Atlas drahých kamenů a minerálů, Strana 3

Magnetit, magnetovec

Magnetit, magnetovec

Magnetit (magnetovec) je spolu s hematitem nejdůležitější rudou železa. Jedná se o krychlový nerost tvořící zrnité a celistvé agregáty či vtroušená zrna. Nepříliš hojné jsou jeho dobře omezené krystaly tvaru osmistěnu. Naše nabídka magnetitu. Na ...

Malachit, skalní zeleň

Malachit, skalní zeleň

Malachit je zelený, poměrně měkký a křehký, neprůhledný nerost. Jedná se o uhličitan měďnatý, obsahující 55 až 57 % mědi. Chemický vzorec malachitu je Cu2(CO3) (OH)2. Název minerálu pochází z řeckého slova „malache“ označující sytě zelenou barvu.&nbs...

Mastek, talek

Mastek, talek

Mastek, sůl kamenná, kalcit... ano, tak začíná Mohsova stupnice tvrdosti a mastek je první, znamená to, že se jedná o jeden z nejměkčích nerostů. Díky mnoha barevným variantám a lehké opracovatelnosti je mastek vhodným kamenem pro výrobu um...

Měď

Měď

Měď je krychlový minerál s chemický vzorcem Cu. Nejčastěji se vyskytuje ve formě větvených dendritických agregátů, drátků, plíšků a v masivní formě. Vzácně tvoří zpravidla deformované kubické, oktaedrické nebo dodekaedrické krystaly. Na čerstvých pov...

Mimetit, imitátor pyromorfitu

Mimetit, imitátor pyromorfitu

Mimetit je minerál vznikající sekundárně na olověných ložiscích obsahujících arsen. Nachází se v horních částech žil olověné rudy, kde vznikl oxidací primárních olověných minerálů. Vyskytuje-li se ve velkém množství, má i význam jako ruda olova. Mime...

Moqui marbles, šamanské kameny

Moqui marbles, šamanské kameny

Moqui Marbles jsou více známé jako "žijící kameny". Jedná se většinou o hladké, eliptické nebo kruhové železité konkrece, tvořené z pískovce uzavřeného ve "skořepině" ze sloučenin železa (hematit a goethit). Moqui Marbles se nacházejí v USA (Utah, Co...

Obrázkový pískovec Utah (USA)

Obrázkový pískovec Utah (USA)

Pískovcové obrazy krajiny vytvořila sama příroda před více než 75 miliony lety na území dnešního Utahu (USA). Na počátku procesu bylo velké vnitrozemské moře, které začalo ustupovat vlivem zvedajícího se západního pohoří. Voda za sebou nechávala obro...

Obsidián, sopečné sklo

Obsidián, sopečné sklo

Obsidián je přírodní vulkanické sklo, které vzniká utuhnutím vysoce viskózní lávy (s velkou koncentrací oxidu křemičitého). Nejčastěji má černou, hnědou, šedou a červenou barvu. Někdy se barvy mísí, jindy opalizují nebo se stříbřitě lesknou. Prodej&...

Olivín, peridot

Olivín, peridot

Olivín (peridot) je krásně olivově zelený minerál, který krystaluje v kosočtverečné soustavě. Chemicky se jedná o křemičitan hořečnatoželeznatý, (Mg,Fe){SiO4} minerál s proměnlivým podílem hořčíku a železa v závislosti na podmínkách při jeho vzn...

Opál, kámen nejkrásnějších barev

Opál, kámen nejkrásnějších barev

V přírodě se opál vyskytuje v nejrůznějších barevných odrůdách a vzniká za nejrozmanitějších podmínek. Nejčastější vznik opálů je vysrážením z roztoků jako gel. Vzniká též jako usazenina vřídel a horkých pramenů vůbec, dále při rozkladu křemičitanový...

Pinolit, borovicový kámen

Pinolit, borovicový kámen

Polodrahokam pinolit se skládá z magnezitu, dolomitu a grafitu. Objeven byl poprvé v roce 1873 v Rakousku. Jeho název je odvozen z latinského slova "pino", což znamená borovice, a "lith", což znamená kámen, kvůli svému jedinečnému vzoru, který připom...

Pouštní růže

Pouštní růže

Pouštní růže jsou srostlice hrubých čočkovitých krystalů sádrovce, méně často barytu, celestinu, ale i jiných minerálů. Obvykle vznikají vysrážením v suchých pouštích, typicky při odpařování mělké solné pánve. Kromě základního stavebního minerál...

Prehnit, minerál zelenkavé barvy

Prehnit, minerál zelenkavé barvy

Prehnit je vápenatý alumosilikát (křemičitan, v jehož tetraedrech jsou některé atomy křemíku nahrazeny hliníkem), vyskytující se v nízkoteplotním hydrotermálním prostředí. Krystalizuje v kosočtverečné krystalové soustavě. Naše nabídka prehnitu. N...

Purpurit

Purpurit

Minerál purpurit s chemickým vzorcem Mn3PO4 patří do skupiny fosfátů. Bývá purpurový, růžový, tmavě hnědý a červenofialový. Je průsvitný až neprůhledný. Tvoří lehce kovově lesklé masivní agregáty. Vzniká v hydrotermálních podmínkách jako produkt zatl...

Pyrit, kyz železný

Pyrit, kyz železný

Pyrit (kyz železný) patří spolu s křemenem a vápencem mezi nejhojnější minerály. Chemicky se jedná o disulfit železa (FeS2), který krystaluje v krychlové soustavě. Název minerálu je odvozen z řeckého pyrftes - jiskřivý, neboť při křesání ocelí jiskří...

Pyromorfit

Pyromorfit

Pyromorfit je minerál, fosfát olova s chlórem ( Pb5(PO4)3Cl ). Pyromorfit tvoří jehličkovité až sloupečkovité, hexagonálně omezené krystaly, v některých případech také kůry a agregáty ledvinitého tvaru s pryskyřnatým, resp. mastným až sklovitým leske...

Rodochrozit, minerál "růžově zbarvený"

Rodochrozit, minerál "růžově zbarvený"

Rodochrozit je narůžovělý až malinově červený minerál tvořící vzácně klencové krystaly, silné tabulky nebo sloupečky. Běžné jsou hrubě zrnité až celistvé agregáty, častá je hroznovitá, kulovitá, lebníkovitá nebo radiálně paprsčitá stavba. Název rodoc...

Rodonit

Rodonit

Rodonit je typický svou narůžovělou barvou a vysokým obsahem manganu. Jedná se o poměrně vzácný drahý kámen. Pěkně zbarvené kusy rodonitu jsou velmi žádané. Černé žilkování není na závadu a v některých případech je dokonce velmi žádoucí jako silný ko...

Rubín, drahokam barvy holubí krve

Rubín, drahokam barvy holubí krve

Rubín je drahokamovou odrůdou korundu. Rubín, kámen barvy "holubí krve" je jeden z nejoblíbenějších drahých kamenů. Vyniká zářivě červenou barvou. Cena přirozených, dokonale vybarvených a zcela čirých rubínů přesahuje často cenu stejně velkých d...

Růženín, růžový křemen

Růženín, růžový křemen

Růženín je oblíbenou odrůdou křemene s příjemnou růžovou barvou často s odstínem dofialova. Růžové zbarvení je způsobeno malou příměsí oxidu manganu a mizí při zahřátí na 575 °C. Také na vzduchu po delší době jeho barva zšedne. Mléčný vzhle...