Drahé kameny Českomoravské vrchoviny - Ivan Mrázek, Luboš Rejl

Velmi podrobně popsány lokality výskytu drahých kamenů, popsána historie hledání drahých kamenů na Českomoravské vrchovině. Knihu doporučujeme sběratelům, kteří mají zájem o minerály Českomoravské vrchoviny.

 • Počet stran: 135 + 64 obrazových příloh
 • Rozměry: 16 x 24cm
 • Rok vydání: 1991
 • Vazba knihy: vázaná s přebalem
 • ISBN: 80-85048-19-1

drahe-kameny-ceskomoravske-vrchoviny-mrazek-rejl

Obsah:

Předmluva
ÚVOD
GEOGRAFICKÉ VYMEZENI OBLASTI 10
GEOLOGICKÝ PŘEHLED 12
POJEM DRAHÝ KÁMEN 18
ROZDĚLENÍ A VÝSKYTY DRAHÝCH KAMENŮ NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ 19

 • 1 Drahé kameny magmatických hornin 20
 • 2 Drahé kameny pegmatitů 25
  • Drahé kameny pegmatitů bez lithné mineralizace 28
  • Drahé kameny pegmatitů s lithnou mineralizací 42 
 • 3 Drahé kameny hydrotermálních žil 48
  • Drahé kameny zonálních křemen-ametystových žil 48
  • Drahé kameny křemenných žil s ametystem 60
  • Drahé kameny křemenných, křemen-karbonátových či karbonátových žil se sulfidy 61
  • Drahé kameny fiuorit-barytových a barytových žil s opálem 62
  • Drahé kameny alpské parageneze 63 
 • 4 Drahé kameny metamorfovaných hornin 64
 • 5 Drahé kameny sedimentárních hornin 76
  • Drahé kameny deluviolluviálnich sedimentů 76
  • Drahé kameny fiuviálnich sedimentů 81
  • Drahé kameny lakustrinnich sedimentů 84 
 • 6 Drahé kameny reziduálních hornin 86
  • Drahé kameny reziduí serpentinitů 86
  • Drahé kameny reziduí některých hornin pestré skupiny moldanubika a moravika 96 

DRAHÉ KAMENY V PRAVĚKU ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY 101
LITERATURA 107
Gemstones of the Českomoravská vrchovina Highland 112
Edelsteine der Böhmisch-Mährischen Höhe 122

+  64 stran obrazových příloh

 drahe-kameny-ceskomoravske-vrchoviny-mrazek-rejl-2

Ukázka z knihy:

DRAHÉ KAMENY PEGMATITŮ
Skutečnost, že nejkrásnější drahé kameny pocházejí z pegmatitů, je všeobecně známá všem milovníkům drahých kamenů. Pegmatity totiž obsahují neobvykle krásné a velké krystaly různých minerálů, které ať nezpracované či kamenářsky zušlechtěné jsou ozdobou četných sbírek, šperků a dokonce i pokladů. Připomeňme si jen různé variety berylu, korundu, topazu, křemene, turmalínů, živců, slíd a mohla by následovat celá plejáda dalších minerálů, pocházejících právě jen z pegmatitů, které proslavily svá naleziště daleko za hranicemi svých zemí. Pro svou výjimečnost poutaly na sebe pegmatity odedávna pozornost sběratelů i mineralogů a geologů významných jmen a byla o nich napsána řada rozsáhlých pojednání. Přesto názory na jejich vznik, členění, rozmístění a vztahy k okolním horninám jsou dosud nejednotné.

Pegmatity, někdy s dokonale vyvinutými krystaly běžných či vzácných minerálů, se nacházejí také na Českomoravské vrchovině. Svou velikostí, krásou i kvalitou si tyto minerály často nezadají s kameny z proslulých pegmatitových nalezišť v zahraničí. Studiem .pegmatitů Českomoravské vrchoviny, hlavně jejich mineralogickým složením a petrografickou charakteristikou, se zabývala řada badatelů, jako např. F. Čech, P. Černý, J. Sekanina, V. Grym, J. Hájek, J. Staňková, J. Pokorný, Z. Jaroš, J. Stejskal, M. Novotný, D. Němec, J. Luna, P. Láznička, Z. Laštovička, T. Kruťa, J. Kokta, J. Duda, P. Povondra, ale zejména J. Staněk. Vyčerpávající seznam lokalit pegmatitů, spolu s výčtem minerálů, stručnou topografickou situací i s literárními údaji uvádějí topografické mineralogie Čech (Kratochvíl 1957-1966) a Moravy (Burkart 1953. Kruťa 1966). Přehledně jsou tyto pegmatity zpracovány v Mineralogii Československa (Čech, Staněk in Bernard et al 1981). Souhrnné a syntetické třídění pegmatitů Českomoravské vrchoviny, včetně jejich situace, genetického zařazení a možností využití i prognóz výskytů, které by bylo vhodné nejen pro sběratelské účely, ale i pro vyhledávání pegmatitů všeobecně, však postrádáme. Proto při současném vzrůstajícím zájmu o pegmatity se musíme vedle výše uvedených publikací, shrnujících nejdůležitější známá fakta o jednotlivých lokalitách, opírat také o cenné zkušenosti a znalosti sběratelů, získané dlouholetou praxí a pozorovacím talentem. Tyto poznatky jsou většinou nepublikované a dosud čekají na odborné zhodnocení a utřídění. Využití těchto zkušeností umožnilo v posledním období objevení některých nových výskytů pegmatitů (Zahradiště, Dolní Bory, Řečice, Laštovičky, Dlouhá Brtnice, Netin aj.), které poskytly mimořádně zajímavé ukázky drahých kamenů a to i v místech, kde nebyly předpokládané. Pegmatity na Českomoravské vrchovině.....

drahe-kameny-ceskomoravske-vrchoviny-mrazek-rejl-1