doporučujeme všem, kteří se chtějí dozvědět více o léčivých kamenech.

Jak knihu používat

Při rozhodování a koupi kamenů nám může být vítanou pomocí stručný přehled, v němž na základě tradice a zkušeností léčitelů nalezneme veškeré nejzákladnější informace o jejich pozitivním působení na naše duchovní, mentální, emocionální a tělesné zdraví.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že všechny zde uvedené informace by neměly být chápány jako doslovný návod, nýbrž jen jako rada a pomůcka. Kolik je odlišností u kamenů, tolik, a snad ještě více, je v nás lidech. Proto bychom se při rozhodování mezi kameny měli vždy řídit více intuicí a senzibilitou, než rozumem, neboť jedině ty nám s konečnou platností naznačí, který z nich je pro naše zdraví nejúčinnější.

 Stejně tak nesmíme chápat návod k léčení kameny jako náhradu klasické medicíny. Prostřednictvím kamenů provokujeme organismus k vlastní léčebné aktivitě, takže s jejich pomocí léčíme zejména původ, počátek, který leží hluboko v naší duši, v našem duchovním a duševním životě. Proto, chceme-li dosáhnout pozitivních výsledků, trvalého zdraví, musíme začít ve své podstatě, podstoupit očistu sebe sama, zanechat špatností v mysli a jednání a nastoupit cestu soucitu a lásky. Teprve potom, ve stavu čistoty a vnitřního míru, zbaveného závislostí a žádostí, dosáhneme kýženého zdraví a náš kámen nám v tom bude nápomocen.

lexikon-lecivych-kamenu

Kameny můžeme k léčení používat na mnoho způsobů, ale ne všechny jsou vhodné pro určité potíže. V určitých konkrétních případech nevhodný způsob použití je bud' neúčinný, nebo může dokonce naopak ještě víc člověku přitížit. To se týká zejména vnitřního užívání kamenů. Mnohé jsou jedovaté nebo obsahují stopy těžkých kovů. V obsáhlejších knihách proto nalezneme podrobnější návody, se kterými bychom se měli seznámit dříve, než se rozhodneme k samoléčení. Některé kameny jsou účinnější jako vody, elixíry a esence, jiné pomáhají přikládáním na čakry, např. při blokádách, nebo přímo na místech problémů a chorob. Při revmatismu, bolestech nebo k uvolnění svalů bývá např. efektivní masáž určitým kamenem. Aby kameny dobře pomáhaly, aby působily, je potřeba se i dobře starat o jejich očistu. Znečištěné kameny nám mohou, zejména při delším používání, ještě víc uškodit. Všechny nečistoty a jedy, které odebíraly z našeho těla a do sebe i částečně absorbovaly, nám potom ještě s větší razancí vrátí zpátky. Existuje očista prvotní, když kámen dostaneme nebo koupíme (netýká se to kamenů, které sami nalezneme v Matce zemi), očista průběžná a nakonec i očista konečná. Způsoby očisty jsou rovněž různé, jednak podle charakteru kamenů, jednak podle jejich použití. I tyto podrobnější popisy můžeme nalézt v podrobnějších knihách. Jedná se o očistu panenskou zemí, vodou, sluncem a měsícem, nebo náročnější, vizuální a modlitbou. Podobným způsobem, když kameny ztratí svou sílu, i nabíjíme.

Vždy tvrdím a opakuji jednu prostou zásadu, kterou bychom se měli řídit: kameny potřebují k životu stejné podmínky jako my sami: čistý vzduch, vodu, slunce a lásku.

Každé řazení kamenů má své klady a zápory. Abecední způsob je sice na první pohled přehledný, avšak rozděluje kameny jednoho druhu. Systematický způsob (od elementů po silikáty) sdružuje sice kameny stejného druhu, avšak je zase pro čtenáře, kteří se mineralogií nezabývají, nesrozumitelný. Zbývá ještě řazení podle tvrdosti, ale i to je problematické. Pro větší přehlednost jsem se nakonec rozhodl pro barevné členění, podle spektra barev a současně i čaker, které jsou se spektrem totožné. Přesto i tu nastal určitý problém, protože některé kameny (např. záhněda, staurolit, achát s dutinami vody apod.) se vyskytují v několika barevných odrůdách. V těchto případech jsem se buď rozhodl pro jejich typickou nebo převažující barvu, nebo jsem je zařadil do vícebarevné části.

Některé kameny se vyskytují i pod různými názvy, které je ovšem možno vyhledat v rejstříku v závěru knihy.

Samotný popis léčivého působení kamenů je seřazen následovně: duchovní, duševní, mentální a zdravotní, přičemž text nad linkou uvádí stavy organismu a vlastnosti, na něž má kámen posilující účinek a text pod linkou stavy a vlastnosti, jež se působením kamene zeslabují. Jelikož tato kniha má splňovat svůj jediný účel, být přehledným lexikonem kapesního formátu, který nám má pomáhat při rozhodování a koupi kamenů, není možné pro nedostatek prostoru zde včlenit veškeré informace o způsobu, jak s kameny při léčení nakládat. Více podrobných informací najde čtenář v mých knihách „Léčení drahými kameny", „Skrytá moc drahých kamenů", „Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství", nebo v knihách jiných autorů, které jsou běžně k dostání na knižním trhu. (konec ukázky z knihy Lexikon léčivých kamenů - Josef Pavel Kreperát)

Lexikon léčivých kamenů je kniha, která vám bude vždy dobrým pomocníkem při vyhledávání konkrétních léčivých účinků drahých kamenů. Její kapesní vydání je praktické a umožňuje majiteli, mít informace vždy po ruce. Jednoduše doporučujeme.

Další kniha v našem seznamu je o jednom z nejmocnějších léčivých kamenů o křišťálu. A proč o křišťálu?

Léčivé účinky křišťálu

Křišťál je naprosto univerzální léčivý kámen a působí na všechny neduhy, používá se jako doplňkový kámen ke všem ostatním. Křišťál rozvíjí schopnost nazírat do vlastního nitra, meditovat a podobat se tak stále více jasnému krystalu.

Křišťál příznivě působí nejen na naše srdce a tím i na celý krevní oběh, ale také na plíce a celé zažívací ústrojí. Je mnoho křišťálů, které se od sebe liší různými vrostlicemi dalších minerálů. Vrostlicemi se tam posouvá působení křišťálů na lidské tělo. Některé druhy pomáhají při závratích a bolestech hlavy. Některé druhy vyrovnávají a neutralizují patogenní zóny, které přinášejí do našich životů neklid, stres a strádání. Díky křišťálu tyto negativní emoce a zážitky dokážeme mírnit a někdy i zcela vymazat. Je to opravdová síla křišťálu a ostatních křemenů, která nám k tomu pomůže.

Křišťál je přiřazen ke znamením zvěrokruhu: Blíženci, Rak, Lev, Kozoroh, Vodnář

O křišťálu z mineralogického pohledu si můžete přečíst v on-line atlasu drahých kamenů pod odkazem: Křišťál - minerál  

Přečtěte si o tom, že Není křišťál jako křišťál

V našem on-line atlasu najdete informace o obecném křemenu.

Nabídka přírodního křišťálu a výrobků z něj.

2. Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství

Autor: Josef Pavel Kreperát, Nakladatel: Granit, Počet stran: 128

V této knize naleznete opravdu vše o léčivých účincích křišťálu a dalších odrůd křemene. Autor zde uvádí přes třicet variant křemene. Uvedeny jsou samozřejmě obecně ty nejznámější léčivé odrůdy křemenů: ametyst, ametrín, avanturín, citrín, morion, růženín a záhněda. Naleznete zde ale také heliotrop, girasol, opál, tygří oko, safírový křemen, ryolit a mnoho, mnoho dalších. 

kristal-a-ostatni-kremeny-v-lecitelstvi

Autor nabízí zasvěcený pohled na nejrozšířenější nerost - křemen. Tento téměř všudypřítomný kámen se vyskytuje v mnoha odrůdách, jejichž barevné i tvarové pestrosti odpovídá i rozličné použití pro léčivé a ezoterické účely. Zvláštní pozornost věnuje nejčistšímu z křemenů - křišťálu.

Léčebné způsoby použití kamenů jsou přehledně rozčleněny nejen podle jednotlivých druhů ale i krystalových a morfologických tvarů. Popsány jsou různé způsoby očisty, stejně jako práce se siderickým kyvadélkem nebo křišťálovou koulí. Kameny zvěrokruhu a křemeny pomáhající při zdravotních problémech či v psychické a spirituální oblasti mají své vlastní kapitoly. Vše je doplněno základními informacemi o mineralogických vlastnostech a nalezištích v zahraničí i tuzemsku.

Když nahlédneme do obsahu knihy, překvapí nás, jak podrobně se autor zabývá různými léčebnými způsoby použití kamenů. Příklady kapitol: Léčivé kameny jako amulet, talisman a šperk. Zmiňuje meditaci, metodu čaker, přikládání léčivých kamenů a masáže. Zajímavou kapitolou je léčení kameny během spánku nebo využití kamenů v obytných prostorách.

Informace o vlastnostech křišťálu v knize zabírají celých třicet stran a zahrnují kapitoly - Léčení křišťálem, správný postup při léčení, krystalové tvary křišťálu, křišťálové kyvadlo, akupresura, mudra, přikládání křišťálu - třetí oko atd..

Také zde naleznete velmi pěkně napsanou kapitolu o kamenech zvěrokruhu, kamenech pomáhajících při zdravotních problémech a kamenech pomáhajících v psychické a spirituální oblasti.

Kniha je prostě nabitá informacemi, a proto by neměla chybět v žádné knihovně těch, kteří věří v léčivou sílu kamenů - zejména křišťálu.

3. Jak nám mohou pomoci drahé kameny

Autor: Antonín Hrbek, Nakladatel: Poznání, Počet stran: 184

Celou knihu bych nazval, tak jak autor jednu z mnoha kapitol v knize - Základní lékárnička. Ano, je to kniha, kde naleznete popis 51 léčivých kamenů. Kameny jsou abecedně seřazeny a výběr kamenů je více než dostačují. Mimo popisu jak nám mohou uvedené drahé kameny pomoci, naleznete v knize i kapitoly o vlivu kamenů na jednotlivá znamení zvěrokruhu. Jaký kámen je vhodný pro moje znamení?  Hlavní způsoby užití drahých kamenů, na co si dávat pozor při koupi drahých kamenů, obchodní tvary kamenů a mnoho dalšího. Poměrně rozsáhlá a důležitá je kapitola jak pečovat o drahé kameny. Obsahuje sekce: Ochrana před poškozením, Očista a aktivace (ukázka z knihy uvedena níže), Očista drahých kamenů, Vybití drahých kamenů a Aktivace drahých kamenů.

jak-nam-mohou-pomoci-drahe-kameny

Oficiální popis knihy:

Kniha je zaměřena především na uživatele a jejím cílem je ukázat, jak mohou drahé kameny skutečně pomoci, jaké jsou jejich silné i slabé stránky a na co je třeba dávat pozor. Po úvodní historizující části je popsána souvislost astrologických znamení a drahých kamenů. Pak následuje atlas drahých kamenů s jejich charakteristikami i podrobným popisem jejich účinků na psychiku a zdraví. Výběr léčivých kamenů byl proveden jednak na základě dostupnosti na našem trhu, jednak s přihlédnutím k jejich ceně. V závěru jsou uvedeny základní možnosti použití drahých kamenů, způsoby jejich výběru a ošetřování. Všechny informace v knize byly podrobeny kritickému výběru a byly do nich promítnuty i vlastní zkušenosti autora.

O autorovi:  Antonín Hrbek (1931) je nezávislým publicistou. Je autorem nebo spoluautorem třináct knih a více než čtyři sta publikací doma i v zahraničí. Astrologií se zabývá od roku 1945, drahými kameny od roku 1952. Znalosti a zkušenosti z těchto oborů prohlubuje spoluprací s odbornými pracovišti ve Spojených státech amerických a v Německu.

Ukázka z knihy „Jak nám mohou pomoci drahé kameny“ :

Očista a aktivace kamenů

Pokud kámen používáme delší dobu (více než jeden měsíc), je třeba jej očistit, případně znovu aktivovat. Také pokud došlo k jeho znečištění nebo pokud cítíme, že došlo k intenzivní energetické výměně a kámen se „unavil". Ale vůbec neškodí, když kámen po každém použití či celodenním nošení krátce opláchneme a necháme odpočinout. Na druhé straně není dobré nechat jednou nošené kameny dlouho ležet někde ve skříni, protože neužitečně ztrácejí svou energii a zmírají touhou po styku s lidským tělem. Správná očista drahého kamene a jeho správná aktivace mají zásadní vliv na jeho účinnost. Proto by měly být drahé kameny pravidelně očišťovány a nabíjeny. Při tom musíme zcela přesně vědět, co od drahého kamene požadujeme. Pokud požadujeme, aby od nás drahý kámen „odsával" špatné vlivy nebo nás zbavoval špatných vlastností, tak je nutné, aby byl před nošením zcela „vybit", tj. aby byl schopen absorbovat negativní energii. Pokud požadujeme, aby nám drahý kámen dodával pozitivní energii nebo posiloval naše dobré vlastnosti, tak je nutné, aby byl nejprve zcela „vybit" (tj. zbaven veškeré negativní energie) a pak zcela „nabit" vhodnou aktivací. (konec ukázky z knihy Jak nám mohou pomoci drahé kameny - Antonín Hrbek)

Vydalo nakladatelství Poznání - Doporučujeme

4. Základní kniha o drahokamech a hvězdách

Autoři: S.Sharamon, B.J.Baginski Nakladatelství: Pragma, Počet stran: 170

Tajemné síly drahých kamenů a jejich vztah k dvanácti znamením zvěrokruhu

Ve všech známých rozvinutých kulturách byly drahé kameny ceněny nejen pro svou krásu, ale především pro své tajemné účinky. Lidé je milovali a uctívali jako boží posly, viděli v nich účinnou ochranu před nemocí a používali je k zušlechťování těla i duše a k naplnění ducha silou, láskou a moudrostí. Jedno z nejstarších svědectví o magickém užívání drahých kamenů pochází od Sumerů ze 4. tisíciletí před Kristem včetně vědomostí o jejich léčebných účincích. V současné době prožíváme zajímavou renesanci obliby drahých kamenů při léčení, meditaci a harmonizaci ducha a duše. Litoterapie (léčivé účinky drahých kamenů) se stává uznávanou léčebnou metodou. Lidé rádi nosí kameny vhodná z astrologického hlediska. Dosud však bylo zveřejněno jen málo informací o vnitřních vazbách drahých kamenů ke znamení zvěrokruhu.

zakladni-kniha-o-drahokamech

A právě tato kniha informace poskytuje v hojné míře. Hned v úvodu se dozvíte, Jak a proč působí drahé kameny, Používání drahých kamenů v minulosti a v současnosti, Harmonizace čaker a Jak zacházet s kameny zacházet. Kapitola o kamenech zvěrokruhu je opravdu detailně rozepsána a tvoří téměř polovinu textu knihy. Zastoupeno je všech dvanáct znamení zvěrokruhu a každému z nich se autoři podrobně věnují.

Největší část z knihy však zabírá kapitola: Působení drahých kamenů od A do Z. Naleznete zde 35 druhů kamenů, základní informace o nich, jejich léčebné použití a astrologické přiřazení.

Pro krásně zpracované léčebné použití 35 kamenů je kniha opravdu skvělá a dozvíte se v ní mnoho nového. Pro ukázku z knihy jsme vybrali léčebné použití křišťálu.

Léčebné použití křišťálu

Křišťál je jedním z drahých kamenů s nejširším rozsahem léčebných účinků. Vyrovnává, čistí a chrání naši auru, odstraňuje zábrany a blokády, brzdící volný tok energie a nabíjí nás novou vitalitou. Křišťálu se připisují mnohostranné účinky a možnosti použití: položen na postižená místa léčí a mírní bolesti. U kožních nemocí a popálenin se doporučuje ozařovat postižená místa slunečním světlem, procházejícím křišťálem (nejlépe křišťálovou koulí). Podle Hildegardy von Bingen je k léčení štítné žlázy a očních nemocí nejlépe pokládat křišťál, přirozeně zahřátý sluncem. Křišťál se často užíval k zastavení krvácení. Při poruše rovnováhy a závratích se má stále nosit na těle a při léčení pokládat na šestou čakru. Průjem a nevolnost můžeme léčit pitím vody z křišťálu. Při této indikaci se osvědčilo také pokládat jeden kámen na třetí čakru nebo ho tam nosit. Je dokonce možné čistit křišťálem pitnou vodu a energeticky ji nabíjet. K tomu je třeba vložit přes noc do jednoho a půl litru vody jeden středně velký křišťál. (konec ukázky z knihy Základní kniha o drahokamech a hvězdách od autorů S.Sharamon, B.J.Baginski)

Zajímají Vás drahé kameny ve vztahu k jednotlivým znamení zvěrokruhu? Léčebné použití drahých kamenů? Tak právě pro Vás je tato kniha určena. Doporučujeme

5. Ochranné kameny

Autor: Wolfgang Hahl, Vydavatel: metafora, Počet stran 97

Zázračná síla krystalů

Nejrůznější kameny, vzácné i běžnější, zajímají lidstvo už od pradávna. Dlouhá tisíciletí lidé používají krystaly nejen pro ozdobu, ale i k léčení a ochraně. Kdyby to nefungovalo, zřejmě by to už dávno odhalili a přestali se tím zabývat. Nic takového se však nestalo. Naopak. Zájem o práci s drahými kameny poslední dobou spíš roste. A praxe ukazuje, že v nich opravdu máme mocné pomocníky netušené síly. Prospět nám mohou snad ve všech oblastech života, záleží jen na tom, co právě potřebujeme.

Jak říká autor:

„Je podstatný energetický rozdíl v tom, jestli právě teď akutně potřebuji ochranu před agresí, napadením a násilím, prevenci před hrozící mrtvicí či infarktem, nebo cítím ohrožení z duchovní říše... Zcela jiný druh ochrany naproti tomu potřebuje ten, komu postavili vedle obydlí stožár retranslační stanice."

ochranne-kameny

Problémy, potíže a těžkosti různého druhu - od emocionálních až po zdravotní - má jistě každý. Mnohdy však propadáme černým představám, že nemají žádné řešení, nebo že by přinejmenším bylo neúnosně složité. Jak tomu ale často bývá, někdy je pravdou pravý opak. Mnoho zdánlivě neřešitelných situací může překvapivě rychle dospět ke zdárnému konci za použití jedné z nejstarších metod světa - a tou je působení kamenů. Krystaly, drahokamy a polodrahokamy, ale i obyčejné kamínky sebrané třeba u moře se stávají mocnými nástroji, které nám mohou pomoci snad ve všech oblastech života. Některé nás posílí, jiné nám dodají výřečnosti, ještě jiné ochrání před škodlivým zářením z počítače nebo nebezpečnými chorobami, které - pokud už k naší smůle stačily propuknout - často dokážou i vyléčit. Autor, který se problematice ochranných a léčivých kamenů věnuje už celá léta, se v téhle knize s čtenáři dělí o zkušenosti ze své bohaté terapeutické praxe, ilustrované konkrétními příklady, a přináší množství praktických rad pro výběr toho nejvhodnějšího léčivého krystalu. Poznejte tedy vpravdě zázračnou moc kamenů a využijte jich pro svoje blaho a pevné zdraví.

V knize nenaleznete žádné obrázky, to ale neubírá nic na její informační hodnotě. U této knihy níže najdete její obsah, protože je asi nejlepším ukazatelem, o čem kniha je, a obsahuje toho opravdu dost. Posuďte sami:

Ametyst jako ochrana před agresí a násilím. Ametyst a ochranná meditace. Záhněda: ochranný kámen proti negativním emocím, cizím energiím všeho druhu a útokům černé magie. Ochranná meditace proti negativním cizím energiím nebo útokům černé magie. Tyrkys jako univerzální ochranný kámen. Žluté a zlatavé kameny jako ochrana před cizími vlivy a manipulací ze strany jiných lidí. Tygří oko, Citrín, Pravý zlatý topas. Meditace pro ochranu solar plexu. Černý turmalín jako ochrana před elektrosmogem, technickým a počítačovým zářením a stožáry retranslačních stanic. Použití větších turmalínových krystalů proti rušivým vlnám rozhlasových či retranslačních stanic a při silném elektrosmogu. Ochranná meditace při elektrosmogu a záření obrazovek. Olivín (peridot) a smaragd jako ochrana před rakovinou. Kalcit a korály jako ochrana před artritidou, artrózou, osteoporózou a podobnými chorobami kosterního aparátu. Dioptas jako ochrana při hrozícím srdečním infarktu. Ochranná meditace pro srdce. Ochranné kameny při panice, obavách a depresích. Ochranná meditace. Nebesky modré polodrahokamy jako ochrana při problémech se štítnou žlázou nebo s řečí. Ochrana pro krční čakru. Hematit jako ochrana při nedostatku železa. Energetická meditace. Ochranné účinky různých kovů. Ochranná síla symbolů. Ochranné kameny pro zvířata. Energetické čištění ochranných kamenů. Přírodní horniny jako ochranné kameny. Ochranné kameny pro místnosti, byty a domy. Ochranné kameny pro zahrady, krajiny a léčení Země. Celosvětové ochranné kruhy Strážců Země. Závěr.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.