Fluorapatit

Fluorapatit s chemickým vzorcem Ca5(PO4)3F je nejběžnějším fosfátovým minerálem. Na fluorapatit byl minerál přejmenován v roce 1860 z původního apatitu Abrahama Wernera Carlem F. Rammelsbergem, aby zdůraznil jeho chemické složení. Krystalizuje v šesterečné soustavě, je křehký a tvrdost má 5 dle Mohse.

Nádherné fialové krystaly minerálu fluorapatit z lokality v USA.

Na foto: fialové krystaly fluorapatitu z lokality Auburn, USA, větší krystal cca 4cm

Čistý fluorapatit je bezbarvý. S příměsemi bývá žlutý, žlutozelený, zelený, modrý, růžový a fialový. Tvoří skelně až diamantově lesklé, průsvitné až průhledné, sloupcovité, tabulkové až diskoidní krystaly. Bývá zrnitý, kulovitý až ledvinovitý, nodulární, masivní.

Krystal žlutého fluor apatitu o velikosti 1,5cm z lokality Durango v Mexiku.

Na foto: krystaly fluorapatitu z lokality Durango, Mexiko, velikost žlutého krytalu cca 1,5 cm.

Vyskytuje se v mnoha vyvřelých horninách a také v ložiskách magnetitu, v mramorech a skarnech, regionálních metamorfovaných horninách bohatých na Ca, puklinách alpského typu a hydrotermálních cínových žilách.

Fluorapatit se nachází v zubech žraloků a jiných ryb v různých koncentracích. Je také přítomen v lidských zubech, které byly vystaveny fluoridaci, jeho přítomnost pomáhá předcházet zubnímu kazu. V průmyslu je fluorapatit důležitým zdrojem kyseliny fosforečné i fluorovodíkové.