5 zajímavých knih o léčivých kamenech

Protože v současnosti je na trhu nepřeberné množství literatury zabývající se působením kamenů, jejich rozdělením a použitím, vybrali jsme pro vás 5 zajímavých knih.

5-zajimavych-knih-o-lecivych-kamenech

  1. Lexikon léčivých kamenů
  2. Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství
  3. Jak nám mohou pomoci drahé kameny
  4. Základní kniha o drahokamech a hvězdách
  5. Ochranné kameny - Zázračná síla krystalů

Naši nabídku odborné literatury najdete v kategorii: Knihy o kamenech

Jako první knihu zde uvádíme Lexikon léčivých kamenů. Je to proto, že každý kámen má své specifické vlastnosti a jiný vliv působení. Tento lexikon obsahuje 328 léčivých kamenů se všemi vlastnostmi a možnostmi použití.

V první kapitole s názvem "Jak knihu používat" se dozvíte jak k léčení drahými kameny přistupovat, jak léčivé účinky drahých kamenů máme chápat a další informace z této velmi oblíbené knihy. 

1. Lexikon léčivých kamenů

Autor: Josef Pavel Kreperát, Počet stran: 106, Nakladatelství: Granit

Lidem věřícím v léčivou sílu kamenů i milovníkům drahých kamenů je určena tato přehledně sestavená příručka. I pro laika jsou kameny řazeny podle nejvýraznějšího aspektu - barvy.

Na fotografiích je představeno 328 druhů ve své typické formě. Většina kamenů je přiřazena ke svému astrologickému znamení, podle barvy je možné určit i odpovídající čakru.

V knize je zařazeno také 31 kovů s popisem svého působení. Žádný kámen nedovede sám o sobě člověka vyléčit; lidem přistupujícím k nim s pokorou a vírou však mohou příslušné kameny pomáhat.

lexikon-lecivych-kamenu

Autor: Vždy tvrdím a opakuji jednu prostou zásadu, kterou bychom se měli řídit: kameny potřebují k životu stejné podmínky jako my sami: čistý vzduch, vodu, slunce a lásku.

Každé řazení kamenů má své klady a zápory. Abecední způsob je sice na první pohled přehledný, avšak rozděluje kameny jednoho druhu. Systematický způsob (od elementů po silikáty) sdružuje sice kameny stejného druhu, avšak je zase pro čtenáře, kteří se mineralogií nezabývají, nesrozumitelný. Zbývá ještě řazení podle tvrdosti, ale i to je problematické. Pro větší přehlednost jsem se nakonec rozhodl pro barevné členění, podle spektra barev a současně i čaker, které jsou se spektrem totožné. Přesto i tu nastal určitý problém, protože některé kameny (např. záhněda, staurolit, achát s dutinami vody apod.) se vyskytují v několika barevných odrůdách. V těchto případech jsem se buď rozhodl pro jejich typickou nebo převažující barvu, nebo jsem je zařadil do vícebarevné části.

Některé kameny se vyskytují i pod různými názvy, které je ovšem možno vyhledat v rejstříku v závěru knihy. Jelikož tato kniha má splňovat svůj jediný účel, být přehledným lexikonem kapesního formátu, který nám má pomáhat při rozhodování a koupi kamenů, není možné pro nedostatek prostoru zde včlenit veškeré informace o způsobu, jak s kameny při léčení nakládat. Více podrobných informací najde čtenář v mých knihách „Léčení drahými kameny", „Skrytá moc drahých kamenů", „Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství", nebo v knihách jiných autorů, které jsou běžně k dostání na knižním trhu. (konec ukázky z knihy Lexikon léčivých kamenů - Josef Pavel Kreperát)


Další kniha v našem seznamu je o křišťálu.

O křišťálu z mineralogického pohledu si můžete přečíst v on-line atlasu drahých kamenů pod odkazem: Křišťál - minerál  

Přečtěte si, že Není křišťál jako křišťál

2. Křišťál a ostatní křemeny v léčitelství

Autor: Josef Pavel Kreperát, Nakladatel: Granit, Počet stran: 128

V této knize naleznete opravdu vše o účincích křišťálu a dalších odrůd křemene. Autor zde uvádí přes třicet variant křemene. Uvedeny jsou samozřejmě obecně ty nejznámější odrůdy křemenů: ametyst, ametrín, avanturín, citrín, morion, růženín a záhněda. Naleznete zde ale také heliotrop, girasol, opál, tygří oko, safírový křemen, ryolit a mnoho, mnoho dalších. 

kristal-a-ostatni-kremeny-v-lecitelstvi

Autor nabízí zasvěcený pohled na nejrozšířenější nerost - křemen. Tento téměř všudypřítomný kámen se vyskytuje v mnoha odrůdách, jejichž barevné i tvarové pestrosti odpovídá i rozličné použití pro léčivé a ezoterické účely. Zvláštní pozornost věnuje nejčistšímu z křemenů - křišťálu.

Způsoby použití kamenů jsou přehledně rozčleněny nejen podle jednotlivých druhů ale i krystalových a morfologických tvarů. Popsány jsou různé způsoby očisty, stejně jako práce se siderickým kyvadélkem nebo křišťálovou koulí. Vše je doplněno základními informacemi o mineralogických vlastnostech a nalezištích v zahraničí i tuzemsku. Informace o vlastnostech křišťálu v knize zabírají celých třicet stran a zahrnují kapitoly - Léčení křišťálem, správný postup při léčení, krystalové tvary křišťálu, křišťálové kyvadlo, akupresura, mudra, přikládání křišťálu - třetí oko atd..

Nabídka přírodního křišťálu a výrobků z něj.

3. Jak nám mohou pomoci drahé kameny

Autor: Antonín Hrbek, Nakladatel: Poznání, Počet stran: 184

Celou knihu bych nazval, tak jak autor jednu z mnoha kapitol v knize - Základní lékárnička. Ano, je to kniha, kde naleznete popis 51 kamenů. Kameny jsou abecedně seřazeny a výběr kamenů je více než dostačují. Mimo popisu jak nám mohou uvedené drahé kameny pomoci, naleznete v knize i kapitoly o vlivu kamenů na jednotlivá znamení zvěrokruhu. Jaký kámen je vhodný pro moje znamení?  Hlavní způsoby užití drahých kamenů, na co si dávat pozor při koupi drahých kamenů, obchodní tvary kamenů a mnoho dalšího. Poměrně rozsáhlá a důležitá je kapitola jak pečovat o drahé kameny. Obsahuje sekce: Ochrana před poškozením, Očista a aktivace, Očista drahých kamenů, Vybití drahých kamenů a Aktivace drahých kamenů.

jak-nam-mohou-pomoci-drahe-kameny

Oficiální popis knihy:

Kniha je zaměřena především na uživatele a jejím cílem je ukázat, jak mohou drahé kameny skutečně pomoci, jaké jsou jejich silné i slabé stránky a na co je třeba dávat pozor. Po úvodní historizující části je popsána souvislost astrologických znamení a drahých kamenů. Pak následuje atlas drahých kamenů s jejich charakteristikami i podrobným popisem jejich účinků na psychiku a zdraví. Výběr léčivých kamenů byl proveden jednak na základě dostupnosti na našem trhu, jednak s přihlédnutím k jejich ceně. V závěru jsou uvedeny základní možnosti použití drahých kamenů, způsoby jejich výběru a ošetřování. Všechny informace v knize byly podrobeny kritickému výběru a byly do nich promítnuty i vlastní zkušenosti autora.

O autorovi:  Antonín Hrbek (1931) je nezávislým publicistou. Je autorem nebo spoluautorem třináct knih a více než čtyři sta publikací doma i v zahraničí. Astrologií se zabývá od roku 1945, drahými kameny od roku 1952. Znalosti a zkušenosti z těchto oborů prohlubuje spoluprací s odbornými pracovišti ve Spojených státech amerických a v Německu.

4. Základní kniha o drahokamech a hvězdách

Autoři: S.Sharamon, B.J.Baginski Nakladatelství: Pragma, Počet stran: 170

Tajemné síly drahých kamenů a jejich vztah k dvanácti znamením zvěrokruhu

Ve všech známých rozvinutých kulturách byly drahé kameny ceněny nejen pro svou krásu, ale především pro své tajemné účinky. Lidé je milovali a uctívali jako boží posly, viděli v nich účinnou ochranu před nemocí a používali je k zušlechťování těla i duše a k naplnění ducha silou, láskou a moudrostí. Jedno z nejstarších svědectví o magickém užívání drahých kamenů pochází od Sumerů ze 4. tisíciletí před Kristem včetně vědomostí o jejich léčebných účincích. Lidé rádi nosí kameny vhodná z astrologického hlediska. Dosud však bylo zveřejněno jen málo informací o vnitřních vazbách drahých kamenů ke znamení zvěrokruhu.

zakladni-kniha-o-drahokamech

A právě tato kniha informace poskytuje v hojné míře. Hned v úvodu se dozvíte, Jak a proč působí drahé kameny, Používání drahých kamenů v minulosti a v současnosti, Harmonizace čaker a Jak zacházet s kameny zacházet. Kapitola o kamenech zvěrokruhu je opravdu detailně rozepsána a tvoří téměř polovinu textu knihy. Zastoupeno je všech dvanáct znamení zvěrokruhu a každému z nich se autoři podrobně věnují.

Největší část z knihy však zabírá kapitola: Působení drahých kamenů od A do Z. Naleznete zde 35 druhů kamenů.

Zajímají Vás drahé kameny ve vztahu k jednotlivým znamení zvěrokruhu? Léčebné použití drahých kamenů? Tak právě pro Vás je tato kniha určena.

5. Ochranné kameny

Autor: Wolfgang Hahl, Vydavatel: metafora, Počet stran 97

Zázračná síla krystalů

Nejrůznější kameny, vzácné i běžnější, zajímají lidstvo už od pradávna. Nic takového se však nestalo. Naopak. Zájem o práci s drahými kameny poslední dobou spíš roste. A praxe ukazuje, že v nich opravdu máme mocné pomocníky netušené síly. Prospět nám mohou snad ve všech oblastech života, záleží jen na tom, co právě potřebujeme.

Jak říká autor:

„Je podstatný energetický rozdíl v tom, jestli právě teď akutně potřebuji ochranu před agresí, napadením a násilím, prevenci před hrozící mrtvicí či infarktem, nebo cítím ohrožení z duchovní říše... Zcela jiný druh ochrany naproti tomu potřebuje ten, komu postavili vedle obydlí stožár retranslační stanice."

ochranne-kameny

Problémy, potíže a těžkosti různého druhu - od emocionálních až po zdravotní - má jistě každý. Autor, který se problematice ochranných kamenů věnuje už celá léta, se v téhle knize s čtenáři dělí o zkušenosti ze své bohaté terapeutické praxe, ilustrované konkrétními příklady, a přináší množství praktických rad pro výběr toho nejvhodnějšího kamene. 

V knize nenaleznete žádné obrázky, to ale neubírá nic na její informační hodnotě. U této knihy níže najdete její obsah, protože je asi nejlepším ukazatelem, o čem kniha je, a obsahuje toho opravdu dost.