Mimetit, imitátor pyromorfitu

Mimetit je minerál vznikající sekundárně na olověných ložiscích obsahujících arsen. Nachází se v horních částech žil olověné rudy, kde vznikl oxidací primárních olověných minerálů. Vyskytuje-li se ve velkém množství, má i význam jako ruda olova. Mimetit je obvykle žlutý, oranžový nebo hnědý, vzácně bílý nebo bezbarvý; lesk je pryskyřičný až adamantinový. Tvrdost 3,5 – 4,0 dle Mohse.

Oranžovo-žlutý minerál mimetit z Mexika.

Na foto: krásně oranžové kulovité agregáty botryoidního (hroznovitého) mimetitu z lokality Chihuahua, Mexiko

Typicky tvoří krátké, velmi křehké, středně tvrdé šestihranné krystaly. Vyskytuje se i v mammilární a botryoidální kůře. Vzácným habitem mimetitu jsou velké, zavalité, šestihranné krystaly. Transparentní krystaly mimetitu jsou velmi vzácné a broušené kameny z nich jsou sběratelskou raritu.

Žlutý mimetit - nerost.

Na foto: žlutý mimetit z lokality San Pedro, chiuahua, Mexiko; velikost vzorku cca 12 cm

Mimetit - pyromorfit

Mimetit je vzhledem a obecnými znaky velmi podobný pyromorfitu. Chemický vzorec mimetitu je Pb5(AsO4)3Cl. Arsen bývá částečně nahrazen ekvivalentním množstvím fosforu (PO4) a může tak docházet k postupnému přechodu k pyromorfitu. Tyto dva minerály jsou svými vlastnostmi téměř totožné a odlišit je od sebe bývá obtížné až nemožné s výjimkou chemické analýzy. Obecně je pyromorfit běžnějším minerálem. Proto byl chlorarsenát pojmenován mimetit pocházejí z řeckého mimitis = imitátor.

mimetit-zluty-mineral-potosi-mexiko

Na foto: drúza žlutých krystalů mimetitu, Potosí, Mexiko.

Mimetit - vanadinit

Mimetit je strukturálně podobný i vanadinitu a může jím být částečně nahrazen. V tomto případě bývá arzeničitanový radikál (AsO4) částečně nahrazen vanadičnanovým radikálem (VO4). Zprostředkující člen mezi mimetitem a vanadinitem je endlichit.

  • Chemický vzorec Pb5(AsO4)3Cl
  • Variabilní vzorec Pb5 ( [ As, P , V ] O4 ) 3Cl
  • Vryp: Bílý
  • Tvrdost: 3,5 - 4 dle Mohse
  • Lesk: Pryskyřičný až adamantinový
  • Vznik: sedimentární , metamorfní
  • Rozpouští se v kyselině chlorovodíkové
  • Při zahřívání vydává silný česnekový zápach (výpary jsou jedovaté!)