Drahé kameny kolem nás - Vladimír Bouška, Jiří Kouřimský

Kniha je velmi zajímavá, plná informací a přehledně uspořádaná. Jednoduše doporučujeme.

 • Rozměry: 12 x 17 cm
 • 182 obrázků v textu
 • Počet stran: 400
 • Nakladatelství: SPN - Státní pedagogické nakladatelství
 • Náklad: 40 000 ks

drahe-kameny-kolem-nas-vladimir-bouska

OBSAH

 • 5 Úvod
 • 10 Vznik a výskyt drahých kamenů v přírodě
 • 16 Nerosty jako horninové součástky vyvřelin
 • 16 Magmatické vyloučeniny
 • 18 Pozoruhodné nerosty pegmatitů
 • 25 Nerosty cínovcové parageneze
 • 25 Rudné žíly
 • 30 Nerosty žil alpské parageneze
 • 31 Nerosty mandlovcových dutin
 • 37 Nejdražší nerost mladých vyvřelin v Karpatech
 • 38 Nerosty kontaktní přeměny
 • 39 Nerosty přeměněných hornin
 • 42 Nerosty usazených hornin
 • 49 Nerosty horkých karlovarských pramenů
 • 53 Vltavíny, kameny stále záhadné
 • 63 Přehled drahých kamenů
 • 175 Méně známé drahé kameny
 • 189 Nej . . . nej ...
 • 225 Z historie československých drahých kamenů
 • 255 Poklad nad poklady
 • 270 Naše sbírky a klenotnice
 • 293 Napodobování drahých kamenů
 • 316 Určování drahých kamenů
 • 326 Drahý kámen a moderní šperk
 • 329 O zpracování drahých kamenů
 • 343 Jak ulehčují drahé kameny člověku práci
 • 351 Historie slavných diamantů
 • 359 Drahé kameny v pověrách
 • 368 Oceňování drahých kamenů
 • 379 Knihovnička zájemce o drahé kameny
 • 383 Doslov
 • 388 Rejstřík

Ukázka z knihy:

Korundy takto vyrobené vyhovují tedy dokonale účelům šperkařským a jsou vhodné i pro většinu technických použití. Přesto se však pro některé technické účely vyrábějí korundy ještě jinou cestou. Jde buď o některé speciální účely, nebo naopak o nejjednodušší a nejméně náročnou výrobu korundu jakožto brusiva (abraziva). Je totiž pochopitelné, že se v současné době používá k broušení více umělého korundu než přírodního smirku. K těmto účelům se vyrábí z bauxitu v elektrických pecích (elektrit). Pro některé speciální účely je však lepší výroba syntetických krystalů korundu omezených i vnějšími krystalovými plochami, jež při VERNEUILOVĚ metodě nevznikají. Při zkoumání materiálů pro kvantové generátory (lasery, str. 348) byly např. ve Fyzikálním ústavu ČSAV vyrobeny až třícentimetrové krystaly omezené dokonalými krystalovými plochami. Studium těchto umělých krystalů pomáhá řešit otázku, za jakých podmínek se jaké krystaly tvoří. Porovnáme-li např. krystaly korundu vyrobené různými metodami, zjistíme, že různé podmínky jejich vzniku mají vliv na vznik různých krystalových ploch. Tvar krystalů ovlivňují však i různé příměsi způsobující jejich zbarvení. V každém případě je však možno říci, že je podstatný rozdíl v tvarech přírodních a syntetických korundových krystalů. Zatímco přírodní krystaly jsou nejčastěji sloupcovité a soudečkovité a jen výjimečně tabulkovité, umělé krystaly jsou přede-vším tence tabulkovité. Na syntetických krystalech byly též zjištěny některé krystalové plochy, které jsou na.....

drahe-kameny-kolem-nas-vladimir-bouska-jiri-kourim-1

 • Drahé kameny kolem nás
 • Doc. RNDr. VLADIMÍR BOUŠKA, DrSc. RNDr. JIŘÍ KOUŘIMSKÝ, CSc.
 • Obálka Miroslava Jakešová
 • Obrázky Anna Benešová
 • Fotografie Vl. Bouška, S. Divišová, J. Hatláková, F. Hrůza, J. Kouřimský, A. Paul, J. Prokopec, R Rost, V. Šilhan, K. Šmirous, F. Tvrz, H. Vršťálová
 • Edice Pomocné knihy pro všeobecně vzdělávací školy
 • Vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze roku 1983 jako svou publikaci Č. 6-42-11/3
 • Odpovědná redaktorka dr. Miloslava Svobodová
 • Výtvarná redaktorka Dana Sušanková
 • Technická redaktorka Jitka Bitnerová
 • Písmem Tempora vysadila a se 182 obrázky v textu vytiskla Severografia Liberec
 • Počet stran 400
 • Náklad 40 000 výtisků

 drahe-kameny-kolem-nas-vladimir-bouska-jiri-kourim-2